Новини

Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

РЪКОВОДСТВО ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА: humanrightsguide.bg

На 29 май в Дом на Европа Български хелзинкски комитет представи онлайн ръководство по правата на човека. Това е първата уеб-базирана платформа за самопомощ и за разясняване правата на човека. Ръководството е съвместен проект на Балтийското дружество за правата на човека и Български хелзинкски комитет (БХК). Българската версия на ръководството е двуезична и огледална. Ръководството е организирано тематично и към момента включва темите съд и справедлив процес, арест и задържане, принудително настаняване и психиатрична помощ, затвори.  В момента се разработва темата „Свобода на изразяване и медии“.

Освен тематичните рубрики, платформата съдържа три постоянни и основни теми – какво са правата на човека?; институции по правата на човека и организации, които могат да ви помогнат. Представени са неправителствени организации и държавни институции, към които хората могат да потърсят подкрепа за защита на правата им. Програма Достъп до информация е сред посочените правозащитни организации.  

 

ПРОЗРАЧНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ В ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ. За пръв път от 19 години след влизането в сила на Закона за достъп до обществена информация, Сметната палата подготви одит на изпълнението „Прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация и достъп до обществена информация“ за периода 1 януари 2016-30 юни 2018. Одитирани са практиките в 19 администрации – 17 министерства, администрацията на Министерския съвет и Държавна агенция „Електронно управление“. Одитният доклад е приет с Решение на Сметната палата от 18 април 2019 и е онлайн достъпен от 30 май. Основните изводи в доклада съответстват на констатациите и препоръките от годишния доклад на ПДИ „Състоянието на достъпа до информация в България“. Сметната палата дава препоръки за повече прозрачност и публичност и достъп до информация, които трябва да бъдат изпълнени до средата на 2020 година.

Текстът на доклада четете ТУК.

Източник: Сметна палата

 

КОНВЕНЦИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ. На срещата на министрите на външните работи на 47 държави членки на Съвета на Европа на 16-17 май 2019 в Хелзинки (Финландия), Исландия и Сан Марино подписаха Конвенцията за достъп до официални документи, известна като Конвенцията от Тромсо.

Източник: Съвет на Европа  

 

ШЕСТА ГЛОБАЛНА СРЕЩА НА ИНИЦИАТИВАТА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“. От 29 до 31 май 2019 в Отава, Канада се състоя шестата глобална среща на инициативата „Партньорство за открито управление“ под домакинството на канадското правителство. В срещата участваха над 2 000 души от 79 държави членки в ПОУ. В ролята си на председател на Управителния съвет на ПОУ, правителството на Канада и Натанаил Хелър от „Резултати за развитие“ (Results for Development) призовават членовете в инициативата – правителства и неправителствени организации – да разглеждат глобалната среща като възможност за осъществяване на конкретни действия, свързани с основните теми: джендър и включване, гражданско пространство, засилване на демократичното управление в дигиталната ера. Предложения за действия в тази посока могат да се намерят в двата анализа: Действия за по-приобщаващо Партньорство за открито управление (Actions for a More Inclusive Open Government Partnership) и Засилване на демокрацията и защита на гражданските права в дигиталната ера (Strengthening Democracy and Protecting Civic Rights in the Digital Era).  

 

БЕЛИЯТ ДОМ НАРУШАВА ЗАКОНА ЗА АРХИВИТЕ. На 7 май 2019  Архив „Национална сигурност“ съвместно с Граждани за отговорност и морал във Вашингтон (CREW) и  Society for Historians of American Foreign Relations (SHARF) подават иск във федералния окръжен съд срещу Белия дом. Целта е Белият дом да бъде задължен да създава и съхранява записите от срещите на президента с чуждестранни лидери, както е записано в Закона за президентските записи (Presidential Records Act). Медии съобщават, че при много срещи с чуждестранни държавни ръководители, администрацията на Тръмп изключва от разговорите лицата, които отговарят за водене на записи. В New York Times от 15 януари 2019 има заглавие „Тръмп и Путин се срещнаха пет пъти, тайна е какво са си казали“. На 27 февруари Associated Press съобщава „Тръм и Ким се срещат лице в лице: кой ще знае какво наистина е казано?“.

Източник: Архив „Национална сигурност“

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.