Ралица Кацарска, ПДИ
ПДИ
Среща на екипа на ПДИ с координаторите от страната, 15.02.2019, София

На 15 февруари 2019 в хотел „Хемус“ се проведе годишната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на Програма Достъп до информация.

 

Достъп до информация`2018 – актуална картина в страната

 

Журналистите представиха доклади за практиките по предоставяне на информация и очертаха актуална картина за състоянието на достъпа до информация в страната. Според тях все още има общини и регионални структури, в чиито интернет страници не са създадени секции „Достъп до информация“, което езадължение по ЗДОИ от 2008. Това са общините Кърджали и Полски Тръмбеш, смолянските общини Борино и Баните.


На много места в страната гражданите все още трябва да отидат на място в съответната институция, за да подадат заявление за достъп до информация. Другаде пък хората нямат доверие на електронната поща, споделиха координаторите. По думите имслед влизането в сила на GDPR през май 2018 и промените в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) е налице объркване – кметове и служители нямат яснота по прилагането на ЗДОИ. В резултат нарастват случаите на частичен или пълен отказ на достъп до информация.

 

Местни медии

 

Илюзията, че медиите са четвъртата власт, рухва, категорични са журналистите. Няма вече регионални вестници, а кореспондентите на регионалните медии изпълняват обслужваща функция. Т.нар. информационно обслужване (договорите между медии и общини/областни администрации за рекламни съобщения и ПР) убива журналистиката. Наблюдава се увеличаване на фейсбук изданията.

 

Кой търси информация чрез ЗДОИ

 

Все по-малко журналисти в страната използват ЗДОИ в своята работа. Причината: сроковете за получаване на отговор не устройват медиите. Неправителствените организации обаче активно използват закона.


В Северозападна България се наблюдава намаляване на заявленията по ЗДОИ. Това е резултат от обезлюдяването на района и намаляване на хората с образование и в активна възраст. Координаторите на ПДИ от тази част на България отбелязват със съжаление, че тази тенденция ще продължава.


Всеобщо е мнението, че Програма Достъп до информация е позната в страната и в публичното пространство, и повечето хора знаят за Закона за достъп до обществена информация. Гражданите по места се обръщат за съвет и съдействие и към координаторите на ПДИ.

 

Резултати от дейността на фондацията през 2018

 

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от застъпническата работа на организацията през 2018, текущите проекти, по които работи ПДИ, както и предизвикателствата пред екипа през тази година. Продължаващ проблем са намаляващите възможности за финансиране на застъпническата дейност, както и увеличаване на бюрократичните изисквания към неправителствения сектор в България. По-малко са и възможностите за участие в международни форуми.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи становищата и участието на фондацията в рамките на обсъждания и работни групи по изменения и проекти на нормативни актове – изменения ва Административно-процесуалния кодекс (АПК), изменения в ЗЗЛД и кампания за Общия регламент за защита на данните (GDPR), платформа за достъп до обществена информация, правилник за организация и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество, промени в Наказателни кодекс (НК).


Признание на авторитета и влиятелността на ПДИ е налагането на вето на АПК и взимането предвид на бележките по отношение ЗИД на ЗЗЛД. 

Кирил Терзийски представи съдебната практика и случаите, по които е потърсена правна помощ от правния екип на ПДИ през 2018. Трайна тенденция е намаляването на мълчаливите откази. През 2018 правният екип обърна практиката на ВАС (Върховен административен съд), когато заявителят не е заинтересовано лице по ЗУТ (Закон за устройство на територията) да няма право на информация по ЗДОИ.


Диана Банчева представи състоянието на  комуникационните канали на ПДИ. През 2018 посетителите на сайта на ПДИ са се увеличили с 6% и са 67 940. С 2 525 са се увеличили и посещенията и през 2018 те са 83 804.


Стефан Ангелов запозна координаторите с развитието на инициативата „Партньорство за открито управление”, проблеми на прозрачността и защитата на личните данни.

 

Координатор 2018


По традиция срещата завърши с връчване на наградата „Координатор на годината“, която ПДИ учреди през 2007.

Координаторът на ПДИ в Габрово Емилия Димитрова бе отличена заради постоянството и активността й при подаване на заявления по ЗДОИ до различни регионални институции, заради делата й срещу отказ на информация, водени с помощта на правния екип на ПДИ; както и заради журналистическите й разследвания на базата на ЗДОИ и обществения им отзвук.

 

Интервю с Емилия Димитрова четете ТУК.

 

Работната среща се проведе в рамките на проект "Консултативен център за прозрачност", финансиран с грант от Фондация "Америка за България".© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.