Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Казарска

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) пуска пълна версия на световни стандарти за автоматичен обмен на информация. Предприемайки важна крачка към по-голяма прозрачност и като слага край на банковата тайна по данъчни въпроси, ОИСР на 21 юли оповести крайния вариант на нов световен стандарт за обмяна на информация между юрисдикции. Стандартът за автоматичен обмен на информация по данъчни въпроси призовава правителствата да изискват подробна информация за сметки от финансовите институции и да обменят тази информация с други юрисдикции всяка година. Стандартът е разработен от ОИСР с мандат от Г20 (19 държави от най-големите икономики в света плюс ЕС) и е одобрен на срещата на финансовите министри на Г20 през февруари 2014 и от Съвета на ОИСР. Той предвижда годишен автоматичен обмен между правителствата на информация за салда, лихви, дивиденти и приходи от продажби на финансови активи, докладвани на правителствата от финансовите институции и обхващащи сметки на физически и юридически лица, включително тръстове и фондации. Новата консолидирана версия на стандарта включва коментар и насоки за прилагането му от правителства и финансови институции, подробни модели за споразумения, както и стандарти за хармонизирани технически решения и информационни технологии, по-специално стандартен формат и изисквания за защитен пренос на данни. Официалното представяне на Стандарта ще бъде на срещата на финансовите министри от Г20 в Австралия, на 20-21 септември. Над 65 държави и юрисдикции, сред които и България, вече са изразили публично своя ангажимент за прилагане на Стандарта. 

Източник: ОИСР

 

Прозрачност на търговските сделки и задължителен регистър на лобистите в ЕС – това са ангажиментите на новия председател на ЕК. На 15 юли преди гласуването в ЕП за избор на нов председател на ЕК, Жан Клод Юнкер заяви пред депутатите своя ангажимент за прозрачност на процеса на взимане на решения, по-специално по отношение на лобирането и международните търговски преговори, както и въвеждането на задължителен регистър на лобистите. Това включва прозрачност на целия процес на преговорите за трансатлантическа търговия и инвестиционно партньорство. Изказването на Юнкер на български език може да прочетете тук.   

 

Европейският Омбудсман настоява за прозрачност на търговските преговори

Европейският омбудсман, Емили О`Райли в изявление на 31 юли каза, че Съветът на Европейския съюз трябва да публикува насоките (директивите) на ЕС за преговорите със САЩ за Партньорство за трансатлантическа търговия и инвестиции.

В писмо до Съвета тя изразява съмнения, основаващи се на изтекъл документ, че насоките трябва да се пазят в тайна. Коментирайки,че документът е твърде общ, О`Райли пише, че „не става ясно как неговото разкриване би подронило защитата на някой обществен или частен интерес, предвиден в Член 4 на Регламент 1049/2011.” В писмото се дава срок за отговор от страна на Съвета до 30 септември т.г. и се настоява за активно публикуване на всичко, свързано с преговорите.

Освен това О`Райли дава препоръки за практически мерки за навременен публичен достъп до документите за партньорството в областта на търговията и инвестициите между САЩ и ЕС, които включват:

 • Публикуване на документи на страницата на Европейската комисия
 • Създаване на публичен регистър с документи, засягащи партньорството, в съответствие с Член 11 от Регламент 1049/2001
 • ЕК да обмисли покана към трети лица (бизнес организации, заинтересовани групи), които изпращат документи във връзка с Партньорството, да предоставят версии на тези документи, които не съдържат поверителна информация, за да бъдат обществено достъпни 
 • Създаване и публикуване на онлайн списъци със срещите на заинтерсованите лица

Източник:  Freedominfo.org

 

Право на лична сфера в дигиталната ера. На 16 юли Върховният комисар на ООН по правата на човека Нави Пилей публикува доклада „Право на лична сфера в дигиталната ера”, препоръчващ държавите да пригодят своите практики за наблюдение към международните стандарти за правата на човека. Докладът ще бъде представен през септември на 27-та Сесия на Съвета за правата на човека към ООН. Article 19 горещо приветства доклада, заради това, че признава, че:

 • Масовото следене застрашава нашите основни свободи, включително свободата ни изразяване и сдружаване
 • Правилата за секретност и тайните интерпретации на закони и политики за наблюдение нямат качеството на закон
 • Информацията за комуникациите заслужава същото ниво на защита както съдържанието на комуникациите
 • Нито е необходимо, нито е подходящо задължителното запазване на данни за трети лица „само при случай”
 • Фирмите трябва да интерпретират тясно исканията на правителството за данни, да търсят разяснение относно обхвата и законовата основа за такива искания  

Източник: Article 19

 

Кампания „Пътна карта – 2015”. Целта на световната кампания „Пътна карта – 2015” е да използва силата на отворените данни за устойчиво развитие. Инициатор е Publish What You Fund, a партньори са OXFAM, Save the children, CIVICUS, BOND, Transparency International и други неправителствени организации. 

През 2011 на срещата в Бусан на високо равнище за ефективност на помощите най-големите донорски организации в света обещаха до края на 2015 да изпълнят общите стандарти за информация относно финансовите помощи – Международната инициатива за прозрачност на помощите. „Пътна карта-2015” напомня на донорите за тяхното обещание, настоявайки прозрачността и отворените данни за сътрудничество в развитието да станат неразделна част от Програмата за развитие след 2015. Инициаторите на кампанията призовават застъпници за прозрачност и отчетност от цял свят да дадат рамо на инициативата. Как желаещите да подкрепят кампанията?

 • Като поискат от своето правителство да направи прозрачна получената  финансовата помощ
 • Като разпространят информация за кампанията в социалните медии
 • Ако сте държавен служител, може да научите повече за Международната инициатива за прозрачност на помощите и да разберете как да се включите в нея

Източник: Publish What You Fund

 

Промени в конституцията на Австрия. Според експерти от Access Info Europe правителството на Австрия пропуска историческа възможност да промени конституцията си по отношение достъпа до информация в съответствие с международните стандарти. Положителната промяна е, че се премахва конституционната защита на тайната. Тази разпоредба е приета още през 1920 и задължава държавните служители да поддържат служебна тайна. Основните проблеми в предложената конституционна реформа са:

 • Не се прилага спрямо всички нива на управление
 • Списъкът с изключенията не е пълен и не е съобразен с Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа, която Австрия все още не е подписала
 • Изключенията не са предмет на тест за вреда и надделяващ обществен интерес, което се изисква от всички международни стандарти
 • Правото на достъп до информация може да бъде ограничено от други закони, което е неприемливо, когато става дума за основно право.

Източник: Accesss Info Europe

 

Закон за право на информация в Малдивите. Редакцията на вестник SUN в Малдивите информира, че от 12 юли Малдивите имат действащ Закон за право на информация, който е 99-ият в света. Той предвижда президентът да предложи информационен комисар, който трябва да бъде одобрен от парламента. Във всички държавни институции трябва да има назначен служител, отговарящ за достъпа до информация. Съгласно закона всеки човек може да получи информация, която се съхранява от правителството и така да спомогне за повишаване на прозрачността и отчетността.   

Източник: Freedominfo.org

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.