Цветомир Цветанов, координатор на ПДИ във Видин
Цветомир Цветанов
Цветомир Цветанов

След местните избори в края на 2019, община Видин е с ново ръководство. В предишните четири години крайдунавският град бе управляван от Огнян Ценков, представител на ПП ГЕРБ, но избирателите промениха курса на развитие с ново лице. Така през новия мандат начело на Видин е Цветан Ценков, издигнат от местна коалиция СДС.

В началото на миналата година, по време на предишното общинско ръководство, екипът на ПДИ със загриженост отчете, че

 

комуникацията на журналистите

с община Видин е затруднена

 

През последните години се наложи практиката на PR-отдела на общината да изисква само писмени запитвания по абсолютно всички злободневни въпроси, интересуващи медиите, на които не се отговаря достатъчно бързо и подробно, а само веднъж месечно (понякога и по-рядко) по време на брифинги на общинското ръководство. В отделни случаи се отговаря отново писмено и неизчерпателно, като по този начин се блокира възможността за доуточняващи въпроси и се ограничават възможностите за отразяване от страна на електронните медии, които се нуждаят от аудио и/или визуален продукт. Затегнати остават и възможностите за получаване на информация от местните представители на министерствата и агенциите. Разпоредено е

 

всякакви запитвания от медиите към местните структури

да се изпращат до централите им в София

 

откъдето се чака разрешение за отговор или директно се отговаря вместо местните представители. 

 

Но да се върнем на община Видин. Новият кмет промени почти изцяло висшето ръководство на администрацията и обеща неколкократно, че управлението през следващите четири години ще бъде напълно „прозрачно“.

Засега обаче практиката си остава същата. При опит да се потърси информация от ръководител на отдел в общината, отговорът му е, че е разпоредено всички запитвания да се отправят писмено до PR-ите, които пък съгласуват с ръководството какво да се отговори и как. Често отговорите са твърде пестеливи и отново само в писмен вид. Запазва се и практиката за регулярни пресконференции (веднъж месечно или по-рядко), една от малкото възможности журналистите да зададат пряко към адресата своите въпроси. На запитване от страна на медиите дали новото ръководство на общината ще прекрати практиката на своите предшественици да се среща с тях веднъж на 30 дни, кметът (може би не разбрал смисъла на питането) отговори: Категорично не –

 

в началото ще имаме пресконференции всеки месец,

а след това може би ще ги разредим –

примерно веднъж на три месеца

 

Далеч от изрядността е и секцията „Достъп до информация“ на официалния сайт на общината. 15 са изискванията за съдържание на секцията, но община Видин е изпълнила само 5 от тях. Липсва списък със задължителната за публикуване информация“, не са публикувани Вътрешни правила относно достъпа до информация, няма разяснителна информация за упражняването на правото на информация, нито информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор. Няма текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация, нито списък на категориите информация, класифицирани, като „служебна тайна“ и пр.

 

На фона на тези пропуски, впечатлява

 

странното усърдие на общината

 

да публикува на сайта си всички решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация. Странно, защото са качени 12 решения от началото на тази година, при положение че липсва годишния отчет на заявленията за 2019. Всъщност, до неотдавна бяха публикувани дори отговорите заедно с изисканата от вносителите на заявленията информация – практика, която заслужава поощрение, ако секцията „Достъп до информация“ отговаряше на всички изисквания по ЗДОИ.

 

Обнадеждаващ е все пак фактът, че новият секретар на община Видин Валери Димитров е юрист с дългогодишен опит в различни държавни администрации. Основателна предпоставка, че изискванията на нормативната база и в частност ЗДОИ в близко бъдеще ще бъдат изпълнени.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.