Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

Решение на Европейския омбудсман: ЕК не трябва да изисква от заявителите пощенски адрес. В отговор на жалба на Access Info Europe на 19 декември 2017 европейският омбудсман постанови, че практиката на Европейската комисия (EК) да удостоверява идентичността на лицата, подаващи заявление за достъп до информация, като иска техния пощенски адрес е „незачитане на гражданите и техните основни права съгласно Хартата на ЕС“ и представлява „лошо управление“. Access Info Europe приветства решението на О’Райли и нейното наблюдение, че практиката на ЕК е архаична за 21 век и противоречи на нейния собствен съвет администрацията на ЕС в максимална степен да използва електронната комуникация.

Източник: Access Info Europe

 

Напредък на ЕС в борбата срещу прането на пари. На 15 декември 2017 Transparency International EU съобщи, че в Брюксел е постиганата договореност за нови правила срещу изпирането на пари. Дългоочакваните правила са крачка напред в борбата срещу корупцията и ще оставят в миналото анонимните компании. Ревизията на Директивата на ЕС срещу изпирането на пари, предложена след разкритията на Панама пейпърс, ще позволи обществеността да види кой в крайна сметка притежава или контролира анонимни компании и сенчести структури като се създаде регистър на собствеността. Промените в текста на Директивата целят още предпазване от рискове, свързани с използването на виртуални валути; по-добри предпазни мерки при финансови транзакции към и от високорискови държави;  финансовите разузнавания ще имат по-голям достъп до информация, включително до централизирани регистри на банкови сметки. 

Източник: Transparency International EU

 

Цветни инфографики за достъп до информация. По повод 9 декември - Международния ден за борба с корупцията, ARTICLE 19 и коалицията UNCAC пуснаха две инфографики за достъп до информация и борба с корупцията. Всяка от тях е достъпна на английски, френски, испански, руски и арабски език. Първата инфографика е на тема Борба с корупцията чрез достъп до информация. Като ключов елемент Конвенцията на ООН срещу корупцията изисква държавите да направят достъпна информацията за тяхната дейност и да привлекат гражданското общество. Инфографиката показва задълженията, произтичащи от Конвенцията, и дава насоки как правителствата да прилагат тези задължения на национално ниво. Втората инфографика е озаглавена Обществената поръчка изисква обществена информация. Предполага се, че обществените поръчки удовлетворяват нуждите на гражданите и затова трябва да са отчетни пред обществеността. ARTICLE 19 и UNCAC настояват държавите – страни по Конвенцията да разработят системи за обществени поръчки, които да бъдат прозрачни, конкурентни и обективни по отношение на сключване на договорите.

Източник: FOIAnet

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.