ПДИ проведе обучение на журналисти от Пловдив, Пазарджик и Стара Загора по проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”

Кирил Терзийски, Александър Кашъмов, Иван Михалев
Кирил Терзийски (вляво), Александър Кашъмов, Иван Михалев

20 април, Областна администрация, Пловдив   

 

Обучение на журналисти как да ползват публичните регистри и чрез публикуваните данни да правят журналистически проучвания се проведе на 20 май в Пловдив. На срещата в една от залите на Областна администрация присъстваха 19 журналисти от Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Адвокат Кирил Терзийски от правния екип на Програма достъп до информация представи данните от проучването на ПДИ от 2012 за активното публикуване на информация. От прегледа на интернет-страниците на официалните институции в системата на изпълнителната власт става ясно, че сайтът на Областната администрация в Пловдив е сред най-добре организираните и подържаните, докато за страницата на Община Пловдив не може да се каже същото - тя е оценена с доста по-малко точки.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи пред участниците във форума данни за достъпа до публичните регистри през случаи, постъпили във фондацията. Той разказа определени казуси, при които журналисти са се добрали до търсена от тях информация, която им е отказана, използвайки публичните регистри.

Разследващият журналист от вестник „Капитал” Иван Михалев предизвика огромен интерес сред колегите си с конкретни примери от своята практика. Той описа 10-те стъпки, с които пристъпва към всяко ново разследване, използвайки публичните регистри. 10 минути след жестоката катастрофа на автомагистрала „Тракия” Михалев вече е знаел, че фирмата, чиято собственост е автобуса, е с изтекъл лиценз. Оттам е започнал и проучването си по случая, използвайки публичните регистри.

 

Подготвиха за печат Галина Константинова, Николай Нинов

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.