Започва изготвянето на новия План за действие

Имали ли сте момент във Вашата застъпническа кампания, когато всичко, от което се нуждаете е било място за обсъждане на съответни политики с правителството? Форум за тласкане на обещания към ангажимент и действие? Платформа за набиране на политическа подкрепа? Ако е така, Партньорство за открито управление (ПОУ) може да е ценна застъпническа платформа за вас. ПОУ е уникален многостранен модел, който гарантира, че гражданското общество има място на масата; че правителствата поемат ангажимент за конкретни, измерими реформи; че постигнатото от правителството по всеки ангажимент е измерено от трети независим орган.

 

Само за 4 години, членовете на ПОУ се увеличиха от 8 на 69, бях поети над 2500 ангажимента, обхващащи теми от околна среда и обществено участие в правенето на политики до бюджетна прозрачност и инициативата заработи с мрежа от над 1500 организации на гражданското общество. За да разберете как инициативата Партньорство за открито управление достига до гражданското общество, гледайте това видео.

 

Ето три начина да използвате платформата ПОУ във вашата кампания.

  • Включете вашите цели за застъпничество в българския план за действие: българското правителство ще представи следващия План за действие през месец юни 2016. Дайте принос вашето правителство да включи ангажименти, свързани с вашите приоритети – независимо дали това е достъп до информация, околна среда, здравеопазване, открито договаряне или нещо друго. Това е ценна и непосредствена възможност да се изискат измерими ангажименти от правителството, те да бъдат изпълнени в двугодишен хоризонт  и напредъкът по тях да се проследи чрез Независимия механизъм за оценка на ПОУ. Участието в публичните консултации се определя от всяко правителство (Вижте тук подробности относно представителя на българското правителство, отговарящ за ПОУ). За да разберете какви ангажименти е поело правителството на България в последния План за действие и какво е постигнало, вижте последния доклад на Независимия механизъм за отчитане, който скоро ще бъде публикуван за обществен коментар на 8 Февруари 2016.
  • Наблюдение на изпълнението. Данните за изпълнението на ангажиментите по ПОУ също могат да бъдат полезен инструмент за застъпничество – чрез цитиране на обещани реформи и напредъка по тяхното осъществяване. За преглед и сравнение на ангажиментите на вашата държава, проверете новия интерактивен инструмент, OGP Explorer
  • Предоставяне на експертиза и обмен на идеи. Комуникация с широката мрежа на ПОУ в други държави и сектори и споделяне на ефективни подходи чрез блогове, случаи и Наръчника за открито управление (OpenGovGuide).

За повече информация, може да се абонирате за бюлетина, да се присъедините към глобалната дискусионна група на гражданското общество, да участвате в уебинарите и да посещавате нашите събития.

 

Текстът е предоставен за публикуване в бюлетина на ПДИ от  Tonusree Basu, програмен директор, Участие на гражданското общество.

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.