Журналистът Христо Христов представи портала agentibg.com

Диана Банчева, ПДИ
agentibg.com
Христо Христов, Александър Кашъмов и Георги Лозанов на представянето на agentibg.com

На 24 ноември 2014 в Дома на Европа в София журналистът Христо Христов представи портала „Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия” agentibg.com. Христов е сред водещите журналисти, отразяващи отварянето на архивите на комунистическите тайни служби, автор е на редица книги, резултат от изследователската му работа в тези архиви, създател е на специализирания сайт Държавна сигурност.com.

„Регистърът е естествен продукт от цялостната дейност на Христо през годините”, подчерта Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, който участва в представянето. „Журналистическата професия е важна за отварянето на тайните служби. Именно журналистите осъществяват граждански натиск и комуникират темата в обществото. Регистърът е важна крачка, която ще подпомогне дебата по тази тема”, подчерта доц. Георги Лозанов, който също участва в представянето.

 

Регистър agentibg.com

 

Въпреки ефективната работа на Комисията по досиетата, която от 2007 е оповестила принадлежност към службите на над 8000 лица, архивите на бившите тайни служби остават непознати за обществеността и недостатъчно се проучват. „Дори публикуваните на специализирания сайт desebg.com досиета с времето потъват. Целта на Регистъра е с помощта на новите технологии да се систематизира информацията, да осигури бърз и лесен достъп до нея, както и обективен прочит на архивите”, коментира създаването на портала Христо Христов.

 

Регистърът съдържа унифициран профил на сътрудниците въз основа на информация, оповестена от трите комисии по досиетата след промените: „Бонев” (1997), Андреев (2001 – 2002) и „Костадинов” (2007). Профилите са създадени след прочит и задълбочено проучване на документи от архивите, съдържат снимки и допълнителна информация за сътрудниците след промените, включително публични изказвания в медиите. „Публикуваната на сайта информация е съобразена с българското законодателство, и не съдържа данни, свързана с личния живот на лицата”, поясни Христов.

 

Към момента в Регистъра има 34 профила, но журналистът обработва още 150 досиета, които ще бъдат публикувани. Регистърът представя историята на службите, структурата и ръководителите им. В Статистика се съдържат данни за унищожаването на архивите само в графичен вид. Регистърът позволява търсене по азбучен ред, по заемана по настоящем обществена длъжност, по агентурна принадлежност или структура на бившите служби.

 

Човешкият разказ

 

„Отварянето на досиетата е една стъпка, но остава въпросът това, което пише в тях истина ли е”, коментира доцент Георги Лозанов. Медийният експерт сподели резултатите от социологическо изследване по повод 25-годишнината от началото на демократичните промени, според които младите хора не познават комунистическото минало, а по-възрастните започват да го харесват. Тези резултати Лозанов определи като „безнадеждно” отношение към близкото минало и като показател за липсата на  критическа ос, която да овладее отношението към миналото.

 

„Дебатът по темата зависи от журналистическата работа. За мен има три разказа. Първият е този в архивите. Вторият е политическият разказ. И третият е морално-човешкият, който има същностно значение за обществеността. В него се търсят личните съдби. Това е човешка работа и Христо е започнал да я върши”, допълни Георги Лозанов.

 

Правни измерения

 

Александър Кашъмов припомни ролята на Програма Достъп до Информация в процеса на отваряне на архивите от 2002 насам – становища по конституционни дела, водене на дела за достъп до информация до архивите на службите, формулиране на конкретни текстове в Закона за досиетата, постоянното сътрудничество с Комисията по досиетата след началото на работата й. Ръководителят на правния екип на ПДИ подчерта, че за да има журналистика трябва да има свобода на източниците на информация, както и че достъпът до архивите е вече признато човешко право.

 

По отношение на защитата на личните данни Кашъмов подчерта, че публикуваната информация е от официален характер, свързана е с позиция и влияние в обществото на публични фигури и още от писането на Закона за защита на личните данни не се счита за защитени лични данни. Законът за защита на личните данни въвежда изрично основание за обработка на лични данни, залегнало в член 9 от Директива 95/46/EО на ЕП и ЕС за защита на лицата при обработване на лични данни и за свободно движение на такива данни, когато обработването е свързано с журналистическата професия.

 

„Информацията от архивите дава възможност да се узнае историята, да се разбере настоящето, да се изрази позиция по обществено важни въпроси.  Това именно е в основата на демокрацията”, каза Александър Кашъмов.

 

Биографиите, изготвени в резултат на проучването на архивите и публикувани в Регистъра, са израз на упражняването на правото по конституция да се търси, получава и разпространява информация, добави  Кашъмов, коментирайки че добавената стойност на Регистъра е, че фактите от документите са разказани в истории, ясни за обществото.

 

Сред присъстващите на представянето бяха министърът на вътрешните работи Веселин Вучков, Корман Исмаилов и Касим Дал от Народна партия „Свобода и достойнство”, изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева, бившият председател на Народното събрание Йордан Соколов, председателят на Комисията по досиетата, членове на комисията, изследователи, журналисти и общественици.

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.