Десислава Пенева*, Нов български университет
Деси Пенева
Десислава Пенева на заключителния семинар по проекта в НБУ, 22.03.2017

Благодаря на всички вас, прекрасни, образовани и  квалифицирани хора от Програма Достъп до информация!

На вас, които ми дадохте правото да знам, правото да бъда част от екипа ви, правото да правя грешки от незнание, неосведоменост, от липса на смелост в търсене на гражданските ми права, а и не само.

 

Функциите по време на стажа ми не бяха много, но бяха добре подбрани. В ПДИ ме научихте на това, което не знам, а имам правото да го знам. Научихте ме  как се подпомага упражняването на правото на информация, как се насърчава търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация, как се работи за прозрачност на институциите на централната и местната власт.

Искам да ви нарека учители, не просто лектори. Не за друго, а защото ме дарихте с „река“ от познания и с напътствия с житейска важност, за което отново благодаря.

 

Разбира се, че продължавам да дерзая върху последния казус, по който работих, заради вече отминалите  ми задължения в ПДИ. Продължавам не за друго, а защото имам въпроси, а не получавам подобаващи отговори. Защото хората, които ме накараха да вярвам, че това е един обществено значим казус, след време рязко ме уверяваха, че е станал незначителен, може би защото нещата не се случиха за две седмици, а се разточиха във времето. Е, аз продължавам, това е важното! 


*Десислава Пенева е сред студентите, преминали курса „Достъп до информация и обществени комуникации“ и след това стаж в ПДИ в рамките на проекта „Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма“, изпълняван от ПДИ в партньорство с Нов български университет в рамките на Програма за студентски иновации, подкрепена от Институт „Отворено общество“ – София и Фондация „Микрофонд София“.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.