Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Международна база данни за финансиране на политически партии. На 1 март 2012 Международният институт за демокрация и подпомагане на изборния процес в Швеция (International IDEA) пусна подобрена версия на база данни за политическо финансиране, обхващаща сравнителна информация от цял свят за правилата на финансиране в политическата сфера. Базата данни съдържа отговори на 43 въпроса, групирани в четири категории – забрани и ограничения за частни доходи; публично набиране на средства; правила за изразходване на средства; отчитане, контрол и санкции. Информационният масив е резултат от оценката на различни национални закони, регулиращи финансирането на политическите партии. В рамките на проекта са събрани над 1000 закона, доклади и други документи. Включени са закони и регламенти от 179 държави. В 55% от държавите няма ограничение на сумата, която може да се дари на политически партии или кандидати. В 40 държави няма институция, разследваща нарушенията на правилата за политическо финансиране. Включена е информация и за начина на финансиране на политическите партии и кандидати в България. Базата данни позволява търсене по държава, регион и определен въпрос.

Източник: FOIAnet  

 

Новите правила на Google за поверителност на личните данни нарушават правото на ЕС. Според френската Kомисия за защита на свободата на информационните технологии (CNIL) новата декларация за конфиденциалност на Google нарушава Директива 95/46/ЕО за защита на личните данни. Това е заключението от предварителния анализ на френския регулатор, избран от европейската работна група „Артикъл 29” да анализира съвместимостта на новите правила на Google с европейското законодателство. Декларация за конфиденциалност влезе в сила от 1 март. Новите правила премахнаха над 60 отделни декларации за поверителност за всяко използвано приложение на Google – Gmail, Google+, YouTube, Reader, Docs, Calendar и ги замениха с една. Събраната информация се комбинира в единен профил, който проследява поведението и вкусовете на потребителя. Изпълнителният директор на Прайвъси Интернешънъл” Гас  Хосейн публикува своите размисли за промените в политиката на конфиденциалност на Google в блога на организацията. Сдружението на потребителски организации от САЩ и ЕС – Трансатлантически потребителски диалог също отправи искане до Google  да отложи въвеждането на правилата и да преосмисли политиката си, защото рискува да изгуби доверието на най-ценния си капитал – потребителите.

Подробности - в блога на ПДИ „Точка на достъп” http://blog.aip-bg.org/publications/538

 

Година след експлозията във Фукушима все още няма подробна информация за нейното въздействие върху здравето и храните. Много жители на префектура Фукушима все още нямат информация и ясни отговори за нивото на радиация в храната и околната среда. Това е видно от видеото, пуснато от Human Rights Watch на 11 март 2012, за което са взети интервюта от  хора, живеещи в 4 града около задължителната за евакуиране зона. Те споделят, че не са имали възможност да изследват нивото на радиация при децата си, въпреки че експлозията е най-мощната в света след Чернобил. 

Източник: IFEX

 

Фондация „Електронна граница” (EFF) иска всяка седмица да е Седмица на Слънчева светлина. На 12 март в САЩ стартира т.нар Седмица на Слънчевата светлина (Sunshine Week), която се фокусира върху откритото управление и гарантирането на отчетността на служителите на федерално, щатско и местно ниво. По този повод Електронна граница открива седмична рубрика с новини за прозрачността на управлението. В нея ще се публикуват важни заявления за достъп до информация, подадени от ЕFF и други организации, ще се обсъждат значими съдебни дела, ще се проследява напредъка или липсата на такъв на инициативи за открито управление.

Източник: EFF

 

Испански портал проследява подадените заявления за достъп до обществена информация. От 22 март 2012 чрез специален портал испанците лесно и безплатно могат да подават по електронен път заявления до публичните институции и да проследяват развитието по тях. TuDerechoaSaber.es е инициатива на Access Info Europe и Fundación Ciudadana Civio. Порталът е пуснат с очакването, че през първата половина на 2012 испанското правителство ще приеме закон за достъп до информация. „Целта на TuDerechoaSaber.es е да разруши стената от мълчание между администрацията и обществеността. Той ще улесни питането по интересни за обществото теми като свиване на публичните услуги или дълговете на политическите партии”, заявява Виктория Андерика, участник в кампанията и координатор в Access Info Europe. TuDerechoaSaber.es ще позволи на хората да проследяват резултатите от заявленията, подадени от други хора, тоест порталът ще е ценен не само за обществеността, но ще спести време и на институциите, на които няма да се налага да отговарят повече от веднъж на един и същ въпрос.

Източник: Access Info Europe

 

Access Info Europe: Проектозаконът за свобода на информацията в Испания има недостатъци. На 26 март 2012  испанското правителството предложи за консултация проекта на   „Закон за прозрачността, достъп до публична информация и добро управление”. Слабостите са в обхвата на закона (не се прилага за кралското семейство и информация от правосъдни и законодателни институции); определението на понятието „информация”; изключенията; прекомерната защита на личните данни; липсват санкции при нарушаване правото на информация; може да се иска обосновка на искането на информация.

Източник: Freedominfo   

 

Улеснен достъп до информация за индийците в чужбина. Индия улеснява процедурата за търсене на онлайн информация за индийци, които живеят в чужбина. Централната банка на Индия разреши електронния пощенски запис като средство за плащане към бюджета. Индийците в чужбина могат да извършват плащането чрез кредитни и дебитни карти. Засега тази възможност ще се прилага само за такси съгласно Закона за правото на информация. Въпрос на време е услугата да стане достъпна и за гражданите, живеещи в Индия.

 

SEMDOC – архивът на Statewatch, е достъпен онлайн.  SEMDOC e база данни, съдържаща 5399 записа с официални документи, които проследяват развитието на политиката на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи. Включени са текстове, закони, предложения за политики, работни документи и планове за действия за периода 1976 -2000. SEMDOC е подготвен от проф. Стив Пиърс (Център за права на човека към университета в Есекс). 

Източник: http://www.statewatch.org/

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.