Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Картограф на достъпа до информация/FOIA Mapper  - достъп до “скрити“ публични данни. Независимият журналист от Ню Йорк Макс Галка пуска интернет страницата Картограф на достъпа до информация (FOIA Mapper). Целта е да се рационализира достъпа до информация като се помогне на потребителите да намерят най-добрите начини за търсене на необходимите им документи. Галка компилира широк кръг от правителствени данни  - правителствени документи,  информационни системи, статистика за подадените заявления за достъп до информация и др. Картографът на достъпа до информация е централизирана, търсеща база данни. Потребителите могат да търсят по различни теми и базата данни показва дали информацията е публично достъпна и как да я намерят, ако трябва да попълнят заявление за достъп до информация. Картографът позволява да се търси по министерства или агенции. Ако потребителят знае, че търси информация от Министерство на отбраната или Министерство на транспорта, Картографът ще му покаже към кого да се обърне, за колко време дадената институция обработва заявленията и какъв е процентът на отказите. Във FOIA Mapper може да се търси и по ключова дума или да се види какви заявления са подавали хора и организации.

Източник: FOIAnet

 

Cyber Vault  - нова интернет страница на Архив „Национална сигурност“. Виртуалната активност нараства и все по-често е заплаха за глобалната сигурност. Това влияе върху всекидневието и води до създаване на голям обем документация от правителства и частни компании. Проектът Cyber Vault е най-новият елемент от дългосрочния ангажимент на Архив „Национална сигурност“ да наблюдава и осветлява ключови аспекти от националната сигурност на САЩ като средство за по-голямо обществено разбиране и правителствена отчетност. Cyber Vault ще служи като централизирано хранилище за важни документални записи по тази тема. Всички материали подлежат на търсене, публикувани са в отворени формати и ще се съхраняват постоянно на сайта. Информацията в Cyber Vault е публично достъпна благодарение на систематично използване на Закона за свобода на информация и на постоянен преглед на разсекретени документи. Към момента Cyber Vault съдържа 159 документа, подредени хронологично.  

Източник: Архив „Национална сигурност“

 

Резолюция на ООН по правата на човека. На 31-та редовна сесия на Съвета на ООН по правата на човека (29 февруари – 24 март 2016) бе приета Резолюция относно защитниците на правата на човека, насочена към икономически, социални и културни права. Наред с другите важни теми е и тази за достъпа до информация, като се подчертава, че връзката между икономическите, социални и културни права и свободния информационен поток е особено важна за защитниците на човешките права. Резолюцията призовава държавите да гарантират, че информацията, държана от публичните власти, се оповестява активно, както и да гарантират приемането на „прозрачни, ясни и целесъобразни закони и политики“, които не само осигуряват активното публикуване, но и предоставят общо право на търсене и получаване на информация. Резолюцията препотвърждава наскоро приетите от ООН Цели за устойчиво развитие и в частност Цел 16, която се фокусира върху насърчаването на върховенството на закона и доброто управление на всички нива, за да се изградят прозрачни, ефективни и отчетни институции.   

Източник: Article 19

 

Парламентът на Тунис прие Закон за свобода на информацията. На 14 март 2016 депутатите в Тунис гласуваха с 123 гласа „за” и 1 „въздържал се” Закона за свобода на информацията. Това е 106-ят закон в света. До един месец той трябва да бъде публикуван в Държавен вестник. Приемането на закона е предшествано от горещи дебати относно ограниченията на правото на достъп до информация. Според тунизийския закон задължени субекти са президентът, кабинетът на министър-председателя, парламентът, местни и регионални органи на власт, съдебната власт. Предвижда се информация, поискана два пъти, да се публикува на интернет страницата на съответната институция. Една от слабостите на закона е, че срокът за отговор от страна на институциите е дълъг – до 20 дни.

Източник: Freedominfo.org

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.