ПДИ проведе обучения на журналисти от Перник, Кюстендил, Благоевград, Видин, Монтана, Враца и Плевен по проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”

Гергана Жулева
Гергана Жулева

16 март, хотел „Стримон СПА”, Кюстендил

 

Обучение на журналисти как да ползват публичните регистри и какви са задълженията на институциите активно да публикуват информация се проведе на 16 март в Кюстендил. Освен представители на местните медии участваха репортери от Перник и Благоевград. Срещата откри кметът на Кюстендил Петър Паунов. „Тук съм, за да изкажа подкрепата си за това, което правите. Любопитно ми е да разбера и дали Община Кюстендил поне символично се справя с покриването на критериите. Корупционните нива в България са достигнали своите върхове и вие сте хората, които могат да помогнат да се измъкнем от това тресавище”, каза Петър Паунов.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи за първи път резултатите от проучването на публичните регистри, което екипът на фондацията е извършил. Проучени са 474 административни структури в системата на изпълнителната власт по 39-40 индикатора. Максималния брой точки е 60,5 като на първо място сред проучените е Община Добрич с 52 точки. 13 институции без сайтове са получили по 0 точки. Активно публикуваната и актуализирана информация отрежда на Община Кюстендил 25,6 точки, на Община Благоевград - 36,1 точки и на Перник - 14 точки.

На срещата бяха отчетени и проблемите на активното публикуване на информация. По отношение на публичните регистри от ПДИ отчитат, че това са необходимостта от ясни задължения за поддържане на онлайн регистри, ясното им разграничаване, както и уеднаквяване на форматите.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи пред 20–те участници във форума достъпа до публичните регистри през практиката на фондацията – предимно случаи, в които журналисти са получили търсена, но отказвана информация, във връзка с техни разследвания и разработки, както и  възможностите за защитаване на публикация чрез тези регистри.

Своят опит представи и журналистът от в. „Капитал” Иван Михалев. Той е автор на поредицата за злоупотреби и конфликт на интереси в пътния фонд, добили популярност като „Батко и братко”, в резултат на които бе повдигнато обвинение срещу тогавашният изпълнителен директор на фонда.30 март, Търговско-промишлена палата, Враца

 

Александър Кашъмов
Александър Кашъмов

26 журналисти от Видин, Монтана, Плевен и Враца участваха в семинар на ПДИ във Враца, свързан с използването на публичните регистри за журналистически разследвания.

Срещата откри изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева, която представи резултати от проучванията на фондацията, свързани с активното публикуване на информация за периода 2010-2012 , както и изследване на представените в интернет публични регистри през миналата година. Гергана Жулева поясни, че в хода на проучването са подадени 485 заявления за достъп по електронен път и са оценени 474 интернет-страници на институциите.

Най-голям интерес журналистите проявиха към резултатите от проучванията, които показват как общините от Северозападния регион спазват и прилагат законодателството, свързано с достъпа до информация. Впечатление направи, че сравнително малки общини като Мездра и Козлодуй са в Топ 10 на класацията за активно публикуване, докато областни центрове като Монтана, Враца, Плевен и Видин са под средното ниво. Според Гергана Жулева, активното публикуване на информация е въпрос на добра вътрешна организация във всяка административна структура.    

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов фокусира вниманието на журналистите върху публичните регистри като легитимна база-данни, която може да се използва при разследвания. Като представи конкретни откази на информация, при които е търсена помощта на ПДИ, той показа как тези данни са достъпни в публичните регистри и за тях не е необходимо да се подава заявление. По негово мнение това пести не само време и средства, но и улеснява репортерите при намиране на информация.

Как на практика се използват публичните регистри за разследвания сподели редакторът от в. „Капитал“ Иван Михалев. Той представи прост „алгоритъм“ от 10 стъпки за търсене и събиране на данни в най-полезните, по негово мнение, регистри. Журналистът разказа за свои разследвания с голям обществен отзвук и илюстрира как работата с регистрите е довела до този резултат. 

   

Подготвиха за печат: Елица Иванова, Ива Антонова

и Николай Нинов

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.