Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Казарска

Лионска декларация за достъп до информация и развитие. От 16 до 22 август в Лион, Франция се проведе световен конгрес на  библиотечните и информационни специалисти. Участниците изготвиха Декларация, чиято цел е да окаже положително влияние върху Програмата за развитие след 2015 на ООН. Достъпът до информация и библиотеките играят важна роля в развитието, затова и документът от Лион призовава държавите членки на ООН да признаят, че достъпът до информация и уменията за неговото ефективно използване са задължително изискване за устойчиво развитие и следва да гарантират неговото включване в Програмата за развитие след 2015 чрез:

 • Признаване на обществеността на право на достъп до информация и данни, като в същото време са зачита правото на индивидуален личен живот
 • Приемане на важната роля на местните власти, информационните посредници и инфраструктура като информационни и комуникационни технологии и открит интернет като средства за изпълнение
 • Приемане на политика, стандарти и законодателство, които да гарантират по-нататъшно финансиране, цялост, съхраняване и предоставяне на информация от страна на правителствата и достъп до нея от страна на хората
 • Разработване на цели и индикатори, чрез които да е възможно измерване на влиянието на достъпа до информация и данни, като  всяка година да се отчита напредъка по набелязаните цели в специален доклад „Развитие и достъп до информация”  

Към момента Лионската декларация е подписана от над 125 организации и остава отворена за присъединяване от всички желаещи.

Източник: IFLA (Международна асоциация на библиотечните асоциации и институции)

 

Кампания „Не на тайните договори!” Разкриването на информация за договорите е съществена стъпка към дебат, основан на доказателства за качеството на обществените услуги във Великобритания. През последните месеци във Великобритания има силна негативна реакция към аутсорсинга в управлението и приватизацията в сферата на услугите. Потвърждение са и разследванията, публикувани във вестник Guardian. Докато привържениците на аутсорсинга продължават да твърдят, че той води до по-голяма конкуренция, по-голяма ефективност, намалени разходи и по-качествени обществени услуги, то гражданите не разполагат с факти, за да преценят дали това е наистина вярно за даден договор. Правилата, които регулират свободата на информацията при публичните институции не важат за частните доставчици на обществени услуги. Поради това глобалната мрежа Open Knowledge чрез инициативата «Не на тайните договори!»  призовава правителствата по света да предоставят на гражданите информацията относно договорите, за да се види как и за какво се харчат публични средства. Целта на кампанията е да задължи страните по договорите да оповестяват пълните им текстове, постъпилите оферти, информация за изготвянето на договорите и оценка на изпълнението. Всеки желаещ може да се включи в инициативата „Не на тайните договори!” като подкрепи местна кампания, създаде своя собствена кампания, или се присъедини към мейлинг листа на кампанията.

Източник: The Guardian

 

Приет е стотният в света закон за достъп до информация. На 21 август т.г Националният конгрес на Парагвай прие Закон за достъп до обществена информация, който трябва де бъде обнародван от президента. Това ще бъде стотният закон в света за достъп до информация. Законът е върхът на безпрецедентен процес, започнал на 15 октомври 2013, когато Върховният съд излезе с решение по случая Даниел Варгас Телес срещу Община Сан Лоренцо, с което постановява да се предостави информация за заплатите на служителите от общината. Това е първият случай за достъп до обществена информация, решен от Върховния съд на Парагвай, при който се прилага доктрината на Интер-американския съд по правата на човека от делото Клод Рейе срещу Чили. Освен това, Върховният съд публикува на своята интернет страница заплатите на всички служители от съдебната система. Примерът е последван от останалите институции на съдебната власт и държавната администрация. Информацията за заплатите на държавните служители е обединена в база данни от един вестник и читателите му са помолени анонимно да информират за случаи на получаване на заплата от повече от едно място.  

Източник: FOIAnet (Мрежа на застъпниците за свобода на информацията)

 

Мозамбик е близо до приемане на Закон за достъп до информация. На 21 август т.г парламентът на Мозамбик единодушно одобри на първо четене Проектозакон за достъп до информация. За съжаление може би няма да има време в тази парламентарна сесия текстът да се приеме на второ четене. Единствената възможност е, ако има извънредно заседание преди 15 октомври, когато трябва да се проведат общи избори в Мозамбик. Проектозаконът за достъп до информация се радва на подкрепа и от трите парламентарни групи. Усилията за приемане на специален закон в Мозамбик датират от 2005, когато достъпът до информация става конституционно защитено право.

Източник: FOIAnet   (Мрежа на застъпниците за свобода на информацията)

 

Седмица на законодателната откритост стартира на 15 септември. Кампанията е дело на Работната група по законодателна откритост в рамките на глобалната инициатива „Партньортсво за открито управление”. Тя има за цел да поощри включването на ангажименти, свързани със законодателната активност в плановете за действие на държавите и да популяризира добри практики сред правителства, парламенти и граждански организации по свeта. Абревиатурата на кампанията на английски език е GLOW – светлина. За начало на кампанията е обявен 15 септември – Международният ден на демокрацията, а планираните досега инициативи ще се проведат в Бразилия, Йордания, Мексико, Полша, Австралия, Канада, САЩ, Черна гора, Чили, Хондурас. На страницата на кампанията има примерни събития, които могат да бъдат проведени в рамките на Седмицата на законодателната откритост – Ден на отворения парламент, законодателен хакатон, среща със законодатели и присъединяване към Декларацията за парламентарна откритост, разяснителна кампания в социалните мрежи и др. Всеки може да се присъедини към инициативата и сподели с организаторите своята идея за постигане на повече откритост в законодателния процес на  glow@OpeningParliament.org. Всички инициативи ще бъдат споделяни в Twitter с хаштаг #OpenParl2014.

Източник: Мрежа на НПО в рамките на „Партньорство за открито управление”

 

Топ 10 на най-странните заявления за достъп до информация. В журналистическите среди лятото е известно като „мъртъв сезон”. Поради това журналисти от BBC публикуваха на 16 август списък с 10-те най-странни заявления за достъп до информация, подадени до градските съвети във Великобритания. Класацията е направена от Асоциацията за местно управление.

Публикацията предизвика реакции сред застъпниците за свобода на информацията. Гардиън цитира директора на Кампанията за свобода на информацията Морис Франкел, който изрази възмущение, че Асоциацията за местно управление дава гласност на глупавите заявления за достъп до информация, а не на тези, които разкриват истинската полза от закона.

Ето и списъкът.

 1. Какви са плановете за защита при евентуална атака на дракони? (Съвет на Уигън – Wigan Council)
 2. Избройте видовете животни, които сте замразявали от март 2012, включително вида и количеството отделни животни. (Съвет на град Кембридж – Cambridge City Council)
 3. Колко пъти съветът е плащал за услуги на екзорсисти, медуими или религиозни лечители? Услугите са предоставени на: възрастен, дете, домашен любимец или сграда? (Съвет на Розендейл – Rossendale Council)
 4. Колко въртележки са разположени в границите на съвета? (Съвет на графство Лечестършир – Leicestershire County Council)
 5. Какви предпазни мерки, препарати, планиране и оценка на разходите са предприети в Уортинг в случай на катастрофа на астероид, падане на метеорит или слънчева активност, нарушаваща електромагнитните полета? (Съвет на Уортинг – Worthing Borough Council)
 6. Колко дупки в стените между кабините за уединение са открити в обществените тоалетни и в сградите на съвета през последните 10 години? (Съвет Розендейл – Rossendale Council)
 7. Колко тела има в моргите, които не са потърсени през последните 10 години? Колко дълго телата са били в моргата? На каква възраст са починалите? Възможно ли е да дадете имената на тези хора? (Съвет на Ричмънд – Richmond Council)
 8. Колко хора в града имат лиценз за отглеждане на тигър, лъв, леопард, рис или пантера като домашни любимци? (Съвет на Скарбъроу – Scarborough Council)
 9. Колко заявления са подадени до исторически обществени сгради (например музеи) с искане екип от „ловци на духове” да влезе в сградата? (Бирмингам – Birmingham Council)   
 10. Колко деца, оставени за гледане на съвета, са с микрочипове? (Съвет Саутенд – Southend Council)

Източник: BBC

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.