Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Добри практики
ЗДОИ влезе в обучението по журналистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Здравка Маслянкова, координатор на ПДИ във Велико Търново
Здравка Маслянкова
Здравка Маслянкова

Черпенето на информацията от първоизточника в епохата на фалшивите новини е спасителна мярка от жизненоважно значение за журналистическата професия. На научните форуми в последните години, организирани от Катедрата по журналистика и връзки с обществеността към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,  проблемът е обсъждан многократно. „Стигнахме до необходимостта от търсенето на надеждни източници и проверка на информацията като гаранция за високо качество на крайния журналистически продукт. Днес всъщност

 

да се проверява информацията е задължение

не само на медията, но и на потребителя

 

в лицето на редовия гражданин. Затова реших да поставя студентите си в реална среда, където работата със ЗДОИ е задължителна“, обяснява гл. ас. д-р Десислава Андреева от ВТУ. По нейна инициатива третокурсниците от специалност „Журналистика“ изучаваха ЗДОИ и казуси, описани в сайта на Програма Достъп до информация, като проведоха и практически експеримент през зимния семестър (ноември 2018 - февруари 2019) по дисциплината „Журналистика и вътрешна политика“.

10 студенти подадоха електронни заявления за достъп до информация до 11 териториални звена на държавните органи и органите на местно самоуправление във Велико Търново. Зададени бяха два въпроса: „По колко проекта с европейско финансиране (за програмния период 2014-2020) е кандидатствала Вашата институция като бенефициент до момента и на каква обща стойност са те?“ и „Има ли неодобрени проекти за европейско финансиране на Вашата институция и на какви основания са били отхвърлени?“.

Заявления по ЗДОИ студентите подадоха до община Велико Търново, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, РИОСВ – Велико Търново, РЗИ – Велико Търново, РУО – Велико Търново, НВУ „Васил Левски“, ОД МВР Велико Търново, Регионална библиотека „Петко Славейков“, Държавен архив – Велико Търново, Окръжен съд – Велико Търново и Административен съд – Велико Търново. 

Сред основните цели на експеримента е студентите да се научат да бъдат активни. „Само така може да се противодейства на ленивата, седящата, лошокачествената журналистика, да се прекъсне още в началото порочната верига на информационния канибализъм на безкритично възпроизвеждане на чужди и непроверени новини и коментари“, коментира провелата обучението и експеримента, д-р Десислава Андреева. „Чрез ЗДОИ

 

като бъдещи репортери студентите прескачат

всички възможни посредници по веригата

 

– високопоставени служители, пиари, други медии и т.н., и се превръщат в първичните тълкуватели на информацията, което връща в ръцете им правото да съставят и подреждат дневния ред на обществото и заслужено да се наричат негови „кучета-пазачи“. Това е добър вариант, при който още от университетската скамейка може да се противодейства на една от най-зловредните тенденции в занаята през последните години – закърняването на насъщните за класическата журналистика процедури, сред които фундаментална си остава проверката, регламентирана ясно в етичните кодекси“, пояснява целта на обучението по ЗДОИ д-р Десислава Андреева.

Експериментът има и лек контролиращ ефект върху институциите, защото „събуди“ някои от тях, които познаваха разпоредбите на закона, но по ред причини не бяха получавали заявления по ЗДОИ и нямаха готовност да реагират веднага по процедурата, не разполагаха с бланки. „Така с помощта на нашия студент в ролята му на компетентен заявител те откриха подходящ модел за бланка на заявлението, заемайки я от сайта на друга институция, приспособиха я към своя профил и тя вече очаква следващ заявител. Така, макар и рядко, се случва

 

студенти и институции взаимно да се обучават

по формалните параметри на ЗДОИ

 

допълва д-р Десислава Андреева.

По трудния начин е минала в работата си с институциите, използвайки ЗДОИ, студентката Диляна Тончева. Тя е трябвало да проучи проектите, по които са работили с европейско финансиране за този програмен период Регионалната библиотека „Петко Славейков“ и Регионалната дирекция на Държавния архив. „Двете институции не бяха работили досега със заявители по закона. Не знаеха, че мога по електронен път да си подам заявлението, че трябва да ми издадат входящ номер, нямат секция „Достъп до обществена информация“ на сайтовете си. Наложи се да отида на място, за да подам заявленията на хартия“, разказва Диляна Тончева. От РБ „П. Славейков“ отговорили изчерпателно още на седмия ден на общия мейл, създаден от студентите за експеримента. От ДАА – Велико Търново препратили въпросите до централното управление и получените отговори на 14-ия ден били с информация за всички реализирани проекти с европейско финансиране от държавната агенция, а не от регионалното ѝ подразделение във Велико Търново. „Подаването на заявления по ЗДОИ, въпреки че отнема немалко време за отговори, е

 

най-добрият начин за официално предоставяне

на публична информация

 

с документални доказателства от дадената институция“, коментира третокурсничката във ВТУ Диляна Тончева.

Студентката Виктория Памукова работила по ЗДОИ с община Велико Търново и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Получила отговорите в рамките на седмица в сканирани документи с подпис и печат. „Този опит ми беше изключително полезен, защото като граждани и журналисти следва да знаем как да изискваме информация, до която имаме право на достъп, и какви права имаме, когато не получим отговор. Като студенти по журналистика трябва да имаме повече такива практически задачи“, признава Виктория Памукова.

Единадесетте институции, до които студентите са изпратили заявления по ЗДОИ, отговорят в определения срок. Заради непосочен коректен адрес за кореспонденция от студент, от Националния военен университет „Васил Левски“, поради необходимостта от уточняване на данни по чл. 25 от ЗДОИ, са удължили срока за отговор. Всички институции са работили по европроекти, с изключение на Окръжния и Административния съд, става ясно от получените отговори.

 „ЗДОИ е добър повод студентите да излязат „на терен“ и да срещнат „лице в лице“ държавата в многото ѝ превъплъщения“, коментира инициаторът на обучението д-р Десислава Андреева. Тя определи експеримента като консенсус между преподавател и студенти, който по същността си представлява

 

блиц проверка на ефективността на работата

на институциите в региона

 

задължени да предоставят на гражданите т. нар. „пасивен достъп“ до обществена информация, която съхраняват съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

След финализирането на първия опит за теоретично и практическо обучение на студентите по журналистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, намеренията са то да бъде разширено със следващите випуски. „Хубавото на този тип експерименти е, че са с потенциал да не бъдат самоцелни и да не свършват с получаването на отговорите на заявленията. Събраната информация от различни институции на следващ етап би могла да бъде обработвана в база данни и представяна в графичен вид. И след това да дойде ред на коментарите и анализите. Това е начинът студентите да извървят целия път – от източника до публикацията“, коментира гл. ас. д-р Десислава Андреева.

Резултатите от проучването на студентите с използването на ЗДОИ ще бъде представено в доклад на предстояща конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.