Стефан Ангелов, ПДИ
Стефан Ангелов
Стефан Ангелов

На 4 декември 2012 в Лондон ще се проведе среща на Управителния съвет на Партньорство за открито управление, както и работна среща с новите членове. А на 10 декември 2012 в Рим ще се проведе третата регионална среща на правителства и застъпници за открито управление в Европа. Сред представителите на българските неправителствени организации ще бъдат изпълнителният директор на Програма Достъп до Информация Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов. Какви са развитията около инициативата от последните месеци?

 

Основни теми на срещата на УС в Лондон

 

Според публикуваните документи Управителният съвет ще разисква прегледа и оценката на оперативните планове на държавите-членки. В началото на ноември на страницата на ПОУ се появи резюме на общественото обсъждане на идеите върху Независимия отчетен механизъм, набелязващо общите проблеми около оперативните планове. Във версията, която ще се обсъжда в Лондон, целите на Независимия отчетен механизъм ще бъдат насочени към контрол върху създаването на оперативните планове и съответствието им с ценностите на ПОУ, както и към наблюдение върху тяхното осъществяване. Ще бъдат разгледани и въпроси, свързани с бюджета и ротацията на членовете на УС. В края на октомври freedominfo.org информира за предложение да бъде изменен начина на избор на представителите на гражданското общество в Управителния съвет на ПОУ. Правителствата на държавите-членки и неправителствените организации излъчват по девет от членовете на УС (общо 18). Вместо сега планираните избори, за хората от гражданския сектор се предлага опростена процедура на подбор чрез „изборен комитет”.

 

Други административни новини

 

Дни преди срещата на УС бяха съобщени имената на тримата старши съветници от Независимия експертен панел. Това са първата жена президент на Ирландия и бивш Върховен комисар по въпросите, свързани с бежанците към ООН Мери Робинсън, британският предприемач и изследовател от судански произход д-р Мо Ибрахим и мозамбикският политик и застъпник за права на човека Граса Машел. Към тях трябва да се присъединят петима технически експерти, с които членовете на Независимия експертен панел трябва да станат осем. Тази структура ще дава стратегическите насоки за развитието и по-късно ще наблюдава дейността на Независимия отчетен механизъм.

 

Приблизително месец по-рано Партньорство за открито управление обяви два нови члена на своето Обслужващо звено. От 3 януари 2013 Линда Фрей ще встъпи като изпълнителен директор на мястото на Джули МакКарти. Това е най-високият административен пост в инициативата. Фрей ще отговаря за координиране на дейностите и очертаване на стратегическите насоки заедно с Управителния съвет, както и за управлението на бюджета на организацията. Фрей идва от Фондация Хюлет (Hewlett Foundation), където е натрупала опит във финансирането на проекти, подпомагащи прозрачността и отчетността. Тя е магистър по публична администрация от Университета Принстън, учила е политически науки в Университета Дюк, САЩ. От 22 октомври 2012 Джоузеф Фоти е новият програмен ръководител към Независимия отчетен механизъм. Неговите отговорности включват работа с Независимия експертен панел по развиване на общ подход за подбор на местните изследователи за страните, участващи в Партньорство за открито управление, както и координация и подпомагане при изготвянето на отчетите. Джоузеф Фоти идва от мрежата Инициативата за достъп (the Access Initiative), водена от Световния институт за ресурси (World Resources Institute), където е натрупал опит в създаването на инструменти за оценяване на достъпа до информация, гражданското участие и достъп до правосъдие по проблеми свързани с опазването на околната среда.

 

Нови участници

 

На 6 ноември 2012 Аржентина изпрати писмо до съпредседателите на ПОУ, заявявайки намерение да участва в инициативата. Тя ще е четиринадесетата страна от Латинска Америка и 58-ия член на ПОУ. Три дни по-късно американският президент Барак Обама изрази подкрепата си за намерението на Мианмар да се присъедини към инициативата.

 

Оперативни планове


Има развития и в създаването и оповестяването на националните оперативни планове. От петте страни, които трябваше да са изготвили своите планове до април 2012, но са пропуснали срока, остават Гана, Либерия и Монголия. Азербайджан и Македония вече представиха своите задължения. Това довежда общо до 47 от 58 участващи правителства. Оставащите 8 държави са по-късно присъединили се и макар неофициално, крайният срок за подаване на техните оперативни планове ще е до годишната междуправителствена среща, т.е. до октомври 2013. Въпреки това представители на всички държави, които все още не са изготвили своите оперативни планове, ще присъстват на „работната среща” на Управителния съвет на 4 декември 2012. Това са Либерия, Гана, Аржентина, Коста Рика, Тринидад и Тобаго, Панама, Русия, Сърбия, Финландия, Унгария, Литва и Монголия. През ноември 2012 Бразилия бе сред  първите участнички, която публикува оценка на изпълнението на оперативния си план. Това е първата фаза на процеса на обсъждане за изготвянето на нов оперативен план догодина.

 

Първа среща на организации от гражданския сектор в България във връзка с инициативата Партньорство за открито управление

 

На 15 октомври 2012 по инициатива на Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация, в офиса на ПДИ се състоя Първата среща на организации на гражданското общество, ангажирани с инициативата Партньорство за открито управление (ИПОУ). Обсъдиха се възможните форми на партньорство с правителството по ИПОУ и неформална коалиция за наблюдение на изпълнението на мерките, предвидени в националния оперативен план по ИПОУ. За повече информация вижте секцията за ПОУ на нашата страница.

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.