Новини

Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Върховният съд на Израел постанови, че офисът на министър председателя следва да предостави информация за телефонните разговори на премиера с Шелдън Аделсон, издател на вестника Ysrael HaYom и с доскорошния му редактор Амос Реджев. Журналистът Равив Дракър, анализатор, основател и бивш председател на Движението за свобода на информацията в Израел, подава заявление за достъп, с което иска гореспоменатите сведения. Ysrael HaYom е безплатен вестник, създаден преди десетина години от милиардера Аделсон и подкрепящ Бенямин Нетаняху. Тъй като е с най-голям тираж, има подозрения, че вестникът е незаконно финансиран. Преди две години Дракър започва журналистическо разследване, с което разкрива връзките между обкръжението на Нетаняху и Амос Реджев. Сега Дракър търси информация за телефонните разговори на премиера с Аделсон и с Реджев, за да покаже, че премиерът контролира вестника. Дракър се интересува от всички дати и часове, когато тримата са разговаряли, каква е тяхната продължителност. След като получава отказ, Равив Дракър подава жалба в административния съд, който излиза с решение в негова полза. Аделсон и Реджев внасят жалба във Върховния съд, с която твърдят, че е трябвало да бъдат включени като страни в производството на по-долната инстанция (Административния съд).   

 

Онлайн наръчник на ЮНЕСКО за иберо-американските държави. ЮНЕСКО издаде Наръчник за свобода на изразяване, достъп до информация и сигурност на журналистите, като част от инициатива за подпомагане на иберо-американските съдебни системи и за гарантиране, защита и популяризиране на свободата на изразяване, достъпа до публична информация и сигурност на журналистите. Пособието на испански език е достъпно онлайн и ще подпомага работата на съдии, прокурори и експерти в съдебната система. Съдържанието е разделено на пет модула, които разглеждат международната правна система за свободата на изразяване; насилието срещу свободното слово и ролята на съдиите в разследването и наказателното преследване на престъпления срещу свободата на словото; ограниченията при упражняването на свободата на изразяване и предизвикателствата пред наказателното право; предизвикателствата, които интернет поставя пред свободата на изразяване; достъпът до информация и свобода на изразяване; различието и плурализма в медиите.

 

Победа след 20-годишна борба. След 20 години застъпничество от страна на ALA (Американската библиотечна асоциация) Конгресът направи крачка напред към постоянно гарантиран публичен достъп до докладите на Конгресния изследователски център (CRS). CRS е агенция към конгресната библиотека на САЩ, която подготвя доклади за различни публични политики за членовете на Конгреса.  Всички конгресмени и техните сътрудници имат достъп до тези доклади, свързани с най-различни теми - от отглеждането на авокадо до цинковите мини. Години наред ALA призоваваше за публичност на докладите на CRS

Източник: District Dispatch

 

Жажда за справедливост. През август 2017 излезе доклад на WRI (World Resources Institute) за достъпа до информация  и чистотата на водата в Индонезия, Монголия и Тайланд. Докладът разкрива, че подобно на други държави в Азия, правителствата на Индонезия, Монголия и Тайланд не информират обществеността дали водата, която се ползва за пиене, къпане, земеделие и риболов е замърсена и токсична. Въпреки влезлите в сила закони, регламентиращи правото да се знае, най-бедните общности в Азия не получават информация за нивото на замърсеност на водата. Докладът включва резултати от подадените заявления за достъп и нивото на активното публикуване. Правителствените агенции в Индонезия и Монголия игнорират съответно 58% и 59% от получените заявления. Когато се предоставя достъп до информация за околната среда, чиновниците често предоставят ограничена информация, която е недостъпна или неразбираема. Пример: правителствените служители в Тайланд често отговарят на заявленията на английски език, въпреки че голяма част от населението не го говори.  В Индонезия пък повечето рибари не разбират техническата информация за водните отпадъци, която получават под форма на графики. Докладът анализира данни от доклади за околната среда, портали за наблюдение качеството на водата и други публични бази данни, за да оцени доколко е достъпна информацията за замърсяването на водата, която правителствата са задължени да предоставят. Текстът на доклада на английски е достъпен тук.

Източник: World Resources Institute

 

Международна конференция на Информационните комисари. В навечерието на 28 септември ще се проведе годишната международна конференция на Информационните комисари. Темата на тазгодишния форум, който ще се проведе на 20 септември 2017 в Манчестър, Великобритания е „Доверие, прозрачност и прогресивни информационни права“. Планирана е и среща на застъпници за свобода на информацията от граждански организации като паралелно събитие, която ще се състои на 19 септември. В нея ще участват изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов. Дневният ред на събитието, организирано съвместно от информационните комисари на Великобритания и на Шотландия, може да видите тук: https://icic2017open.org/.

 

Колко открита е Великобритания през 2017 и какво предстои? На 28 септември в Лондон  Центърът за изследване на политики и обществения живот към Колежа Бъркбек ще проведе дискусия с водещи експерти за реалното състояние на откритост във Великобритания и перспективите за прозрачност в контекста на непрозрачните преговори за Брекзит и неясно бъдеще на Европейския съюз. Още по темата на https://www.eventbrite.co.uk/e/how-open-is-britain-in-2017-and-where-next-tickets-37457675917.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.