Образователното видео илюстрира етапите в търсенето и получаването на обществена информация от органите на власт

Диана Банчева, ПДИ

ПДИ представи филма „Имам правото да знам“ на конференцията „Достъпът до информация – инструмент за постигане на нашите цели“ на 29.01.2016 в София. Краткото образователно видео илюстрира етапите в търсенето и получаването на обществена информация от органите на власт по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

„Всяко едно друго право започва от достъпа до информация. С правото на достъп започва и изграждането на доверието в легитимността на институциите“ припомня изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева в началото на филма.

Филмът предлага казуси на неправителствени организации и журналисти, които за целите на обществени каузи или журналистически разследвания са подавали заявления за достъп до информация до различни институции, получавали са откази, водили са съдебни дела. Правният коментар е на Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ.

 

Участват Денница Кюранова (Общност на софийски граждански сдружения – Инициатива „Граждани за зелена София“), Антони Георгиев (гл. редактор, сп. „Vagabond“), Росен Босев (журналист, в. „Капитал“) и Александър Дунчев  (експерт по горите, Световен фонд за дивата природа).

 

Филмът е достъпен на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/video/play.php?id=101588 и в Youtube канала на ПДИ https://youtu.be/DF2vjYF91UQ.

 

Версия с английски субтитри е достъпна на https://youtu.be/3IE7ySGeOUA

 

„Имам правото да знам“ е изготвен по поръчка на „Програма достъп до информация“ през 2015 от екип на АГИТПРОП ООД в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 (www.ngogrants.bg).

 

 

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.