Спазваме обещанията си, подготвяме и нов формат на сайта, за да улесним максимално гражданите, твърди секретарят на местната администрация Христалина Халачева

Борислав Курдов, координатор на ПДИ в Търговище
Христалина Халачева
Христалина Халачева

Община Търговище зае първото място в проучването на Програма Достъп до информация, която прегледа и оцени сайтовете на 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

 

В раздел „Органи на местно самоуправление” община Търговище категорично зае първото място с 90,2 точки (от 94.2 възможни). Останалите общини в областта заемат съответно – Антоново (73), Попово (102), Омуртаг (151) и Опака (188) от общо 265 общини.

 

Община Търговище бележи последователност в развитието си по показател „Прозрачност”, като през 2017 тя бе осма в класацията, а през 2018 – шеста. През миналата година общината бе класирана първа сред останалите институции в Търговищка област.

 

По този повод разговарях със секретаря на община Търговище Христалина Халачева. Тя припомни, че още по време на предизборната си кампания през 2015 настоящият кмет д-р Дарин Димитров е обещал да работи за прозрачност в действията на местната управа, както и всички документи, които следва да бъдат публични, да бъдат оповестявани.

 

„През миналата година, когато бяхме шести в страната, си обещахме да се постараем и да достигнем по-предни позиции в класацията. И нещата се случиха. Вярвам, че всичко онова, което касае гражданите, е качено на сайта на общината”, каза Христалина Халачева.

 

Един от показателите, по които общинската администрация в Търговище работи добре, касае Закона за достъп до обществена информация. През изминалата 2018 не е имало отказ за достъп до информация. Сред запитванията 71 са били от жител на града. „Най-честите искания са за предоставяне на договори и заповеди. Като искам да отбележа, че тази информация, за която се задават въпроси към общината, е вече публикувана на сайта на администрацията, но навярно по-удобно е да им се предостави на хартия, което пък е допълнителен ангажимент за доста от служителите –  четири-пет души работят по съответния казус, защото информацията, която се иска, трябва да бъде обработена, да се подаде и ако има лични данни – да бъдат заличени. Често се случва информацията да касае и трети лица, за което пък ние трябва да попитаме, дали те са съгласни техните данни и информация да бъдат предоставена. Истината е, че най-често се касае до заповеди, договори, подробни устройствени планове – все неща, които биха могли да бъдат открити в сайта на общината”, уверява Халачева.

 

Тя уточни, че в момента се работи по нов формат на сайта на общината, който ще бъде изработен в по-улеснен формат за гражданите. „Предстои да увеличим броя на електронните услуги, за да може хората електронно да си подават различни видове заявления, включително и за достъп до обществена информация. Става дума за електронни услуги от четвърти клас, което означава, че гражданинът ще може да подаде заявление по електронен път. Оттам нататък той също електронно ще получи входящ номер, с който пък ще може да проследи движението на самия електронен документ. Така или иначе се опитваме да улесним гражданите с електронни документи, това е идеята и на държавата в момента, в същата сила това важи и за общината Търговище. Отсега не мога да кажа, доколко хората ще се възползват от тези улеснения, но мисля, че особено за живеещите в чужбина тази възможност би била от полза”, твърди Христалина Халачева.

 

Секретарят на община Търговище допълни още, че доста от услугите по ГРАО се предоставят единствено в общинския център. Тя спомена, че с цифровизацията, която са направили на тези услуги, вече не се пропускат например, наследници в удостоверенията на наследници. „И сега обслужването придоби друг вид – всичко е точно, ясно, прозрачно. По друг начин няма как да се случи, когато служителите, които обслужват гражданите нямат личен интерес да прикриват определени неща”, казва Халачева.

 

Тя обясни още, че всеки, който притежава ПИН, какъвто би могъл да си вземе от общинската администрация, също както в НАП, може да си проверява задълженията. ПИН-ът се получава безплатно, след заявяване на желание на гишетата в информационния център. „Другото, което смятам за важно, е че в много малко общини фронт офисът изглежда така, както при нас, в община Търговище. Гишета на практика има само там, където се работи с пари, за повече сигурност. Резултатите от всичко това, по наши наблюдения, както и според системата за оценяването им, показват че гражданите дават отлична оценка на служителите ни. Да, трудно е, тук идват много граждани, понякога се образуват опашки, но винаги работим с максимален брой служители”, разказва Халачева.

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.