Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Казарска

Европейски съюз: Мерки за активна прозрачност на лобистите. На 25 ноември 2014 Европейската комисия (ЕК) излезе с решение активно да се публикува информация за срещите между членовете на ЕК и лобисти/лобистки организации. Съгласно решението оповестената информация ще съдържа дата и място на срещата, имената на човека от ЕК и на организацията/експерта, участвали в срещата и темата на срещата. Тази информация трябва да се публикува на интернет страниците на членовете на ЕК в рамките на две седмици от провеждане на срещата. Според Access Info Europe обаче, решението съдържа вратички, които ще попречат за постигане на максимална прозрачност. Например, името на лобиста ще се оповести след неговото недвусмислено съгласие (unambiguous consent). Друг проблем е, че решението няма да се прилага спрямо ръководители на отдели в ЕК или заместник-директори, които често са цел за лобистите.

Източник: Access Info Europe  

 

Европейската централна банка публикува писмо от преди 4 години. На 6 ноември 2014 по настояване на Европейския омбудсман, управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да публикува писмо, писано преди 4 години от бившия президент на банката Жан Клод Трише до тогавашния финансов министър на Ирландия - Брайън Ленихан. ЕЦБ решава да предостави и още три писма, част от кореспонденцията  с ирландските власти, във връзка с икономическата криза в Ирландия по онова време. С това си решение ЕЦБ зачита призива на Европейския омбудсман да се преосмисли първоначалния отказ за предоставяне на писмото. Достъп до писмото преди 4 години е поискал ирландският журналист Дейвид Шеридан, който описва случая в Irish Examiner.

Източник: Freedominfo.org  

 

Защита на служителите, разкриващи нередности в държавите от Г-20. Тази есен Прозрачност без граници – Австралия публикува  доклада Whistleblower Protection Laws in G20 Countries: Priorities for Action, който за първи път анализира състоянието на правилата за защита на служителите, разкриващи нередности (wistleblower) в публичния и частния сектор в държавите от Г-20 (19 най-големи икономики в света и Европейския съюз). Разкриването на нередности се смята едно от най-важните средства за разобличаване и предотвратяване на корупцията, измамата и други нередности в публичния и частен сектор. Според доклада краткосрочните цели за подобряване защитата на служителите са свързани с:

  • Тристепенна система за докладване на нередности, включваща външни канали за връзка с медии, членове на Парламента, НПО и профсъюзи, ако е необходимо;
  • Анонимни канали за служители за докладване на чувствителна информация на одитори или регулатори без страх, че ще бъдат разкрити;
  • Независими агенции, които да разследват информацията за нередности и жалбите

Основният извод в доклада е, че законите за защита на служителите, разкриващи нередности в държавите от Г-20, не защитават напълно правителствени и корпоративни служители, разобличаващи нередности.

Източник: FoiaNet

 

Правото да знам в Югоизточна Азия. Asia Foundation разпространи своя последен доклад “Citizens Access to Information in South Asia: Regional Synthesis Report”. Данните в доклада обхващат Бангладеш, Непал, Пакистан и сочат, че познаването на законите относно правото да знам е слабо в трите държави в Югоизточна Азия и държавните служители срещат пречки при прилагането на тези закони. От 263 респонденти, участвали в проучването, едва 24% знаят, че в държавата им има закон за правото на информация. Интервюирани са 106 държавни служители, за да се разбере какво е отношението им към закона, какви умения имат, за да го прилагат и да се определят механизмите, използвани за прилагане на закона във всяка от трите държави. В резултат на събраните данни, докладът дава следните препоръки:

  • Необходима е политическа воля и ангажимент за повишаване правото да знам в отделните държави на регионално ниво;
  • Минимални стандарти за активно публикуване на информация;
  • Правото на информация да стане част от по-голяма управленска реформа в региона;
  • Улесняване на споделянето на опит между информационните комисари в региона;
  • Правото на информация да стане част от програмите за обучение на администрацията.

Източник: Freedominfo.org

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.