Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик
Тодор Гроздев
Тодор Гроздев

На какво основание от 26 юни 2017 митническият терминал в Пазарджик спешно се евакуира на нов адрес в имот, собственост на лице, чиято основна дейност е внос и износ, а в публичното пространство името му се спряга за връзки с бивши скандално известни митнически началници?

 

В  августовския брой на бюлетина на ПДИ вече писахме за скандала с митническото бюро и обвързаността му с вносителя на „Тойота” Трифон Коев. На два пъти вестник „Знаме” в Пазарджик се опита по пътя на ЗДОИ да получи информация за причините, довели до договора с новия наемодател (при условие, че в стария имот наем не е заплащан), да се сдобие с копие от договора и да научи има ли и в какъв етап е търсенето на постоянен дом на митницата в имот - държавна, а не в частна собственост. Първият път (средата на юли) директорът Георги Костов отговори, че към настоящия момент агенцията не е страна по договорно отношение със собственика на „Тойота Тиксим” Трифон Коев, а само в процес на сключване на договор за наем за ползване на недвижим имот - но пък гражданско-правните отношения не били предмет по ЗДОИ. Тогава той отказа да оповести имената на фирмите-жалбоподателки срещу собственика на стария имот, довели до миграцията. Но така отказа да разсее съмнението, че такива въобще няма, а само се търси повод за напускане на безплатната база и наливане на пари в джоба на „приятел на митниците” за сметка на данъкоплатеца. Директорът тогава се аргументира с отсъствие на значимост, както и че ползвайки такива данни, гражданите не биха могли да съставят обективно и пълноценно мнение за обществения живот и дейността на органите на държавното управление. Другите аргументи бяха несамостойното значение на кореспонденцията, която не била приключила, пък и липсвал надделяващ обществен интерес, защото в случая не били налице данни, че с исканата информация се цели разкриване на корупция и злоупотреба с власт.

 

Митницата реагира с тактиката „на час по лъжичка” и след второто запитване на вестника. Отговорът от агенцията дойде на 29 декември и в него се казва, че вече наистина има сключен договор, но ще бъде предоставен частичен достъп до информация. Защото след запитване на третото лице (фирмата-наемодател), то е дало съгласието си договорът да бъде огласен, но без да се упоменават предметът, срокът, размерът на наема, лични данни на лицата, представляващи дружеството и друга конфиденциална информация. На 3 януари 2018 с писмо бе предоставено копие от договора с митница Пловдив, в който предметът все пак е упоменат, както и името на фирмата-наемодател - „Тракийско пиво” АД (друго дружество, на което изпълнителен директор е Трифон Коев), но комай това е единствената информация, както и датата на сключването му - 25 юли. В явно строго секретния договор са заличени и сумата за наема, и срокът на действие, и описа на предоставените имоти като площ и квадратура. Така не става ясно колко и докога плащаме за наем от джоба си, нито дали шофьорите на камионите разполагат с достатъчно пространство за нормално митническо обслужване. Защото такива оплаквания към момента от шофьори има.

 

В последния отговор се казва, че на 3 октомври 2017 Агенция „Митници” е уведомена, че недвижим имот, посочен от Областната администрация в Пазарджик, който е в активите на МО, е с отпаднало предназначение и „след извършването на технически и административни действия по обособяването на имота в две кадастрални единици, които да бъдат отразени в кадастралните карта и регистри на Пазарджик“, министърът на отбраната ще предприеме действия по ЗДС, за да бъде предоставен имотът на агенция „Митници”. Дано това да стане преди да се наложи преподписването на договора за наем.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.