Ралица Кацарска, ПДИ
Брой 2(182) 2019
Диана Банчева, ПДИ
Брой 12(156) Декември 2016
Диана Банчева, ПДИ
Брой 11(155) Ноември 2016
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 7(127) 2014
Александър Кашъмов, ПДИ
Брой 12(96) Декември 2011
Гергана Жулева, Изпълнителен директор на ПДИ
Брой 11(95) Ноември 2011