Страницата на общината предлага информация за ОбС, но тя е недостатъчна, твърди председателят Милан Миланов

Илиана Иванова, координатор на ПДИ в Перник
Милан Миланов
Милан Миланов

Информация за дейността на Общинския съвет може да се открие в сайта на Община Перник - pernik.bg. Според заместник председателя Милан Миланов обаче тя не е достатъчна, затова и минипарламентът подготвя свой сайт. Създаването му е свързано с обещанието на новия председател Владислав Караилиев и неговите заместници да работят при пълна прозрачност. Така на официалната страница на законодателния орган всеки гражданин ще може да се запознае с взетите решения, подготвените предложения, обществените поръчки.

Специална секция ще бъде отделена за

 

популяризиране на съветниците

 

Те ще присъстват не само със снимка и CV, но и с информация за дейността им в работата на Общинския съвет. Гражданите ще знаят каква работа е свършил всеки, чии интереси е защитавал. На личната им страница ще бъде изписан и телефонният им номер за връзка. Сайтът ще предлага информация и за общинските съветници в предишните мандати. В секцията „Нормативна уредба” ще бъдат публикувани законите, правилниците и наредбите, свързани със законодателния орган – Закон за местното самоуправление и местната администрация и Европейска харта за местно самоуправление. Секцията ще съдържа приетите правилници и наредби. Друга секция ще запознава гражданите с правомощията на Общинския съвет. Предвижда се да бъде качена информация за работата на комисиите и описание на заседанията по дати. Важно място ще заемат питанията към кмета Росица Янакиева и нейните заместници, допълва Милан Миланов. Синтезирано информацията ще бъде представяна в

 

секция Новини

 

От бъдещия сайт на ОбС ще могат да се правят връзки към Народното събрание, Министерския съвет и сайта на Община Перник. Предвижда се да се отварят и страниците на важни институции в града. Заседанията на минипарламента също ще се излъчват онлайн.

„Важно за мен е решенията, които взимат общинските съветници, да бъдат ясни и разбираеми - твърди председателят Владислав Караилиев, - а гражданите своевременно да се свързват със  съветниците”.

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.