ДАРЕТЕ чрез платформата Indiegogo! Всяка подкрепа е от значение!

Програма Достъп до Информация стартира кампания за набиране на средства по повод Международния ден на правото да знам 28 септември.

Всеки може да подкрепи каузата на достъпа до информация в България, като ни помогне да съберем необходимата за провеждането на церемонията по връчване на награди сума в платформата Indiegogo до 13 септември 2017.
 
Денят на правото да знам бе създаден на конференция в България през 2002 г. и оттогава се отбелязва от хиляди застъпници за свобода на информацията по света.
 
28 септември бе признат за Международен ден на всеобщия достъп до информация от ЮНЕСКО през 2015, а тази година ще бъде отбелязан и от Европейската комисия.
 
Вече 15 години ПДИ организира и провежда церемония по връчване на награди на 28 септември в България. Отличаваме граждани, неправителствени организации и журналисти, както и институции, с принос към свободния достъп до информация. Порицаваме изоставащите институции в прозрачността.
 
Събитието се превърна в най-силното средство в кампанията за насърчаване на упражняването на правото на информация и застъпничество за повече прозрачност и отчетност в управлението.
 
ПДИ вече 20 години наблюдава състоянието на достъпа до информация, предоставя безплатна правна помощ в случаи на търсене на обществена информация, подкрепя журналистически разследвания по обществено значими теми, провежда обучения и разяснителни кампании за правото на достъп до информация.
 
Вашата подкрепа за провеждането на Петнадесетата Церемония по връчване на награди за деня на правото да знам на 28 септември 2017 е важна за нас!
 
Може да ни подкрепите с фиксирана сума от 50 USD, 100 USD, 200 USD или с избрана от вас сума като натиснете бутона
 
Системата позволява даряване на малки суми от дебитна/кредитна карта.
 
Страницата на кампанията на ПДИ за набиране на средства е: https://igg.me/at/irtkd2017-Bulgaria/x

Системата позволява да изберете името ви да не се появява публично в списъка на дарителите.
 
Всяка подкрепа е от значение!
 
Може да го направите и на нашите банкови сметки в УниKредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG77 UNCR 7630 1022 5620 87
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7630 1422 5974 10
IBAN (USD): BG95 UNCR 7630 1122 5918 49
 
Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация".
 

Разчитаме на вашата подкрепа!

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.