Диана Банчева, ПДИ
Програма студентски иновации

На 27 януари 2017 Програма Достъп до информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“.

 

Курсът се проведе в периода 4 ноември 2016 – 20 януари 2017 в офиса на ПДИ. В него участваха студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и магистърски програми „Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи“, „Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)“ и „Международни бизнес комуникации“ .

 

Студентите бяха запознати с международните стандарти в областта на достъпа до информация и гаранциите, които Законът за достъп до обществена информация дава за упражняване на правото на достъп до информация в България. Участниците в курса получиха практически съвети за формулиране на заявления и научиха тактики за търсене на информация от различни публични източници. Бяха запознати и със задълженията на институциите активно да публикуват определени категории информация на интернет страниците си, с отворените данни и повторното използване на информация от обществения сектор и одита на интернет страниците на институциите, който ПДИ прави всяка година по разработена методология, за да оцени нивото на активната прозрачност. Студентите научиха и каква е ролята на ПДИ като застъпник за свободата на информация в България. 

 

Лекторите от ПДИ запознаха студентите и с ограниченията на правото на достъп до информация и натрупаната съдебна практика при баланса на защитата на личните данни и правото на достъп до информация. Бяха представени журналистически казуси и разследвания, проведени с помощта на ЗДОИ.

 

Лектори в курса бяха д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, адвокатите Дарина Палова, Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ и юристът Стефан Ангелов от ПДИ.

 

Допълнителна лекция изнесе адвокат Кевин Голдбърг, който представи историята и практиката по прилагането на Закона за свобода на информацията в САЩ.

 

В рамките на обучението студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции – кмета на Столична община (СО), кмета на район „Триадица“ на СО, кмета на район „Люлин“ на СО, кмета на район „Сердика“ на СО, община Сандански, община Перник,  Министерство на образованието и науката, Министерство на туризма, Министерство на културата. Юристите от ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

 

Въпросите, които участниците в курса избраха да зададат по ЗДОИ, бяха свързани с различни теми, отразяващи професионалните им интереси, проблеми на общността, в която живеят или практики на институциите, от които са недоволни.

Те се поинтересуваха от бюджета на различни общини за почистване на речните корита и дерета, снегопочистване, поддръжка на градския парк и организацията на културни събития; кой и как осъществява контрол върху изоставените автомобили, договорите за коледно-новогодишната украса, условията за даване под наем за търговска дейност на централния площад, правомощията за контрол по прилагането на общинската наредба за обществения ред, условията за стаж на студенти в чужбина, определената такса за придобиване и условия за упражняване на професията екскурзовод, резултати от проверки по Закона за авторското право и сродните му права. 

 

Повечето от заявленията получиха отговор в срок.

 

„Благодаря за информацията, която научих по време на курса. Но най-вече за това, че благодарение на Вас получих отговор на въпрос, който отдавна очаквах“, сподели един от студентите впечатлението си от практическата програма.

 

“Браво на всички лектори от ПДИ, които ни дариха с всички тези знания“, написа във Фейсбук друг участник в курса.

Снимки от връчването на сертификатите на 27.01.2017 може да видите във Фейсбук страницата на ПДИ: https://www.facebook.com/AIPbulgaria/photos/?tab=album&album_id=1397348720296365.

 

Курсът „Достъп до информация и обществени комуникации“ е част от проекта „Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма“, изпълняван от ПДИ в партньорство с Нов български университет в рамките на Програма за студентски иновации, подкрепена от Институт „Отворено общество“ – София и Фондация „Микрофонд София“.

 

Предстои  провеждането на тримесечен стаж в ПДИ с двама от преминалите курса студенти и заключителен семинар в НБУ за представяне на резултатите от проекта пред студенти и преподаватели.


 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.