Катерина Коцева, ПДИ

На 28 юни 2024 г. фондация „Програма достъп до информация“ проведе традиционната си годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната в „Хотел Централ София“.

 

Срещата бе открита от адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ, който благодари за отзивчивостта на колегите и почете паметта на Николай Нинов, основател на мрежата на координаторите от страната и дългогодишен неин лидер.


Ситуация и тенденции относно достъпа до информация в страната

 

Областните координатори на ПДИ представиха своите доклади за практиките по предоставяне на информация по места и очертаха актуалната картина на състоянието на достъпа до информация по регионите в страната. Разказаха за собствения си опит в търсене на информация от местните институции, конкретните случаи, по които са работили през изминалата година, и наблюденията си върху активното предоставяне на информация в интернет страниците на институциите.

 

На база направените изказвания и проведените дискусии по тях могат да се обобщят няколко тенденции, валидни в по-малка или по-голяма степен за всички области в България:

  • Кой подава заявления и каква информация се търси? Данните от отчетите по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) на общините и териториалните звена на държавната администрация в страната показват, че основно гражданите и в по-малка степен неправителствените организации подават заявления за достъп до информация. Запазва се тенденцията от предишните години броят на заявленията, подавани от медии и журналисти, да е чувствително по-малък. Основно се търси информация за изразходването на публични средства и за решаването на конкретни проблеми като например ремонти и облагородяване.
  • Секциите „Достъп до информация“ в интернет страниците на институциите и активно предоставяне на информация За разлика от предишни години, значителен брой институции не са публикували отчетите си по изпълнението на ЗДОИ за 2023 г. (общини и регионални администрации в област Видин, по-малките общини в област Благоевград и др.). Може да бъде отбелязан един формализъм по отношение на съдържанието на отчетите и най-вече в частта „основания за отказ от информация“, като цяло се избягва да бъдат реално посочени такива. Негативни практики са и, че се изпращат все по-малко пресрелизи, все по-рядко се организират пресконференции. Като цяло по-малките общини са по-кооперативни (Община Белоградчик, Община Ружинци), но пък най-малките и отдалечени общини са капсулирани. Честата смяна на правителствата и служебните кабинети през последните 2 години се отразява негативно в работата на регионалните администрации – отново се появяват прецеденти на мълчаливи откази, практика, която беше силно намаляла в последните години.
  • Отговори на институциите Някои от институциите не отговарят на устни запитвания и изискват писмено заявление (Община Видин), смяната на кметските екипи също се отразява в активното предоставяне на информация и някои институции с традиционно висок рейтинг на активна прозрачност губят по критерии на актуалност на информацията.
  • Регионалните медии разчитат главно на готово подадена информация от институциите. Все по-малко са местните медии, които правят разследвания или търсят информация. Причините са комплексни – силно свит обем на работещите журналисти в местните редакции, някои от които съвместяват и повече длъжности, включително пиар на общините; проблеми при финансирането и пр.
  • Нови технологии и социални медии Общините комуникират дейността си предимно чрез фейсбук профилите си. Позитивен от гледна точка на бързина и удобство е фактът, че Община Перник е предоставила поисканата информация по вайбър. Но същевременно тази практика предизвика и оживена дискусия доколко е наистина правилна.

По време на срещата бяха представени и коментирани и конкретни случаи със своя специфика или търсенето на нов тип обществена информаци по сфери и теми – например заявленията на адвокат от град Елена относно принципа на разпределение на делата между съдиите в районния съд и търсене на информация за родствени връзки между съдии и служители в адвокатски кантори.


Какво свършихме през изминалата година?

 

На форума в „Хотел Централ София“ изпълнителният директор на ПДИ Александър Кашъмов представи данни от годишния отчет на организацията за 2023 г. и тенденциите в законодателството, припомняйки опита за внасянето на проблематични промени в ЗДОИ, становището и кампанията на ПДИ срещу тях, подкрепена от над 200 организации и лица.


Правна помощ и дела за достъп до информация

 

Адвокат Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ представи статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2023 г., и темите, по които най-често се търси достъп до информация.

 

Адвокат Кирил Терзийски, ПДИ, запозна журналистите с най-значимите казуси от съдебната практика по делата за достъп до обществена информация през 2023 г. Статистиката показва, че от 44 решения и определения, постановени по дела, по които ПДИ осигурява защита, 29 са в полза на търсещите информация, в полза на администрацията – 12, а 4 са частично в полза на търсещите. Анотации на избрани значими дела за периода четете ТУК.


Комуникационни канали

 

Катерина Коцева, координатор „Комуникации“ в ПДИ, представи каналите за комуникация на организацията и статистика от посещаемостта на интернет страниците и фейсбук профила на ПДИ. Отбелязахме и новия профил на ПДИ в LinkedIn.


Какво предстои? Въпроси на Мрежата.

 

Александър Кашъмов и Ралица Кацарска, координатор на мрежата на координаторите на ПДИ споделиха какво предстои като дейности и до края на настоящата година. Призоваха за активност в споделянето на случаи и практики от страната и популяризиране на правото да знам чрез публикации и различни инициативи на местно ниво. Бе обявено и началото на кампанията за набиране на номинации за Деня на правото да знам 2024.


Координатор на годината

 

С тази работна среща възвърнахме традицията да бъдат зачетени активността и заслугите на колегите с връчване на наградата „Координатор на годината“, учредена от основателя на мрежата Николай Нинов през 2007 г.

 

Координаторът на ПДИ във Видин Цветомир Цветанов бе отличен като координатор на 2023 г. заради постоянството и активността му в подаване на заявления и търсене на информация от местните институции, отчитайки и работата им по предоставяне на обществена информация. Чрез серия публикации той отразяваше делата, водени по ЗДОИ и с подкрепата на ПДИ от гражданско движение „БОЕЦ“ в Административен съд - Видин срещу отказ на БУЛГАРГАЗ да предостави информация за преговорите и сключените договори за доставка на газ. „БОЕЦ“ водят 10 дела по ЗДОИ през 2023 г., а казусът е от голям обществен интерес с оглед войната в Украйна и кризата с доставките на газ.

 

 

----------------------------------------------------

 

Публикацията е подготвена в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.