Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

На 22 февруари „Партньорство за открито управление” (OGP) избра 35 представители на гражданското общество, които ще получат финансова подкрепа за участие на срещата в Бразилия на 17-18 април т.г. Критерии: доказан опит в работата за прозрачност, отчетност и гражданско участие на национално, регионално, международно ниво; подкрепа от други местни граждански организации; баланс на проблемните теми (антикорупция, отворени данни, прозрачност на бюджета). На първата годишна конференция на OGP се очакват 100  граждански организации, представители на правителствата на 52 държави и представители на частния сектор. Форумът ще приеме Декларация за принципите на откритото управление, към която членовете на OGP вече се присъединиха. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева ще участва във форума.

Още по темата - http://www.opengovpartnership.org/news/ogp-funding-decisions-civil-society-groups-attend-ogp-annual-meeting-2012

 

ПДИ участва в обучение на Държавна комисия по сигурността на информация (ДКСИ). На 1 и 2 март 2012 ДКСИ проведе обучение на тема „Защита на класифицираната информация – служебна тайна” за представители на администрацията на Народното събрание, на президентството и централната администрация на изпълнителната власт. В обучението участваха Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип. Те представиха проблемните области по прилагането на ЗДОИ от централната и областната администрация и съдебната практика, свързана с отказан достъп, на основание, че исканата информация е класифицирана. 

 

На 16 февруари Съдът на Европейския съюз отново обяви филтрирането на сайтове за неправомерна мярка. Съдът на ЕС постанови, че социалните мрежи не са задължени да инсталират филтриращи системи, за да предотвратят разпространението на пиратска музика и видео. Съдът намира, че мерките срещу пиратството не могат да се състоят в активен контрол на всички данни на всеки потребител. Освен това мерките трябва да са пропорционални и да не създават препятствия пред свободната търговия. Това решение е по дело, заведено от SABAM( дружество за управление на авторски права, издаващо разрешения за използването от трети лица на защитени с авторски права произведения) срещу социалната мрежа Netlog.

Още по темата - в блога на ПДИ „Точка на достъп” - http://blog.aip-bg.org/publications/500

 

Предложение за общ регламент относно защитата на данните: ще бъде ли забравено „правото да бъдеш забравен“? В края на януари 2012 Европейската комисия предложи „разбираема реформа“ на правилата за защитата на данни в ЕС. В текста на Предложението за общ регламент относно защитата на данните се намира и Член 17, прогласяващ Правото „да бъдеш забравен“ и правото на заличаване (стр. 58), силно подкрепян от Европейския комисар по правосъдието Вивиан Рединг. Една от основните причини за появата на това право са трудностите, които изпитват хора, желаещи да изтрият профилите си в социални мрежи като Фейсбук. Текстът на член 17 от Предложението предоставя на всеки субект на данни правото „по негово искане администраторът да заличи личните данни, свързани с него, и да се въздържа от по-нататъшно разпространение на такива данни“.

Още по темата - в блога на ПДИ „Точка на достъп”: http://blog.aip-bg.org/publications/531

 

Централната комисия по информация в Индия постанови, че Публичната здравна фондация на Индия е задължен субект според Закона за право на информация. С това решение от 14 февруари комисията подчертава позицията си, че всички публично-частни партньорства са обхванати от закона. Фондацията оспорва решението с аргумента, че не е „публична институция” и подчертава, че предоставя на обществеността достатъчно голям обем информация. След повторен преглед на закона комисията смята, че въпреки че фондацията не се „притежава” от правителството, тя се „контролира” от него, защото поне 1/6 от членовете на Управителния съвет са висши служители в публични институции. Комисията е на мнение, че е несъстоятелно твърдението, че членовете на Управителния съвет участват като физически лица. Освен това фондацията получава съществено държавно финансиране.

Източник: www.freedominfo.org

 

Нова версия на Наръчник за открити данни (Open Data Handbook). На 24 февруари фондация „Отворено знание” публикува нова версия на Наръчника за отворени данни, който пояснява основната концепция на отворените данни, най-вече във връзка с управлението. Наръчникът указва как да се произвеждат отворени данни и разяснява положителното им въздействие върху различни сфери на живота.

Източник: www.freedominfo.org

 

FOIAbase популяризира Закона за свобода на информацията. Порталът FOIAbase е резултат от съвместен проект на студенти в Харвард и Станфорд и е изцяло посветен на Закона за свобода на информацията. В него от 24 февруари могат да се обменят идеи за потенциални заявления за достъп до информация, да се търсят, събират и обсъждат вече подадени искания. В портала FOIAbase може да се види коя агенция отговаря най-бързо на заявленията. Всеки от 50-те щати на Америка, район Колумбия и американските територии имат свои собствени закони.

Източник: www.freedominfo.org

 

Изследователи настояват Обединените нации (ООН) да отворят архивите си. В главните квартири на ООН са заключени архиви, документиращи 10 000 случая на военнопрестъпници от Втората световна война. Водещи британски и американски изследователи подемат кампания, която да позволи стотиците хиляди страници в 400 кутии – да станат публични за първи път от 60 години. Тези документи са не само исторически ценни, но вероятно съдържат правни прецеденти, които да се използват днес от военното правосъдие. Архивът принадлежи на Комисията за военни престъпления на ООН, създадена през октомври 1943. През 1948 тя е закрита и оттогава Секретариатът на Обединените нации въвежда правила, според които документите са достъпни само за правителства и то на поверително ниво. От 1987 ограничен достъп се предоставя само на изследователи и историци. Дан Плеш, директор на Центъра за международни изследвания и дипломация към Факултета по ориенталистика и африканистика на Лондонския университет, е изпратил писмо до генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун, който „да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира пълен обществен достъп до всички документи”. В писмото се казва още, че „отварянето на архивите ще подпомогне работата на ООН чрез предоставяне на нова  информация за изследователите на Холокоста и за държави, междуправителствени организации, правни и академични общности, ангажирани с международното наказателно право”.   

Източник: Fringe Spitting, № 182, 2012

 

Трябва ли Ватиканът да има Закон за достъп до информация? „Да”, твърди теологът д-р Аликзандър Смит във в. CatholicHerald от 27 февруари. Преди всичко заради течащият Vati-leaks скандал, в който служител, разкриващ нередности твърди, че „Ватиканът се управлява от омерта – който проговори - умира”. Този изказ, оприличаващ управлението на Църквата с престъпна конспирация, възмущава обикновените католици. Но ако имаше Закон за достъп до информация това можеше да се избегне, пояснява теологът. Друга причина е отказът на Ватикана да предостави секретни документи, свързани със свещеници - педофили. Ако имаше възможност за подаване на заявление за достъп до информация, щеше да стане ясно дали наистина съществуват такива документи. Безкраен е потокът от статии за отказа на Ватикана да разкрие архивите, които ще покажат истината за Папа Пий XII, нацистите и Втората световна война.

Още по темата -   www.catholicherald.co.uk/commentandblogs/2012/02/27/does-the-vatican-need-a-freedom-of-information-act/

 


© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.