Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Закон за свобода на информация в Италия. На 20 май 2016  Diritto di Sapere, неправителствена организация, част от мрежата Foia4Italy, съобщи, че Италия е одобрила първия си Закон за свобода на информацията. В резултат от усилията на 32 неправителствени организации от мрежата Foia4Italy са направени следните положителни промени в първоначалния вариант на текста.

1. В случай на мълчалив отказ, държавните органи при обжалване са длъжни да го обосноват.

2. Прегледът на документи и електронни копия ще бъде безплатен.

3. Заявителите не трябва да уточняват какъв точно документ търсят.

4. Изключенията от правото на достъп ще бъдат детайлизирани в  наръчник на  Националния орган за борба срещу корупцията.

Все още законът има недостатъци: липсват санкции за институциите, които незаконосъобразно отказват достъп до информация.

Източник: Foia4Italy

 

Електронно управление – състоянието на нещата/eGovernment factsheets. На 19 май 2016 Европейската комисия публикува годишния доклад с факти за електронното управление, включващ 33 държави от и извън Европейския съюз. eGovernment factsheets описва актуалното развитие на политиките относно електронно управление и инициативи в европейските страни. За всяка държава е направен кратък преглед на дейностите, свързани с електронното управление - каква е националната стратегия за електронно правителство, свързаното с него законодателство, основни участници в процеса на развитие на електронното управление, инфраструктура на електронното правителство и услугите, предлагани за граждани и за бизнеса. Документът е публикуван от Обсерваторията на националната мрежа за оперативна съвместимост (NIFO) към Европейската комисия с подкрепата на програма ISA (Решения за оперативна съвместимост на Европейската публична администрация).

Фактите и данните за състоянието на електронното управление за всичките 33 държави може да прочетете тук.

Източник: Европейска комисия

 

Одобрен е Аржентинският закон за достъп до информация.

Камарата на депутатите в Националния конгрес на Аржентина след петчасови дебати одобри с мнозинство от 229 гласа и 1 въздържал се Закон за достъп до обществена информация. Законът отива в Сената за окончателно одобрение и ще влезе в сила една година след публикуването в Official Gazette. Законът обхваща трите власти (законодателна, изпълнителна и съдебна), публичните компании, университетите и Централната банка на Аржентина. В обхвата му са включени и хазартните операции. Заявления за достъп до информация могат да се подават по електронен път. Предвиденият срок за отговор е 15 дни. Предвижда се създаването на Агенция за достъп до обществена информация, която ще разглежда жалби. Този закон ще замени Декрет 1172, подписан през 2003, от тогавашния президент на Аржентина Нестор Киршнер.

Източник: Freedominfo.org

 

mySociety: публикации за най-интересните заявления за достъп до информация. През май mySociety публикува серия материали за най-интересните заявления за достъп до информация и резултата от тях, подадени в 25 страни в цял свят и създадени със свободния софтуер Alavateli. Публикациите са обединени под заглавието „Каква информация е разкрита чрез сайтовете за свобода на информация по света?“ В първата част са разказани историите на две заявления от Австралия и Украйна. Документите, получени със заявления за достъп и публикувани на RightToKnow, разкриват, че през 2013 австралийското правителство нарушава собствените си правила за реклама, за да изхарчи милиони за противоречивата кампания „С лодка, няма виза“.  Украинският случай показва как чрез достъп до информация гражданите на Киев получават безплатен достъп до култура. Благодарение на заявление на украинския Alavateli сайт Dostup do Pravdy часовете, в които музеите в Киев са отворени за безплатни посещения, вече са достъпни. Във втората част на поредицата са публикувани примери как свободата на информация се използва за разкриване на лоши практики в Унгария и на европейско ниво. Европейската комисия не иска гражданите да знаят какво е съдържанието на кореспонденцията с лобистите в цигарената промишленост, става ясно от отговора, който са получили в Обсерваторията на корпоративна Европа (CEO) на искането за документи за цялата кореспонденция и срещите между служителите на Генерална дирекция „Търговия“ към ЕК и лобистите в тютюневия бранш от януари 2014 до март 2015.

Източник: mySociety

 

Световната банка закрива Програмата за достъп до информация. Африканският център за свобода на информация и Африканската платформа за достъп до информация са обезпокоени от предстоящото закриване на Програмата за достъп до информация към Световната банка. По този повод те са подготвили писмо до Джим Йонг Ким, президент на Световната банка, в което подчертават, че със закриването на Програмата значително ще се понижи капацитета на институцията да изпълнява глобалната програма за право на информация във време, когато ролята на Световната банка е повече от важна. Програма достъп до информация подкрепи писмото.

Източник: Мрежа на граждански организации в рамките на инициатива „Партньорство за открито упавление“

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.