Какво се крие зад скока с 11 места нагоре в класацията

Кръстина Маринова, координатор на ПДИ във Варна

Кръстина Маринова

Община Девня зае второ място в Рейтинга на активната прозрачност според резултатите от годишния одит на Програма Достъп до информация, която прегледа и оцени интернет страниците на 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, на публично правни субекти и независими органи на власт по Закона за достъп до обществена информация. Проучването бе направено в периода 22 февруари - 12 април 2019, а резултатите – обявени на пресконференция в София и публикувани в сайта на ПДИ.

 

Оценена по 133 индикатора за общините, местната власт на Девня събра 87.5 точки при максимални 94.2 и се изкачи с 11 места нагоре в  класацията в сравнение с резултатите й през миналата година. Второто престижно място тя дели с община Белоградчик, получила същата оценка в проучването. В класацията на Варненска област община Девня е №1 по прозрачност сред 19 институции и заема 4-то място сред всички 265 общини в страната.

 

За достъпната информация за гражданите отговорна е Елка Драгулева, секретар на общината. Но всички подадени заявления по ЗДОИ стигат задължително и до кмета Свилен Шитов, който държи да знае какво питат гражданите, както и неправителствените организации. Още при встъпването си в длъжност през 2015 той утвърди списък на категориите обществена информация за дейността на общинската администрация, които подлежат на задължително публикуване в интернет. Сайтът на общината е обновен през 2016, като от края на януари 2018 до момента има близо 67 000 влизания (при население от 8752) , уточни Драгулева. Тя посочва, че често съгражданите й първо се информират за новини и събития в социалните мрежи и най-вече от страницата „Девня- древна и модерна“ във Фейсбук, която е атрактивна и винаги актуална, но след това „сверяват часовника си“ и с общинския сайт. А той предлага детайлна финансова и бюджетна информация, при това не само задължителния тримесечен, но и едномесечен отчет за изразходваните средства и приходите в местната хазна. В сайта са качени всички проекти, по които работи община Девня с европейско финансиране и съфинансиране, дадените строителни разрешения, работен вариант на Общия устройствен план за обществено обсъждане, съобщенията за обявените търгове и обществени поръчки. Всеки ден хората се информират за качеството на атмосферния въздух, което е особено важно за живеещите в Долината на химията, както наричат Девня. В секция „Достъп до информация“ са публикувани вътрешните правила (съобразени с последните изменения на ЗДОИ от 2015) за електронните заявления, за повторното използване на информация, за информацията, предоставена повече от 3 пъти. Публикуван е и отчет на подадените и отговорени заявления за миналата година, според който няма нито един отказ. Оставено е без разглеждане 1 заявление, заради това, че в 30-дневния срок подателят не е уточнил предмета на исканата информация, въпреки че за този пропуск е уведомен с писмо.

 

Сайтът съдържа полезна информация за автобусните линии, електронните адреси на всички държавни институции, до които могат да пишат онлайн гражданите на Девня. За туристите са посочени всички местни културно-исторически забележителности с представена виртуална разходка до тях.

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.