Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Европейският съд за правата на човека разглежда жалба срещу забраната на анонимни предплатени карти за мобилни телефони. Патрик Брайер, член на парламента на провинция Шлезвиг-Холщайн (Северна Германия) и активист за граждански свободи, е подал жалба в Европейския съд за правата на човека срещу немски закон, според който идентификацията при купуване на предплатени SIM карти е задължителна. Закони с такова действие има в 9 държави членки на Европейския съюз (България, Дания, Франция, Германия, Гърция, Италия, Испания, Словакия и Унгария). Жалбоподателят се надява, че Съдът ще признае правото на анонимни комуникации и достъп до интернет. Според Брайер «цялостната забрана на анонимни предплатени карти за мобилни телефони застрашава свободата на комуникациите и свободата на интернет.».

Европейската комисия критикува анонимността. Съветът на Европа предупреждава, че такива мерки са «не само заплаха за личната неприкосновеност на абонати и потребители, но чрез задължението за разкриване на самоличността възпрепятстват и свободната комуникация, тъй като намаляват степента на анонимност, от която абонати и потребители искат да се възползват, когато използват телефон.».

2/3 от държавите членки на ЕС успешно преследват извършители на престъпления без да има изрична забрана върху анонимността.

Източник: http://www.statewatch.org/news/2012/aug/07echr-mobiles.htm

 

European Media Law e.V. с проучване на правото на информация. По поръчка на Главна дирекция „Граждански права и конституционни въпроси” към Европейския парламент и от името на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред (LIBE) е направено проучване на правото на информация в Европа, озаглавено "Правото на гражданите на информация: Закони и Политика в ЕС и държавите членки". То е в две части и проследява медийното законодателство и законодателството в областта на демократичните права в 27 държави. Проучването е дело на  European Media Law e.V. – немски частен институт - с офиси в Саарбрукен и Брюксел. Докладите за отделните страни са подготвени от национални експерти. Проучването прави обзор на състоянието на медиите и информацията в държавите членки на ЕС, дава и препоръки на политиците как да действат по-нататък. Проучването предлага и повече законодателство в областта. Според експертите Европейската комисия следва да са намесва по-често и осезателно, когато в някоя държава са застрашени основни права и свободи; трябва да се приеме и законодателство, което да се противопоставя на нежелана концентрация на медийна собственост; а съдържанието на аудио-визуалните медии следва да се регулира в по-голяма степен от законодателството на ЕС.

Източник: Wobbing.eu

 

Документи разкриват съветско – американските отношения от времето на Картър-Брежнев. Архив „Национална сигурност” публикува първа част от  разсекретни документи, разкриващи съветско-американските отношения при управлението на президента Джими Картър (1977-1981) и на Леонид Брежнев (1964-1982). Това става в рамките на многогодишен многонационален проект със заглавие „Картър-Брежнев”. Документите обхващат късните 70 години на миналия век, когато големите надежди за обрат в отношенията между двата колоса са подкопани от подозрения и негативни международни тенденции, за което принос имат и двете страни. Представени са документи от държавните архиви на САЩ и СССР, уникални записи на дискусии между висши политици с ключова роля - съветниците по външна политика на Картър (включително Збигнев Бжежински) и висшестоящи съветски служители (бившият външен министър Александър Безсмертних, бившият заместник-външен министър Георгий Корниенко и дългогодишният съветски посланик в САЩ Анатолий Добринин).

 

Фондация предлага мерки за присъединяване на Русия към инициативата "Партньорство за открито управление" .

Фондация "Свобода на информацията" публикува подробен списък с идеи какво да включи правителството в националния план за действие с оглед присъединяването на Русия към инициативата "Партньорство за открито управление". Русия е член на инициативата от април 2012.

Неправителствената организация предлага ред "организационни мерки" като създаване на орган, който да контролира прозрачността на правителството, избиране на омбудсман и служител, отговарящ за откритостта във всяка правителствена агенция. По отношение на законодателството се предлагат промени, позволяващи публикуването на дадена информация на официалната интернет страница на дадена институция или съд, ако за нея е подадено заявление от трима или повече души.   

Източник: Freedominfo.org

 

Египет с проектозакон за свобода на информацията. Министерството на телекомуникациите и информационните технологии на Египет е изготвило проект за закон за свобода на информацията. Има предложение за създаване на Национален съвет, който да контролира предоставянето на информация и прозрачно да разрешава жалбите на гражданите, свързани с достъп до данни. Членовете на съвета ще имат имунитет, за да е гарантирана защитата им по време на работа и при пенсиониране. Според проектозакона ограниченията на свободата на информация ще са изключение, а не правило. В същото време се споменава колко е важна личната неприкосновеност, националната сигурност и „по-висши интереси”. Бъдещият закон не регулира предоставянето на информация на медиите. Това ще е предмет на отделен закон, който ще предложи Журналистическият синдикат. 

Източник: http://www.egyptindependent.com/news/minister-says-freedom-information-bill-ready

 

Добро управление на записите - отворено управление. На 24 август 2012 директорът на Офиса по управление на бюджета и директорът на Националната администрация за управление на архивите на САЩ издадоха Директива за управление на записите. Тя е сред средствата за реформа в управлението на правителствените записи с цел увеличаване на прозрачността и откритостта на институциите в изпълнителната власт, предвидени в Меморандум за управлението на записите на президента Барак Обама от 28 ноември 2011. Директивата предвижда създаване на широка рамка за ефективно и евтино управление на записите, развитие на политики и практики, които да подпомагат изпълнението на функциите на институциите, плюс повече отчетност в работата и преход към електронни записи, където е възможно. Директивата предлага и управление на съдържанието на имейлите в достъпен формат.

Източник: http://blogs.archives.gov/aotus/?p=4396

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.