Емилия Димитрова, координатор на ПДИ в Габрово
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова

Като административни структури в системата на изпълнителната власт общинските администрации са задължени да публикуват информация за своята дейност в интернет. По отношение на обществените поръчки, на които общините са възложители, информацията също е публична. Има обаче една подробност – в зависимост от обхвата на обществената поръчка, често информацията, която се публикува, е обобщена и е невъзможно да се извадят детайли за отделни обекти. Това, разбира се, може да се коригира с отговор по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), стига от администрацията да са склонни да отговорят коректно. В случая, за който става дума по-долу, желанието липсва, а задължението за публикуване е аргумент, с който не се предоставя справка. 

 

Кой ремонтира?

 

На 2 май т.г. подадох заявление по ЗДОИ до община Севлиево, с което поисках справка за последните ремонтни дейности на пет улици в града. Защо точно тези улици? Защото след проливен дъжд преди три месеца и петте приличаха на венециански канал – водата на места бе над глезен, пътното платно почти не се виждаше, а преминаващите коли обливаха със студена и кална струя пешеходците. Поинтересувах се от извършителя на ремонтите, от основанието за възлагането им, от копието от договорите с изпълнител, стойността на извършените дейности и от копието от количествено-стойностната сметка.

Всичко това би трябвало да осветли кой последен е реконструирал въпросните улици, а с това да има конкретен виновник за работата, която без да си специалист в пътното строителство е ясно, че е извършена некачествено.

 

Не улици, а тротоари

 

От община Севлиево показаха изобретателност – вместо информация за ремонта на една от улиците, предоставиха справка за ремонт на тротоарите по нея. Макар, че точно на тази улица тротоарите са си наред. Проблемът идва от водата, с която новите тротоари се обливат при дъжд, защото, както стана ясно, не говорим за улица, а за вир в градски условия.

 

Колко години има в „последните години“?

 

За друга улица отговорът гласеше: „не е извършван ремонт през последните години“. Странно разбиране за времеви отрязък, тъй като „последните години“ е доста широко понятие, но вероятно удобно за администрацията. В същото време живеещи на улицата твърдят, че преди около пет години по нея са извършвани дейности по водния цикъл на Севлиево, а след приключване на изкопните работи, улицата е асфалтирана. Как е асфалтирана, е отделен въпрос. Кой е асфалтирал, няма как да знаем, щом от общината не помнят кога е правен ремонтът.

 

Търси в „Профил на купувача“ 

 

Със словесно приплъзване от общинската администрация спестяват конкретна информация и за ремонтите на останалите улици. „През 2018 г. е извършен частичен ремонт – изкърпване на компрометирани участъци от уличното платно“, пишат в отговора оттам и уточняват фирмата, изпълнител на ремонта. Колкото до договора, той е „публично достъпен в сайта на община Севлиево, раздел „Профил на купувача“. Там е налична исканата информация със заявлението“.

Започвам да търся в „Профил на купувача“. Обществената поръчка, която приемам, че се отнася до интересуващите ме ремонти, е от април 2016. Няма как да съм сигурна обаче, тъй като в обявлението за нея имена на конкретни улици липсват. Предметът на обществената поръчка, която напасвам към търсенето, е „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево“. Стойността й е 2.5 млн. лв. В договора с изпълнител, публичен естествено, също няма имена на улици. А мен ме интересува ремонта на пет конкретни улици и колко е платено за него, защото имам съмнение, че парите на данъкоплатците не са похарчени по най-добрия начин.

 

Утвърдена практика

 

Това не е първият случай, в който община Севлиево се позовава на задължението за активно публикуване, за да спести отговори по ЗДОИ. През април м.г. на заявление, с което бе поискан размера на плащанията към външен PR, от местната администрация ме препратиха към публичните отчети на интернет страницата си. Там обаче информацията е обобщена по пера съгласно бюджетната квалификация и е невъзможно да бъде извлечена в детайли. Административен съд - Габрово отхвърли отказа на общината и я задължи да предостави исканата справка, защото тя „цели разкриването на корупция, злоупотреба с власт, лошо управление на държавно и общинско имущество и или други нецелесъобразни действия“, от които потърпевши са гражданите.

Година по-късно обаче община Севлиево отново използва познатия похват.     

 

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.