Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Парламентът на Словения разшири обхвата на Закона за достъп. На 6 март 2014 националният парламент на Словения единодушно гласува да разшири обхвата на Закона за достъп като включва в задължените субекти държавните и общински фирми. Големи фирми, притежавани от правителството, но предоставящи обществени услуги (напр. телекомуникационни и застрахователни компании, някои банки) също ще влязат в обхвата на закона. В допълнение държавните органи и други субекти, задължени да предоставят информация от обществения сектор, ще трябва активно да публикуват данни са всички свои договори. Депутатите не са приели предложението да станат публични необслужваните кредити на държавните банки.   

Източник: Freedominfo.org

 

Евродепутатите искат да отхвърлят споразумението със САЩ за личните данни. На 13 март 2014 EUOBSERVER информира, че евродепутатите искат Европейският съюз да отхвърли споразуменията за защита на личните данни със САЩ, тъй като  оказват натиск върху държавите членки да започнат преговори за реформиране на правилата за защита на личните данни в ЕС.

Ян Филип Албрехт, депутат от Зелената партия, заяви пред репортери в Страсбург, че би било безотговорно държавите членки да отложат преговорите за реформи след двегодишни дискусии. „Ние се нуждаем от реформа и регламент възможно най-скоро, така че да се започнат преговори веднага след изборите през май”, каза още Албрехт. Депутатът е и вносител на регламента в ЕП и смята, че фирмите-гиганти за техника и интернет в САЩ използват вратичките, за да заобиколят остарелите европейски правила за защита на личните данни.

Междувременно на 12 март ЕП одобри регламент, свързан с боравенето с лични данни между физически лица и бизнеса, както и отделна директива за защита на лични данни в областта на правоприлагането.

Източник: EUobserver   

 

„Обществената” консултация в НАТО за трансатлантическата връзка трябва да се фокусира върху прозрачността и отчетността. На 19 март в речта „Защо НАТО има значение за Америка” във Вашингтон генералният секретар на НАТО Андерс Расмусен обяви началото на широк обществен дебат в Алианса за Трансатлантическата връзка, добавяйки, че е поискал три групи  - парламентарната асамблея на НАТО, експертна група и група на млади лидери  - да обмислят как може да са засили трансатлантическата връзка и да се подсили сигурността днес и за в бъдеще. Очаква се всяка група да докладва резултатите от своя анализ на Расмусен в началото на  юни на конференцията в Брюксел. Те ще бъдат разгледани и на срещата на върха на НАТО в Уелс през септември. Генералният секретар заяви, че Алиансът се интересува от изслушване на широката общественост „за това какво означава транслатантическата връзка и как да я запазим и дори да я направим по-силна за следващите поколения”. Основният приоритет е да се преоцени вътрешното функциониране на Алианса. Накратко, НАТО трябва да стане по-прозрачно и отчетно, за което трябва да се изпълнят следните мерки.

  1. Създаване на постоянна парламентарна комисия, посветена на НАТО. 
  2. Укрепване на демократичния мандат на парламентарната асамблея на НАТО.
  3. Приемане на политика на информационна откритост в НАТО в съответствие със законите за достъп до информация, които вече съществуват в 28 държави членки в Алианса.
  4. Публикуване на годишни финансови отчети, показващи в цифри приходите и разходите на НАТО.
  5. Създаване в НАТО на зона, свободна от шпионаж.
  6. Създаване на телевизионен канал, който да излъчва диалозите за политиката на НАТО. 

Източник: NATO Watch

 

Съдът във Великобритания призна самостоятелно право на информация за журналистите. Адвокати по медийно право приветстват „важно развитие” в правото на достъп до информация от държавни институции, след седемгодишна битка на журналист от в. „Таймс”. Решение на Върховния съд на Великобритания от 26 март 2014 постановява, че журналисти, търсещи документи от държавни институции, имат общо право на информация (част от common law), независимо от Закона за свобода на информация. Това означава, че ако заявление по Закона за свобода наинформацията е получило отказ, основаващ се на някое от изключенията в закона, заявителят може да приложи съдебен контрол съгласно общото право (common law), вместо да подава жалба до информационния комисар. Знаковото решение е по случай на Доминик Кенеди, журналист от „Таймс”, който от 2007 опитва да получи информация, свързана с три разследвания на Charity Commission (контролира благотворителността в Англия и Уелс) за Mariam Appeal (политическа кампания, създадена от депутата Джордж Галъуей, която предоставя медицинска помощ на хората от Ирак и се обявява срещу санкциите спрямо Ирак, оказващи пагубен ефект върху живота на гражданите). Charity Commission отказва да предостави каквато и да е информация съгласно Закона за свобода на информация като се позовава на абсолютното изключение за информация, събирана като част от законно разследване. Върховният съд казва, че абсолютното изключение съгласно Закона за свобода на информацията е валидно и след приключване на разследването, но постановява да се предостави исканата от Кенеди информация, тъй като тя е от изключителен обществен интерес. 

Резюме на решението може да прочетете тук: http://supremecourt.uk/decided-cases/docs/UKSC_2012_0122_PressSummary.pdf

Източник: Freedominfo.org

 

Freedominfo.org съобщи, че е публикуван доклад от срещата на фокус група, включваща представители на гражданското общество за достъп до информация, състояла са на 14 януари 2014 в Анкара, Турция. Срещата е организирана от TASCO – Турция (Техническа помощ за организации на гражданското общество) и  STGM (Център за развитие на гражданското общество). Целта е била да се обменят становища и опит във връзка с правото на информация. Участниците са обединени около мнението, че усилията на гражданското общество по отношение правото на информация трябва да станат по-систематични, кооперативни и настоятелни. Обсъдени са идеите за създаване на мрежа и механизъм за подкрепа с правна информация и организиране на работни срещи. 

Източник: Freedominfo.org

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.