Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

На 19 август 2019г. Програма Достъп до информация изпрати до Портала за обществени консултации на МС становище относно ЗИД на Закона за защита на класифицираната информация. Едно от предложенията на ПДИ е да се въведе разпоредба, забраняваща класифицирането като държавна или служебна тайна на информация, съдържаща данни за злоупотреби, престъпления, корупция и нарушаване на основни човешки права.

Пълния текст на становището четете ТУК.

В блога на ПДИ „Точка на достъп“ може да прочетете анализ на предлаганите промени от ръководителя на правния екип на ПДИ  Александър Кашъмов.

 

Строго секретен Чернобил. На 15 август 2019 г. Архив „Национална сигурност“ публикува електронната книга „Строго секретен Чернобил“ (“Top Secret Chernobyl”).  Книгата съдържа документи от най-високите етажи на властта на СССР, включително бележки, протоколи, дневници от заседания на Политбюро за незабавните последици от ядрената катастрофа в Чернобил през 1986 г. Подробно е описана съветската реакция - последователността от прикриване, шок, мобилизация, индивидуална храброст и бюрократични битки. „Строго секретен Чернобил“ е първи том от двутомна документална книга. Вторият том ще представи военни доклади относно радиационното замърсяване, процеса на „ликвидиране“ на последствията и повече чужди реакции на бедствието.

Източник: National Security Archive

 

Доклад за нарушаване правото на достъп до информация в Испания. В началото на август неправителствената организация Access Info Europe внесе в Съвета за права на човека към ООН доклад, описващ как в Испания се нарушава правото на достъп до информация и призоваващ правителството на Испания да предприеме мерки за синхронизиране на правната рамка с международните стандарти. Докладът е част от съвместно становище до ООН, внесено от пет организации на гражданското общество, изразяващи своите опасени за свободата на словото и информацията. Access Info Europe призовава Испания да признае достъпа до информация за основно право, което ще сложи край на дискриминацията спрямо заявителите: в момента заявления могат да подават само испански граждани или жители.

Източник: Access Info

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.