Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска

Нов превод на приетия преди 250 години Закон за свобода на пресата. На 7 октомври 2016 интернет страницата Forsskal публикува превод на първия в света Закон за свобода на пресата, приет в Кралство Швеция през 1766, смятан и за първия закон за свободата на информацията. Този превод на английски език е последният и най-актуален вариант и е дело на Ян Жил и Питър Грейвс от департамента по скандинавистика на Университета в Единбург. 

Проектът и  сайтът Forsskal са посветени на Петер Форскал, мислител от скандинавското Просвещение и ученик на Крал Линей, който през 1759  написва памфлета „Мисли за гражданската свобода“. Цензурираният вариант на този памфлет е забранен след една година от публикуването му и конфискуван.  Оригиналният текст, открит в архивите, беше публикуван и преведен на английски за сайта Forsskal през 2009 г. Текстът предхожда приемането на Закона за свобода на пресата през 1766 година. Авторът на закона е Андерс Чидениус, член на парламента в кралство Швеция в периода 1765-1766 г. Чидениус е финландски свещеник, философ и представител на класическия либерализъм на скандинавското Просвещение.  

Инициатор и координатор на сайта е експертът по свобода на информацията и медийно право – Дейвид Голдбър.

 

Alavateli: прозрачност в Белгия. Според член 32 от конституцията на Кралство Белгия „Всеки гражданин има право да консултира всеки административен документ и да направи копие от него“.  Но докато този процес навлезе в публичния живот, не е лесно да се разбере дали наистина се отстоява това право. Благодарение на Alavateli това вече е възможно. Неправителствената организация  Anticor Belgium пусна интернет страницата Transparencia.be, ползвайки платформата Alavateli. Сайтът ще изпълнява ролята на „барометър на прозрачността“ – не само ще показва пропуските в отговорите на институциите, но ще улесни за гражданите целия процес на запитване и проследяване на отговора. Към момента повечето белгийски институции често пренебрегват задълженията си. Anticor Belgium се надява разкриването на тези инстиуции на новия сайт да допринесе за подобряване на прозрачността. На разположение са адвокати доброволци, които да помагат със сложните случаи на достъп до информация. Сега могат чрез новата страница да се подават заявления до публичните институции в района на Брюксел, но се предвижда да бъда включени всички институции на Белгия, както и да има версия на холандски език.

Източник: mySociety

 

Инфографики за свободата на информация. На 2 ноември 2016 офисът на омбудсмана, отговарящ за свобода на информацията в САЩ, публикува инфографика, която обяснява основни факти за правата по Закона за свобода на информация (FOIA) и какво да се очаква в процеса на търсене и получаване на информация. Инфографиките използват ясен език и целта е да помогнат на студентите лесно да разберат основната идея на FOIA и къде могат да намерят повече информация кого да питат за копия на записи и документи на различни агенции.

Източник: FOIA Ombudsman

 

Федералните министри на Австралия са предупредени, че съобщенията от приложенията на техните смартфони могат да станат публично достояние чрез FOIA. Съобщенията, които министрите на Австралия изпращат чрез мобилни приложения като WhatsApp, трябва да бъдат предоставени на обществеността, ако бъдат поискани. Редица членове на правителството са потвърдили, че използват приложения като WhatsApp (собствeност на Фейсбук), Slack и Wickr. Информационният комисар на Австралия предупреди министрите, че не могат да избегнат контрола, използвайки мобилни приложения. „Законът за свобода на информация се прилага спрямо официални документи на министри, независимо от начина, по който се съхраняват. Например, чрез приложения или, ако са прехвърлени чрез правителствен и неправителствен сървър“, заяви Тимоти Пилгрим, информационен комисар на Австралия. Той добавя още, че всички комуникации и записи на даден министър, свързани с негово/нейно задължение, попадат под обхвата на FOIA.

Източник: ABC

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.