Подбраха Диана Банчева, Ралица Кацарска и Фани Давидова, ПДИ

Свободата в Интернет ще е приоритет за Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по време на председателството на Ирландия през 2012. На 12 януари вицепремиерът на Ирландия Еймън Гилмор обяви на заседание на Постоянния съвет на ОССЕ, че защитата на свободата в Мрежата ще бъде „топ приоритет” през годината. Според Гилмор заплахата над свободата да се изразяваш в интернет присъства в страните от ОССЕ и дори се засилва. За да изготвят стратегия и ясни принципи на действие представители на гражданското общество, интернет доставчици и заинтересовани лица ще бъдат поканени в Дъблин през юни. Международният Прес институт  приветства изказването на Гилмор, пояснявайки че все повече държави използват интернет цензурата, за да контролират медиите и че тъкмо организации като ОССЕ следва да заемат категорична позиция срещу тези практики.

Източник: IFEX – глобална мрежа за свобода на словото

 

Заплашват унгарски журналист, публикувал писмо на Европейската комисия. Унгарският министър на вътрешните работи Шандор Пинтер заплаши със затвор Атилa Монг, публикувал на блога си писмо от Председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо до Виктор Орбан. В него Барозо  остро критикува Законопроекта за унгарската централна банка, приет през декември 2011, въпреки критиките и натиска за оттеглянето му от страна на Европейския Съюз и Международния валутен фонд и Проекта на закон за финансовата стабилност.

Подробности в блога на ПДИ „Точка на достъп” 

 

Решение на Общия съд на ЕС конкретизира някои  ограничения на правото на достъп до документи.  Решението на Общия съд от 15 Декември 2011 (по дело Т-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims срещу Европейска комисия) е в областта на конкуренцията. Любопитно е с това, че Европейската комисия тук разполага с доста широки правомощия и въплъщава няколко типа администрация. CDC Hydrogene Peroxide е белгийско дружество, „чийто предмет на дейност е защита на интересите и събирането по съдебен и извънсъдебен ред на вземанията на дружествата, засегнати от картела („Водороден пероксид“)“. Картелът бе разкрит от Европейската комисия, която наложи солидни глоби на виновните през 2006. През 2008 дружеството иска достъп до пълната версия на описа към административната преписка по производството. Заявлението е основано на чл. 2 (1) и чл. 11 (1) и (2) от Регламент 1049/2001, отнасящ се до публичния достъп до документи на институциите на ЕС. Въпреки ясния характер на поисканото, Комисията отказва достъп, позовавайки се на търговския интерес на страните в картела и на нуждата да защити „целите на дейностите по разследването“. И двете са принципно признати за валидни изключения от общото задължение за предоставяне на достъп до документи. При това ЕК предоставя неповерителна версия на искания опис.

Подробности в блога на ПДИ „Точка на достъп” 

 

Шотландия изостава в сектора „свобода на информация”, предупреди Шотландският комисар по достъпа до информация Кевин Дъниън. В доклад за парламента комисарят, чийто мандат изтича края на февруари 2012, критикува институциите за недостатъчно ефективна работа по заявления и препоръчва разширяване обхвата на закона с включване на частни компании, изпълняващи обществени функции в кръга на задължените субекти. Дъниън препоръчва и увеличаване на срока, в който може да бъде назначена прокурорска проверка в случаи на унищожаване или променяне на информация с цел възпрепятстване на достъпа. Според Дъниън,    Комисарят следва да има правомощия за събиране на доказателства под клетва, ако е необходимо. Той предупреди за въвеждане на такси, които възпрепятстват заявителите, както и за увеличаващите се жалби срещу институциите по въпроси, свързани с достъпа до информация.

Източник: Freedominfo.org

 

План на Обединените арабски емирства за публикуване на данни. Федералното правителство подтиква министри и дирекции да публикуват повече данни на своите интернет страници, за да се насърчи стратегията за открито управление.

Публикуването на отворени данни е важен критерий на ООН за измерване на онлайн присъствието и готовността за електронно правителство. Под отворени данни се разбира, че определени данни трябва да са свободно достъпни за всеки, за да ги ползва и публикува без ограничение. Електронното правителство на Обединените арабски емирства е определило специална секция във федералния правителствен портал (government.ae) за отворени данни. Дубай е първото емирство, което въвежда електронно правителство чрез предоставяне на всички административни услуги онлайн. Ахмад Бин Хумейден, генерален директор на дубайското електронно правителство изтъква, че „развитието на практики за събиране на сведения и тяхното използване за статистически цели помага на правителството по-лесно да използва данните в процеса на взимане на решения, планиране и предоставяне на услуги.”

Всички страници в Дубайското електронно правителство предлагат възможност за подаване на електронни предложения и жалби.

Източник: www.freedominfo.org               

 

Върховният съд на Аржентина стартира през януари сайта „Инициатива за отворено управление”. Цел: да се окуражи участието на обществеността в процеса на правораздаване, да се увеличи прозрачността на управлението и да се подпомогне работата на Върховния съд по отношение на достъпа до информация. На страницата ще бъде публикувана информация, свързана с нормативната уредба и управлението на съдебната администрация; процедури по назначаване и управление на персонал. Застъпници за свободата на информация определят инициативата на Върховния съд за навременна предвид наближаващото приемане на национален закон за достъп до информация. В момента повече от половината провинции на Аржентина имат правила, уреждащи обществения достъп до информация, а Постановление 1172/03 определя режима на достъп до информация, съхранявана от институциите в изпълнителната власт.
Източник: Freedominfo.org

 

Агенцията за защита на околната среда в САЩ планира портал за достъп до информация в САЩ. През есента на 2012 година ще заработи портал, който автоматизира обработването и отчитането на заявленията за достъп до информация, съхраняването на заявленията и отговорите. Записите ще се запазват електронно. Заявителите ще могат да подават заявления, да проследяват движението по тях, да преглеждат и записват всички заявления и съответните отговори. Бъдещият портал е инициатива на Агенцията за защита на околната среда, която управлява Regulation.gov, където гражданите могат да коментират предложенията за регулативни режими. Партньори в инициативата са Департамент за търговия, Служба за правителствени информационни услуги (OGIS) и Национална администрация за архиви и записи (NARA).  

Източник: http://blogs.archives.gov

 

Нова победа за европейския омбудсман. Европейската медицинска агенция предостави докладите за възможни странични ефекти, причиняващи смърт, на лекарство за бактериални инфекции. Това е втора победа за европейския омбудсман Никифорос Диамандурос във връзка с прозрачността при контрола на лекарствени средства. Европейската медицинска агенция се намира в Лондон и отговаря за оценката и контрола на лекарствата в хуманната и ветеринарната медицина. След подадена срещу нея жалба и разследване на европейския омбудсман, агенцията предоставя на гръцка юридическа фирма докладите за неблагоприятните реакции при лечение на бактериални инфекции със Septrin. Докладите за възможните странични ефекти са единственото средство за контрол при пускане на дадено лекарство на пазара и те не трябва да се пазят в тайна. 

Целият текст на препоръките на английски език: http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/11119/html.bookmark

Източник: http://www.wobsite.be

 

Закон за открито управление се подготвя в област Навара, Испания. Проектозаконът за прозрачно и открито управление съдържа разделите «активно публикуване», «право на заявление» и «обществено участие». До 7 февруари 2012 ще има публично обсъждане на текстовете. Проектозаконът се приема за напредничав, защото дава широка дефиниция на понятието „информация” и включва широк кръг задължени субекти – публични органи и частни институции, изпълняващи административни функции. Разширена е и информацията, която следва да се публикува – градоустройствени планове, обществени поръчки, публични разходи и субсидии. Според Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe, бъдещият закон е в съответствие с най-добрите закони за достъп до информация в света.

Източник: http://www.access-info.org/

 

Социалната мрежа Фейсбук е задължена да промени услугите си  с цел подобряване на прозрачността си и по-добра защита на личните данни на милиони потребители извън САЩ. Занапред гражданите на Европа ще бъдат питани дали искат да бъдат включени в услугата за разпознаване на лица, ще бъде изцяло преработена политиката на компанията за запазване и изтриване на лични данни, ще се намали количеството информация, събирана от хората, регистрирани във Facebooк.

Решението идва в отговор на доклад на ирландския комисар за защита на личните данни Били Хоукс, относно съответствието на дейността на компанията с европейските изисквания за защита на личните данни. След като Facebook регистрира офис в Дъблин, Ирландия, компанията вече е длъжна да спазва европейските закони за защита на личните данни. Това означава, че действията й подлежат на контрол и от българската Комисия за защита на личните данни.

 

На 25 януари 2012  Европейската комисия оповести предлагането на нова  европейска правна рамка в областта на защитата на личните данни. Проектите на новите регламенти са два - Регламент, уреждащ общата правна рамка за защита на данните и Директива за обработване на лични данни в сектора полиция и правосъдие. Новите мерки, представени на пресконференция от Вивиан Рединг, еврокомисар по правосъдие, основни права и гражданство, имат за цел да актуализират и модернизират основните принципи на настоящата Директива 95/46/EO като отговорят на развитието на технологиите и засилят защитата на правото на неприкосновеност и защита на личните данни в интернет пространството. Очакванията на Европейската комисия са, че с новия пакет инструменти ще бъдат премахнати излишни административни затруднения, ще бъдат ясно въведени принципите на отчетност и отговорност на администраторите на лични данни, гарантирането на правата на физическите лица ще се подобри значително и ще се засили институционалната независимост на националните органи по защита на данните. Предстои обсъждане на предложенията в Европейския парламент и държавите – членки. Очаква се те да влязат в сила две години след окончателното им приемане.

Източник: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.