Десетки подадени заявления за достъп до обществена информация, стотици страници получени документи, осемнадесет статии в местни медии, препечатани и в национални онлайн медии, два видео репортажа, оставка на заместник кмет и стартирана проверка от прокуратурата. Това са част от резултатите от подкрепените от Програмата Достъп до Информация пет журналистически разследвания през 2017 в рамките на проект, подкрепен от Фондация „Америка за България“.

 

Конкурсът за разследвания бе трети по проекта и бе насочен към подкрепата на журналисти от местни и регионални медии.

 

В рамките на обявения за кандидатстване период постъпиха 22 проектни предложения, а подкрепените пет разследвания получиха най-висока оценка на основата на критерии, които се съдържат в публикуваните правила за кандидатстване: http://www.ati-journalists.net/bg/investigations/Pravila_za_kanidatstvane/205912/.

 

Накратко представяме журналистическите разследвания, които освен че са публикувани в местните медии, са достъпни на специалната страница, поддържана от ПДИ: Достъп до информация и журналистически разследвания: http://www.ati-journalists.net/bg/investigations/Razsledvania/205492/.

 

Мариета Димитрова: Санирането в Благоевград


С разследването си за саниране в Благоевград, журналистката Мариета Димитрова от Благоевград нюз разкрива връзка на хора от местната власт с фирми, спечелили поръчки по Националната програма за енергийна ефективност. С информация, получена по ЗДОИ, Мариета демонстрира и голямото разминаване в цените на санирането. Според данните, получени от МРРБ, в Благоевград са едни от най-високите цени. В същото време изпълнението е некачествено. В разгара на разследването на Мариета пада скелето на един от санираните блокове, обект на нейното разследване. В резултат на разкритията, които Мариета прави, отразени и в други медии (Club Z, BiT, Пирин нюз), заместник кметът по строителството на Благоевград Янко Янков подава оставка, а Прокуратурата се самосезира. Разследването на Мариета бе публикувано в средата на май месец, но тя продължава да следи темата за санирането в Благоевград и да публикува факти за конфликт на интереси при възлагането на поръчките, некачественото изпълнение от страна на фирмите и нарушаването на правилата за безопасни условия на труд при санирането в Благоевград.

 

Иванка Ватева: Читалищната субсидия – начин на употреба


Обект на разследване от журналистката Иванка Ватева от www.posredniknews.com е финансирането и ефективността от работата на читалищата. Тя се фокусира върху отчетите на няколко читалища в Плевен и областта, за да покаже за какви дейности се харчи държавната субсидия за читалищата. За 2017 общият размер на тази субсидия е 55 милиона лева. Журналистката разкрива как липсата на отчетност и финансов контрол води до увеличаване на броя на читалищата (на всеки 17 дни се регистрира ново читалище), създадени често единствено за целевото усвояване на средства по проект без ясна обществена полза или чиято полза се свежда до трудовата „заетост” на читалищния секретар, ангажиран със социални дейности като купуване на лекарства и палене на печките на самотните стари хора. Отговорите, които Иванка Ватева получава от Министерство на културата по заявление за достъп до обществена информация относно организацията по контрола на отчетността на читалищата са красноречиви за слабостите в системата и възможностите, които това дава за злоупотреби с ползването на общински имоти и с разходването на държавната субсидия. Интервюто с началника на отдел „Култура” в Община Плевен, Стефка Григорова, потвърждава констатираните от разследващата журналистка съмнения и факти за необходимостта от реформа в областта на финансирането, отчетността и контрола за читалищата, които да започнат с промени в Закона за народните читалища.

 

Тодор Гроздев: Незаконна сеч в горските стопанства „Чепино” и „Ракитово”


В поредица от девет статии, публикувани във в. „Знаме“ – Пазарджик през юни – юли 2017, журналистът Тодор Гроздев осветлява данни за незаконна сеч в горските стопанства „Чепино” и „Ракитово” – над 2600 са незаконно изсечените дървета в „Ракитово” и отделно има 19,5 дка гола сеч. Случаят е определен като незапомнен от горските служители в Пазарджишка област. Тодор използва ЗДОИ, за да получи информация за незаконно изсечени дървета на територията на стопанствата, за резултатите от извършени проверки от контролните органи и разследванията на прокуратурата, за заведените дела в съда и постановените присъди. Тодор разкрива схемата на документално оправдаване на отклоняването на средства. За да разкрие има ли замесени служители от горските стопанства, се среща с представители на фирми, с настоящи и бивши служители, с началници, с местни жители. Ходи на терен. Установява партийна връзка между уволнения и назначения в системата. Подчертава слабостите в системата за контрол, които улесняват злоупотребите, като проследява по-важните нарушения в пазарджишките гори от последните години и липсата на санкциониране.

 

Божидара Ангелова: Каскада „Горна Арда“ – 17 години след първата копка


В седем публикации от юли 2017, Божидара Ангелова от в. „Нов живот“ – Кърджали се опитва да открие причините за неизпълнението на проекта толкова години. Сред тях установява нежеланието на Националната електрическа компания да прави повече инвестиции, непреодолимите пречки пред ХЕК „Горна Арда“ при проектирането на обекта, сред които и попадането на 2/3 от териториите на трасето в „Натура 2000“ и липсата на отстъпено право от държавата за строеж. Изследва ползите и загубите на България от сключените договори и споразумения през годините. За да обоснове твърденията си се позовава на документи, предоставени по ЗДОИ от Министерски съвет и Народното събрание, стенограми от проведени парламентарни обсъждания, отговори на актуални въпроси от министри на енергетиката и МОСВ от 1998 до 2015. Тя отразява и гледни точки на участници в процеса като публикува интервюта с кмета на община Ардино Ресми Мурад и председателя на Управителния съвет на Хидроенергийна каскада „Горна Арда“ Вернер Казагранде, както и анкета с местни общественици.

 

Калин Иванов: Пари под масата – как се харчат пари за спорт във Видин


Калин Иванов от Видин Вест разследва темата за разпределението и харченето на общинските средства за подпомагане на местните спортни клубове. Отправна точка на разследването дава неспазването на критерия за субсидия въз основа на постиженията на всеки клуб от предходната година. По неясни причини почти половината от заделените 300 хиляди общински средства отива в местния футболен клуб, който в последните 5 години играе в аматьорската „В“ северозападна лига. В хода на разследването Калин Иванов се свързва с бивши и настоящи футболисти на местния клуб, както и с представител в отдела по спорт в община Видин. Подава заявление за достъп до обществена информация за отчетите на всички спортни клубове във Видин за последните две години. За да направи съпоставка, подава идентични заявление и до общините: Лом, Монтана и Враца. Успява да получи по неофициален път отчета на футболния клуб във Видин за сезон 2016 – 2017 г. Данните показват, че основната част от субсидията е похарчена за заплати на играчи и треньори. В същото време бивши играчи на отбора споделят, че причината да напуснат клуба е финансова, няколко от тях дори не са си взели последните хонорари. Предстои продължение, в което Калин Иванов ще представи получената по ЗДОИ информация.

 

Разследвания 2015 и 2016


В рамките на предишните два конкурса по проекта през 2015 г. и 2016 г. ПДИ подкрепи 18 журналисти от национални и местни медии за провеждането на разследвания по актуални теми. Всички публикации може да видите на страницата: http://www.ati-journalists.net/bg/investigations/Razsledvania/205492/.

 

Една от основните дейности на ПДИ е да подкрепя журналистически разследвания, предоставяйки правна помощ при търсенето на достъп до обществена информация, включително представителство в съда.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.