"

За втори път община Белослав се класира на престижната втора позиция в Рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп до информация.

 

Ежегодното проучване, извършено между 10 февруари и 15 април, анализира и оцени интернет страниците на 562 административни структури, задължени по Закона за достъп до обществена информация. В рейтинга на българските общини с 95.4 точки по 119 индикатора за прозрачност на местната изпълнителна власт община Белослав е също на второ място и първа между 12-те общини във Варненска област. Позициите на община Белослав в националното проучване на ПДИ през годините са:

 

2020 - II  място със сравнителен рейтинг 95.4

2019 - VII място със сравнителен рейтинг 89.6

2018 - II място със сравнителен рейтинг 93.5

2017 - III място със сравнителен рейтинг 84.6

 

В сравнение с първенеца - община Търговище в класацията за тази година, Белослав отстъпва едва с 2.7 точки разлика.

 

„През годините община Белослав винаги е заемала челни позиции за своите активни действия за прозрачно и открито управление. Проучването на „Програма Достъп до информация“ е доказателство за успешните практики на общината за публичност в процеса на предоставяне на информация”, написа във ФБ кметът инж. Деян Иванов. Той припомни, че добрите резултати са плод на усилията на екип от общината, ръководен от заместник кмета Деница Тодорова.

 

В сайта на община Белослав са публикувани всички задължителни по ЗДОИ категории информация, като се започне от правомощията на кмета, местните нормативни актове, отчети за дейността, има подробен регистър на частните общински имоти, финансови отчети, публикуван е бюджетът, включително и в по-кратък вариант за бърз и лесен достъп, информация за обявените обществени поръчки и протоколите на комисиите за процедурите и провеждането им, разрешителни за строеж. Достояние на гражданите са и вътрешните заповеди, които касаят само служителите в администрацията, вътрешните правила, свързани с предоставяне на административни услуги, обособена е секция „Достъп до информация“. Няма откази по заявления по ЗДОИ, няма и мълчаливи откази за поискана информация от граждани или неправителствени организации. Единственият пропуск е липсата на възможност за електронно регистриране и проследяване на движението на заявленията по ЗДОИ в администрацията и затова се работи, за да може тази опция да влезе в електронните услуги на общината, посочи зам.-кметът Деница Тодорова.

 

Според кмета Деян Иванов в ЗДОИ трябва да има някакъв лимит за обема на информация и предоставянето й за годините назад, защото се стига понякога до абсурди. Заявител поискал например информация за 9 години назад, за събирането на която се хаби много ресурс от време и хартия за копия, приложения и протоколи, при условие че те са качени и могат да се открият на сайта на община Белослав.

 

 

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.