Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Резолюция на комисарите в Канада. В съобщение до медиите от 25 януари Информационният комисар на Канада и Комисарят за информация и лични данни на Британска Колумбия призовават правителствата на отделните канадски провинции  да създадат законово задължение, което да предвижда публичните органи да документират въпроси, свързани с техните обсъждания, действия и решения. В съвместна резолюция комисарите изразяват тревога от тенденцията да няма записи относно отговорите, дадени на заявления за достъп до информация. Липсата на записи отслабва правото на информация на канадските граждани и отчетността, която е основата на канадските закони за свобода на информация. Без адекватни записи публичните институции компрометират възможността да вземат решения въз основа на доказателства, да изпълняват законови задължения и да съхраняват исторически запис.

Правото на информация зависи от това как публичните агенции документират своите ключови дейности и решения. Всяка година комисарите в Канада разследват жалби относно заявления, за които няма записи, защото никога не са създавани. Разпростиращата се култура на устно взимане на решение подкопава публичната отчетност и доверието на гражданите.

Източник: Freedominfo.org

 

Мерки за прозрачно управление в Аржентина. Правителството на Маурисио Макри, което встъпва в длъжност през декември 2015, веднага предприема стъпки към по-прозрачно и открито управление. Първата от тях е стартиране на консултации за изготвяне на закон за свобода на информация с участието на представители на неправителствени организации. Втората важна стъпка е подписване на Декрет за отворени данни (117/2016) на 12 януари 2016. Декретът задължава федералните агенции в 6-месечен срок да представят планове за отваряне на данни. Също така, Министерството на модернизацията постановява в срок от 90 дни всички публични институции да публикуват определена основна информация на националния портал за публични данни. Информацията трябва да включва организационна структура, ведомости, ранга и заплатите на персонала. В допълнение, агенциите имат за задача да публикуват заявленията за достъп до информация, получени в съответствие с Регламента за достъп до публична информация.

Източник: Freedoimfo.org

 

Проектозакон за свобода на информация в Камбоджа. Според The Phnom Pen Post министерството на информацията на Камбоджа започва да събира на своята интернет страница предложения за проект на закон за свобода на информация. Това е очевидно движение към прозрачност. Страницата www.a2i.info.gov.kh е активна от 28 януари 2016. Тя е създадена в сътрудничество с ЮНЕСКО и с подкрепата на правителството на Швеция. Има версия на камбоджански и английски език. Представител на шведското правителство заяви, че Швеция е предоставила близо 1 милион долара помощ за изготвянето на закона. Джейми Лий, комуникационен експерт в ЮНЕСКО, смята че идеалният закон за достъп до информация в Камбоджа трябва да предоставя възможно най-голям обем информация, да има ограничен обхват изключения и да защитава служителите, разкриващи нередности. В същото време от януари 2015 министерство на вътрешните работи подготвя текст на Закон за държавната тайна. Правозащитници се опасяват, че той може да бъде приет преди Закона за свобода на информация.

Източник: The Phnom Pen Post

 

Декретът за прозрачност в Италия все още не е Закон за свобода на информация. На 27 януари 2016 италианският вестник Il Fatto Quotidiano публикува изтеклата неофициална версия на проекта на Декрет за прозрачност, приет от министерския съвет на 20 януари 2016. Неправителствената организация FOIA4Italy подчертава, че сега съществуващият проект има ред слабости. Ето по-важните от тях.

  • Няма гаранция, че често търсената информация ще бъде публикувана онлайн;
  • Няма алтернативни механизми за обжалване отказ на информация;
  • Не са предвидени санкции за публични институции, които отказват да предоставят документи или да отговорят на заявление без законово основание;
  • Не се предвижда достъпът до електронни документи да е винаги безплатен;
  • Разходите не са точно определени (например за възпроизвеждане или доставка).

FOIA4Italy подчертава, че ако текстът не се промени, Италия ще пропусне възможността да стане по-прозрачна държава. В момента Италия е на 97 място от общо 103 в RTI Rating.

Източник: Freedominfo.org

 

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.