Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Браво, Литва! На 26 юли 2012 г. Литва ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи. Литва е шестата държава, ратифицирала Конвенцията. За да влезе в сила, Конвенцията трябва да се ратифицира от 10 държави.

Въпреки активната кампания на ПДИ, българското правителство все още не е предприело мерки за ратификацията на първия международен договор за достъп до информация.

Подробна информация за Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи може да намерите на страницата на ПДИ на адрес: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Европейска_конвенция_за_достъп_до_официални_документи/205096/

 

Честит рожден ден на Канадския закон за достъп до информация! На 7 юли Законът за достъп до информация в Канада навърши 30 години. През 1982 година Канада е една от малкото държави, която отваря вратите на прозрачността в управлeнието. Оттогава насам са правени много опити за реформа на закона.

„Наши проучвания показват редица слабости в закона, които затрудняват развитието на наистина откритото управление”, казва информационният комисар на Канада, Сюзан Лего.

През следващите месеци информационният комисар ще участва в диалог с обществеността и всички страни, заинтересовани от модернизацията на закона. Предстои да се направи сравнителен анализ за прилагането на закона в различните провинции на Канада с цел да се внесат препоръки в Парламента за неговото подобряване.

Източник: http://www.cbc.ca/news/politics/inside-politics-blog/2012/07/happy-30th-birthday-access-to-information-act.html

 

НПО анализират съдържанието на националните планове в рамките на Инициатива „Партньорство за открито управление”

Към момента в инициативата членуват 55 държави, но са внесени само 44 плана за действие. От тях едва 13 дават сериозна заявка за реформа на законите за право на информация. В останалите 31 плана или изобщо не се споменава правото на информация, или се предлагат незначителни подобрения. Това са част от разкритията в доклад на Център за право и демокрация, оповестен на 11 юли 2012.

„Държавите не могат да твърдят, че се отнасят сериозно към откритото управление, ако няма силна уредба за право на информация”, казва Тоби Мендел, изпълнителен директор на Център за право и демокрация.  Според Тоби Мендел всяка държава участничка в инициативата „Партньорство за открито управление” се очаква да има закон за достъп до информация или да приеме такъв скоро след присъединяването към инициативата. В 7 държави членки няма закон за достъп до информация, въпреки че повечето са заявили, че приемат закони.  

* * *

Проектите за информационни технологии са най-популярните ангажименти, които държавите-членки в Инициативата „Партньорство за открито управление” заявяват в плановете за действие, сочи анализът на Global Integrity (неправителствена организация, начело на Мрежата от организации, споделящи опит и експертиза). Тя категоризира наличните 45 плана за действие, като използва 35 тематични етикета. Катогриите „Отворени данни” и „Електронно правителство” са категориите, които се срещат в 1/3 от плановете. Затова в специално създадения блог за инициативата има следната иронична бележка: „Ако инициативата получаваше по пени за всяко споменаване на създаване на интернет страница, тя би могла да се самоиздържа”.    

Източник: www.freedominfo,org

 

Програма Достъп до Информация подкрепи писмото до президента на Филипините, с което международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията призовават да се ускори приемането на Закон за свобода на информацията.

Писмото е подписано от 73 неправителствени организации и 15 физически лица.

 

Прозрачността следва да е основен принцип в работата на европейската администрация. Европейският омбудсман Никофорос Диамандурос прие Принципи на работа на европейската публична администрация.

Основните пет принципа, които европейските служители следва да спазват в своята работа са:

1. Всеотдайност към Европейския съюз и неговите граждани.
2. Почтеност.
3. Обективност.
4. Уважение към другите.
5. Прозрачност.

Изведените принципи и ценности не са нови, те са изрично предвидени в съществуващия Европейски Кодекс за Добро Поведение на Администрацията.  Въпреки това извеждането им в кратък, ясен и синтезиран вид е необходимо за тяхното по-ефективно прилагане. Принципите представляват същината на етичните стандарти за служителите на европейската публична администрация. Като такива, те представляват и съществен елемент от културата на обслужване, към която следва да се придържа европейската публична администрация.

Принципът на прозрачност предполага добра администрация на информацията. Освен това служителите следва да приветстват обществения контрол върху своята дейност.

Европейският омбудсман подчерта, че „в момент, когато Европейският съюз е изправен пред тежка криза Принципите могат да помогнат за изграждането на по-голямо доверие между гражданите и институциите на ЕС“.

Принципите са достъпни на интернет страницата на институцията на адрес: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/publicserviceprinciples.faces/en/11650/html.bookmark.


Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20″ – надежда за повече прозрачност, обществено участие и достъп до правосъдие по проблеми свързани с околната среда. Делегатите на Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20” приеха Заключителен документ, озаглавен „Бъдещето, което искаме”. Конференцията отбелязва двадесетгодишнината на Декларацията от Рио (1992). Срещата на върха в Рио може да постигне споразумение за създаване на нов международен договор за достъп до информация за околната среда, обществено участие и достъп до правосъдие, основан на Принцип 10 от Декларацията от Рио – 1992 и Орхуската конвенция. Принцип 10 от Декларацията от 1992 г. предвижда правото на достъп до информация, обществено участие в процеса на вземане на решения за околната среда и достъп до правосъдие при решаване на екологични проблеми.

Конференцията официално се провежда от 20 до 22 юни 2012 г. в Рио де Жанейро, но правителствени делегати и представители на гражданското общество от седмица преговарят върху приемането на финален документ, който да бъде включен в Заключителната декларация.

Повече може да прочетете в блога на ПДИ „Точка на достъп”: http://blog.aip-bg.org/publications/671

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.