На 5 април 2016, вторник, от 11.00 часа в Национален пресклуб на БTA (бул. “Цариградско шосе“ 49) Програма Достъп до Информация представи годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2015". 

 

Докладът в PDF формат може да изтеглите оттук: http://store.aip-bg.org/publications/ann_rep_bg/report2015.pdf.

 

Частите на доклада в отделни PDF файлове:

На границата на промените - увод от Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ

Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане, и други задължения за прозрачност

Законодателство относно достъпа до информация

Активно публикуване на информация онлайн

Случаи, постъпващи в ПДИ за правен съвет и консултация
Съдебни дела

Анотации на 10 съдебни дела, водени с подкрепата на ПДИ

 

Докладът е изготвен в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, финансиран с грант от Фондация "Америка за България".

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.