Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

28 януари – Европейски ден за защита на личните данни. На 28 януари 1981 Съветът на Европа приема Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Решението този ден да се отбелязва като Ден за защита на данните е взето от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 26 април 2006.

Право на информация- насоки за властите, които вземат пръстови отпечатъци за Eurodac. На 16 януари 2020 на сайта на Европейския надзорник за защита на данните (EDPS) e публикувана информационна брошура с указания за властите, които взимат пръстови отпечатъци за целите на  Eurodac (European Asylum Dactyloscopy). Кандидатите за убежище и мигрантите, задържани на външните граници, са длъжни да дават пръстови отпечатъци. Когато се взимат пръстови отпечатъци, лицата имат право да разберат кой и защо обработва техните лични данни. Те имат право да знаят какви данни се съхраняват и за колко дълго. Те трябва да знаят как да получат достъп до тях, да коригират и да изтрият данните си, в случай на грешки и с кого да се свържат за тези цели. За служителите е предизвикателство да дадат информация за всички аспекти относно обработването на данни, когато взимат отпечатъци. Затова Европейския надзорник за защита на данните публикува информационна брошура, която да помогне на властите да информират кандидатите за убежище и мигрантите по разбираем и достъпен начин за обработването на техните пръстови отпечатъци в Eurodac. При взимане на пръстови отпечатъци се спазват следните принципи на европейското право: 
1.Право на информация - Член 29 на Eurodac и член 12 на GDPR; 
2.Право на достъп – член 8 (2) от Хартата на основните права на ЕС; член 29 на Eurodac и член 15 на GDPR;
3.Право на коригиране и изтриване - член 8 (2) от Хартата на основните права на ЕС; член 29 на Eurodac и член 15 на GDPR;
4.Право на добро администриране – общ принцип от правото на ЕС. 
Източник: EDPS

Наръчник за изпълнение на Директивата на ЕС за защита на служителите, разкриващи нередности (EU Whistleblower Protection Directive). На 22 януари 2020 водещи европейски организации, работещи в областта на прозрачността и антикорупцията, публикуват Наръчник за Директивата на ЕС за защита на служителите, разкриващи нередности. Тойразяснява структурата на Директивата и минималните стандарти за защита, които държавите трябва да включат в националното законодателство. Също така се дават препоръки как националните закони да гарантират по-всеобхватна защита за всеки, разкриващ корупция и неправомерни действия във всяка област на държавната дейност. Директивата защитава служители, разкриващи нередности във финансовите услуги, производства и транспорт на ядрена енергия, обществено здраве, защита на потребители, защита на данни и обществени поръчки.  Наръчникът е дело на Access Info Europe, Civio, ePanstwo Foundation, Funky Citizens и K-Monitor и е част от проекта RECORD (Reducing Corruption Risks with Data), чиято цел е да увеличи прозрачността на обществените поръчки и да помогне на местните активисти да откриват проблеми. 
Източник: Access Info Europe

Добрият, Лошият и Записите: Какво знае Белият дом за помощта за Украйна. Мейлите между Министерството на отбраната и Службата за управление и бюджета на Белия дом относно оказаната военна помощ на Украйна все още не са предоставени от правителството, въпреки че това е централна тема в разследването на Конгреса на президента Доналд Тръмп. Въпросните записи са предоставени на Центъра за обществен интегритет, пълни с редакции и изобщо не са предоставени на Ню Йорк Таймс, който също ги е поискал със заявление по реда на Закона за свобода на информацията. Сайтът за разследваща журналистика MuckRock се присъедини към отвореното писмо на Центъра за обществен интегритет, с което се иска разкриване на информацията.   
Източник: MUCKROCK

Прозрачност на разходите на комисарите. На 27 януари 2020 Access Info Europe информира, че Европейският омбудсман е приел двете й жалби срещу отказа на Европейската комисия (ЕК) да предостави информация за характера на „разнообразните“ пътни разходи на европейските комисари, в това число изхарчените от председателя на ЕК Жан Клод Юнкер 8 320 евро на срещата на Г20 в Буенос Айрес през ноември 2018. ЕК отказва да предостави подробности за разходите на основание, че ще бъде нарушена личната неприкосновеност. Друг странен разход е този на Сесилия Малмстрьом, която има пътни разходи в размер на 775 евро за участие във видео конференция в Брюксел на 4 април 2018. По този повод Access Info Europeиска Европейският омбудсман да разгледа оригиналните документи и да определи дали основанието „лична неприкосновеност“ е валидно.  
Източник: Access Info Europe

Безпрецедентни ограничения спрямо медиите в Сената на САЩ. Репортери без граница (Reporters Without Borders - RSF) категорично осъжда ограниченията, наложени спрямо репортерите в Конгреса на САЩ по време на процеса за импийчмънт (подвеждане под отговорност за държавна измяна, корупция или друго тежко престъпление) за президента Доналд Тръмп. RSF призовава лидера на мнозинството в Сената незабавно да отмени тези правила. Членовете на пресата, обхващащи процеса на импийчмънт на Сената срещу президента Тръмп, започнал на 16 януари, са изправени пред нови „мерки за сигурност“ под формата на ограничения, които обикновено не се налагат на репортерите в Конгреса. Пълният обхват на тези мерки е неясен, тъй като сержантът на Сената по оръжие и Сенатският комитет по правила и администрация не са предоставили официален документ, който ги очертава. 
Журналистите нямат право да ходят из залите на Конгреса, за да задават въпроси на сенаторите и не могат да внасят електронни устройства в Сенатската камара. „Докато не отмени тези произволни правила, лидерът на мнозинството Мич Макконел нарушава Първата поправка на Конституцията на САЩ по време на този важен момент от историята на САЩ: процеса за импийчмънт на президента“, заявява изпълнителният директор на Репортери без граница. „Като пречи на пресата да задава въпроси от името на американския народ по време на този процес, Сенатът избягва публичния контрол и подкопава основа на нашата демокрация.“
Източник: REPORTERS Without Borders 

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.