Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Европейският омбудсман Емили О`Райли постанови, че Съветът на ЕС не е трябвало да отказва достъп до правно становище. Становището е изготвено в контекста на преговорите между държави членки на ЕС за съответствието на правилата за балансиран бюджет, съдържащи се в Договора за фискална стабилност, с правото на ЕС. Съветът отказва достъп до поискания правен анализ на основание, че ако документът се разкрие, ще бъдат застрашени защитени интереси.  

Според омбудсмана предоставянето на анализа за съответствието на разпоредбите на междуправителствения договор с правото на ЕС няма как да е заплаха за финансовата, монетарната или икономическа политика на Съюза или държавите членки. „Като не успява да обоснове защо не може да предостави пълен достъп до документа, Съветът е допуснал случай на лошо управление”, се казва в решението на Емили О`Райли от 17 януари. Омбудсманът отбелязва, че жалбоподателят е получил достъп до документа.

Източник: Freedominfo.org

 

Комитетът за международно търговско право към ООН (UNCITRAL) прие правила за прозрачност, влизащи в сила от 1 април 2014. Те ще се прилагат само за спорове по бъдещи договори. Правилата, изготвяни в продължение на 3 години, имат за цел да увеличат прозрачността за т.нар. спорове между държави-инвеститори, които възникват при около 3 000 международни инвестиционни договора. При такива договори държавите предлагат възможност за отнасяне на споровете към международен арбитраж. Съгласно новите правила, ще се създаде публичен регистър на документите. Изслушванията ще бъдат открити. Решенията на арбитража също ще бъдат публични.

Пълният текст на правилата на английски език може да прочетете тук.

Източник: Freeedominfo.org

 

Конгресът на Мексико одобри Закон за прозрачността. След дебат, продължил повече от година, Конгресът на Мексико одобри на 30 декември 2013 нов федерален закон за прозрачността. Законът изменя четири члена от мексиканската конституция и прави публична цялата информация, притежавана от правителствени агенции и публични фондове. Всички лица, съюзи и организации са длъжни да разкрият своите финанси и разходи, с изключение на случаите, когато са свързани с националната сигурност. Новият закон увеличава броя на информационните комисари от 5 на 7, които ще бъдат назначавани след гласуване в Сената.

Източник: FOIAnet

 

Застъпниците по света искат ООН да изготви план за развитие, който да акцентира на правителствената отчетност. Над 170 групи на гражданското общество, в това число и Програма Достъп до Информация, призовават ООН да постави в центъра на новата мрежа за глобално развитие правителствената отчетност и независимите медии. В момента ООН разработва Дневен ред за развитие след 2015, когато е срокът за постигане на Целите на хилядолетието за равитие, с който ще бъдат определени световните приоритети за развитие през следващите няколко десетилетия. В съвместно становище, инициирано от ARTICLE 19 и Глобален фонд за развитие на медиите (GFMD), организации от 77 държави на 5 континента заявяват, че достъпът до информация и медийната свобода са жизнено важни за бъдещия план за развитие. Отчетността на правителствата е основа за постигането на икономически растеж, социално равенство и устойчивост на околната среда. Коалицията от застъпници настоява ООН да:

  • създаде специфична цел, за да „гарантира добро управление и ефективни институции”
  • включи като компоненти на тази цел клауза, за да „осигури на хората свобода на словото, сдружаването, мирното протестиране и достъпа до независими медии и информация” и да „гарантира общественото право на информация и достъп до правителствени данни”.

Пълният текст на изявлението и тези, които го подкрепят, може да прочетете тук.Интерактивна карта на агенциите за развитие в Европа. В Европа се намират едни от водещите агенции за финансово подпомагане. Нова интерактивна карта показва размера на финансовата помощ, предоставен от агенциите. Показани са всички европейски държави, които са част от Комитета за подпомагане на развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Картата съдържа приоритетните области на донорските правителства за 2012 и колко са изхарчили за официална помощ за развитие в съотношение с общия национален доход. Статистическите данни са взети от интернет страницата на ОИСР. Картата дава яснота и за прозрачността на донорите, базирана на резултатите в Publish What You Fund.

Източник: The Guardian

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.