Въпросите зададе Диана Банчева, ПДИ
Брой 3 (243) 2024
Брой 10 (238) Октомври 2023
Ралица Кацарска, ПДИ
Брой 9 (237) 2023
адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 4 (232) 2023
Въпросите зададе: Даниел Димитров, стажант в ПДИ по програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“, с подкрепата на фондация „Америка за България“
Брой 10 (226) Октомври 2022
Брой 10 (214) Октомври 2021
Ралица Кацарска, ПДИ
Брой 1 (205) 2021
Брой 10 (202) Октомври 2020
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 6 (198) 2020
Брой 10(190) Октомври 2019
Подбра Ралица Кацарска
Брой 9(177) 2018
Брой 10(166) Октомври 2017
Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Брой 9 (165) 2017
Брой 10(154) Октомври 2016
Ралица Кацарска, ПДИ
Брой 9(153) 2016
Диана Банчева, ПДИ
Брой 7(151) 2016
Подбраха Диана Банчева и Ралица Кацарска, ПДИ
Брой 7(151) 2016
Ралица Kацарска, ПДИ
Брой 9(141) 2015
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 6(138) 2015
Ралица Кацарска, ПДИ
Брой 9(129) 2014
Диана Банчева, ПДИ
Брой 6(90) 2011