Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

Конвенцията от Тромсо: все по-близо до ратификацията. На 25 юни Шушан Дойдоян съобщи на членовете на FOIAnet, че заместник-минстърът на правосъдието на Армения, Кристина Григорян е уверила, че много скоро Армения започва процес на ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи. В същото време Украйна очаква президентът да подпише Конвенцията и да започне процедура по ратификация. Кои държави членки на Съвета на Европа са подписали и ратифицирали Конвенцията за достъп до официални документи можете да видите тук. 

Още по темата – в интервюто с експерта Игор Разкладай в този брой на бюлетина.

 

Индекс за прозрачност на международните помощи 2020/ 2020 Aid Transparency Index. На 24 юни 2020 Publish What You Fund публикува Индекс за прозрачност на помощите  – единственото независимо измерване на прозрачността на финансовите помощи, предоставени от големите световни донори. Оценката  се прави на базата на 35 индикатора, групирани в категориите финанси и бюджет, присъединяване на данни за развитие (joining-up development data), организационно планиране и ангажименти, качество на проектите, изпълнение. Според резултатите, има 5 нива на прозрачност на донорите: „много добро”, „добро”, „слабо”, „лошо” и „много лошо”. В допълнение към традиционните двустранни донори, Индексът включва хуманитарни организации, междуправителствени организации, благотворителни фондации, многостранни институции за финансово развитие (DFIs).
Като много добро е оценено представянето на Global Affairs Canada, УНИЦЕФ, Глобалния фонд, Азиатската банка за развитие, Африканската банка за развитие, Световна банка – IDA, Интер-американската банка за развитие, Отдела за международно развитие на Великобритания.
Пълния текст на доклада на английски четете тук

Източник: Publish What You Fund

 

Нов закон за свобода на информацията в Зимбабве. На 1 юли 2020 влезе  в сила новият закон за свобода на информацията в Зимбабве. Той е стъпка напред в програмата за реформи, като отменя отдавна критикувания Закон за достъп до информация и защита на личната неприкосновеност (AIPPA) и привежда законите, свързани с информацията в Зимбабве, в съответствие с Конституцията. Предвижда се задължително назначаване на информационни служители в публични и частни институции, които да отговарят за обработването на заявленията за достъп до информация и за публичното предоставяне на информация. В рамките на 21 дни служителят следва да прецени дали да предостави исканата информация или да откаже. За това има строги критерии и всяко решение може да се обжалва.  Основната концепция е, че цялата информация, държана от публични институции и държавни компании, може да бъде достъпна за обществеността, с изключение на дискусиите в Кабинета и определена информация от заседанията на съдилища, разглеждащи дела за насилие срещу жени и деца (victim friendly courts).

Източник: The Herald

 

Въздействието на приложенията за проследяване на COVID-19. На 8 юни 2020 Liberties Network (Мрежа на гражданските свободи за Европа) започна кампания за анализ на въздействието на приложенията за проследяване на COVID-19 в 9 държави от Европейския съюз. В инициативата се включват България, Испания, Италия, Литва, Полша, Словения, Швеция, Унгария и Хърватия. Участниците в кампанията ще подадат заявления за достъп до информация до националните институции относно новите приложения за проследяване на контакти, на симптоми и налагане на карантина, въведени за контрол на разпространението на Covid-19. Целта е да се събере информация за тези приложения и да се сравнят различните подходи в Европа. От Мрежата на свободите искат да се избегне прекомерното обработване на лични данни от властите и частните компании под претекст, че го правят за защита от корона вируса. От Мрежата настояват и за минимизиране на риска от изтичане на данни и други нарушения на личния живот. Инициативата обръща внимание на правителствата и широката общественост към факта, че правата на човека са важни гаранции по време на извънредни ситуации, като тази пандемия. Правата на човека гарантират обществено доверие - предпоставка за успешна социална координация - и в крайна сметка защитават общественото здраве.
Желаещите да участват в тази кампания мога да заявят интерес на info@liberties.eu

Източник: Liberties

 

Доклад на Европейския икономически и социален съвет. През юни 2020 Европейският икономически и социален съвет публикува доклад „Основни права и върховенство на закона – национални развития от гледна точка на гражданското общество, 2018-2019“. През октомври 2019 делегация от Групата за основни права и върховенство на закона към Европейския икономически и социален комитет посети България и имаше среща в Дома на Европа с организации на гражданското общество, за да се информира за ситуацията в страната. От ПДИ в срещата участва адвокат Стефан Ангелов. Бяха обсъдени върховенството на закона, свободата на медиите и свободата на словото в България. Докладът извежда основните констатации от първите седем посещения в Румъния, Полша, Унгария, Австрия, Франция, България и Италия. 

Целият доклад на английски четете тук
ИзточникEESC

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.