Красимира Славова, координатор на ПДИ в Хасково
Красимира Славова
Красимира Славова

Кореспондентът на Топ новини за Хасково Христо Христов осъди община Свиленград, заради отказ на информация. Исканите от журналиста данни бяха свързани с общинско жилище, предоставено на вече бившата председателка на Районен съд - Свиленград Елена Тодорова.

 

Между 2013 и 2016 Тодорова е административен ръководител на съда, а целта на Христов е да докаже, че в същия период съдия Тодорова се е възползвала от общински апартамент срещу 78 лв. месечен наем.

 

Първото заявление на журналиста, подадено по ЗДОИ в началото на ноември 2016 до общинската администрация в Свиленград, е за предоставяне на информация дали председателят на Районния съд е ползвала жилище от общинския фонд от 2013 до 2016 година. Заявлението му е пуснато по електронен път. В него Христов пита кога е отдадено жилището, какъв е месечният наем и за какъв период от време е сключен договорът между Тодорова и община Свиленград.

Заявлението е уважено, а информацията - предоставена по електронен път. От нея става ясно, че в качеството й на административен ръководител на Тодорова действително е предоставено жилище под наем.

 

През декември 2016 Христов внася ново заявление в общината.  То е за копие от документа, с който Тодорова е поискала от местната администрация общинско жилище за минимален наем. Кметството отказва достъп. Един от мотивите - става въпрос за трето лице, което не е дало съгласието си за предоставяне на съответната информация.

 

На делото, водено от административен съдия Росица Иванова,  представителят на община Свиленград посочва, че документът не представлява информация, за която е налице надделяващ обществен интерес от разкриване. И че Елена Тодорова не била поискала жилището в качеството си на съдия, а като частно лице. „Намирам, че е налице надделяващ обществен интерес, а поисканата от мен информация ще допринесе за уличаването на злоупотребата на власт, както и ще допринесе за прозрачност на община Свиленград“, контрира Христов в съдебната зала.

 

В крайна сметка от решението на Административен съд - Хасково от 2 март 2017 става ясно, че отказът от информация е незаконосъобразен, а исканият от Христов документ следва да му бъде предоставен. Съдът приема, че информацията е обществена, пояснявайки, че заявлението за получаването на жилището не е направено от Елена Тодорова, а от юридическото лице Районен съд - Свиленград чрез неговия административен ръководител към момента, когато Тодорова е била шеф. И макар да има тъждественост между председателя на съда Тодорова и физическото лице Тодорова, не следва да се иска съгласие от нейна страна, защото заявлението не е направено от нея.

 

Решението на АС-Хасково не е обжалвано пред ВАС. Общинска администрация е предоставила на журналиста от Топ новини цялата информация.

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.