Емилия Димитрова, координатор на ПДИ в Габрово
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова

Само два дни бяха нужни на Административен съд - Габрово, за да реши, че общината е длъжна да предостави подробна информация за разходите за Празниците на Севлиево.  

С изключително бързо произнасяне Административният съд в Габрово задължи община Севлиево да предостави подробна справка за разходите, направени по време на празниците на града през октомври м.г. Магистратите отхвърлиха представеният едва на съдебното заседание „мотив“, че „Община Севлиево не е изработвала такава справка и тя не съществува в правния мир“. 

Традиция по време на избори

Всяка година в средата на октомври в Севлиево се провежда традиционен есенен панаир. През последните години той се съчетава с Празника на тиквата, който е емблематичен за Севлиево и повод градът да влезе в туристическите каталози. Кулминацията на тези празници винаги е на 14 октомври, когато Църквата почита Св. Петка, смятана за покровителка на Севлиево и неговите жители. Заради това празниците около тази дата е прието да се наричат Празници на Севлиево (важно уточнение, по-долу ще стане ясно защо, б.ред.). 

През 2019 празниците съвпаднаха с предизборната кампания за местни избори и от общината отвориха широко хазната. На две сцени в четири последователни дни концерти имаха най-големите имена на българската рок, поп и фолк музика, представяни от най-добрите и очаквано скъпоплатени водещи. Градът замръкваше с лазерно шоу и илюминации, за да се събуди ухаещ на печена тиква и замръкне с песните на български рок легенди. 

Колко платиха данъкоплатците за това и как е разходвана сумата от дарения?  

Най-напред от общината не отговориха. Елементарното обяснение беше, че в заявлението по ЗДОИ, с което бе поискана справката, не е уточнено за кои точно празници се искат данни, тъй като културният календар изобилствал от празници и събития. Няма и съмнение, че този аргумент бе нескопосано съшит, тъй като дори на официалната страница на институцията въпросните празници бяха представени точно като „Празници на Севлиево“. 

Едно изпратено уточнение за кои точно празници се търси справка и нови 14 дни срок за отговор бяха достатъчни, за да приключим с изборите. И от общината отговориха. С две цифри – 58 000 лв. получени дарения от спонсори и 26 604 лв. разходи за сметка на бюджета. Нито дума повече, въпреки изрично поисканата подробна справка по събития, участници, реклама, публикации в медии и ангажирани служители. 

Извън съмнение е, че това беше отказ от предоставяне на информация. Всъщност единственото, което действително бе съобразено с посоченото в заявлението по ЗДОИ, бе сумата, получена от дарения, т.е. налице бе частичен отказ от информация, напълно немотивиран и необоснован. 

Убедена, че информацията, която търся, е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и с подкрепата на Правния екип на ПДИ, депозирах жалба срещу решението на секретаря на община Севлиево, срещу отказът да получа исканата справка.

Съдът се произнесе бързо 

Делото бе насрочено за 14 януари т.г., на 17 януари решението бе публикувано. С него съдът отмени решението на секретаря на община Севлиево Румяна Дъчева и върна преписката за ново разглеждане и произнасяне по заявлението за достъп до информация. А мотивите на съдията – неоспорими от гледна точка на публичността и отчетността, които са задължени да спазват боравещите с публични средства. 

„Исканата информация касае дейността на органите на местно самоуправление и местна администрация, тъй като реализираните разходи и плащания, за които се търсят данни, са служебни, свързани с дейността на самата община, а това касае гражданите и техните организации“, е преценката на административен съдия Галин Косев. В своето решение той е категоричен, че гражданите имат право да знаят какви плащания и разходи извършва местната администрация, тъй като средствата за това се набират от данъци на физически и юридически лица. Понеже администрацията индиректно оперира с парите на данъкоплатците, то право на последните е да знаят как, къде и за какво отиват техните пари, пише в съдебното решение. 

В Общината няма информация. Няма я и в правния мир

Едва в хода на съдебното заседание става ясно, че информацията, на която имам право, ми е отказана, защото „Община Севлиево не е изработвала такава и тя не съществува в правния мир“. Точно този абсурден израз се съдържа в мотивите, с които юристите на общината правят опит да оборят аргументите в жалбата. Съдът и по този пункт е категоричен, като отвърли възможността мотиви за отказ от информация да се представят едва на съдебно оспорване. Това трябва да стане в решението, с което е отказана информацията, смятат магистратите. В конкретния случай в решението няма и дума, която да обоснове липсата на поисканите цифри, на което съдебният състав реагира: „Исканата информация, която не е предоставена, е налична, тъй като извършвайки разход за организация и провеждане на празниците на Севлиево, общинската администрация, спазвайки правилата на счетоводната отчетност, съхранява документи, отразяващи извършените разходи за посочените мероприятия“.

Съдът се произнесе и цифрите се появиха 

След като съдът прие, че исканата информация е обществена и върна преписката на общинската администрация в Севлиево за ново произнасяне, несъществуващите в правния мир цифри се появиха. От тях се вижда, че за тридневните празници на Севлиево в месеца на предизборна кампания общината е похарчила 37 560 лв. за организация, обезпечаване и промотиране и 47 044 лв. за концерти и културни прояви. В справката липсват плащания към някои участници като Гъмзата и оркестър, група „Сигнал“, Янка Рупкина, Райко Кирилов, Йорданка Варжийска, Бинка Добрева, квартет „Славия“, Ути Бъчваров, всичките включени в програмата под наслов „Празниците на Севлиево“. Единственото разумно обяснение за отсъствието им от списъка с разходите, е че участията им са били безплатни. Това обаче е само предположение, тъй като в отговора от общината изобщо не се говори за тези изпълнители. 

Дали обяснението не е в това, че още в първия си отговор, този с частична информация, вече имаше две цифри, и в следващия данните трябваше да се нагодят към тях? Това, разбира се, е само догадка, родена заради отново непълната справка, ако все пак се вгледаме в публичната програма за „Празниците на Севлиево“ по дни и часове, която и днес може да бъде намерена на общинския сайт.    

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.