Подбра Ралица Кацарска
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

„Прозрачност без граници” оценява нивото на прозрачност в Европейския съюз. Публикуваният на 24 април Доклад за системата на интегритет на ЕС оценява в 248 страници 10 институции и органи на ЕС по отношение прозрачност, отчетност, независимост, интегритет и други фактори. Според офиса на „Прозрачност без граници” солидната правна основа в ЕС често се подкопава от липса на политическо лидерство, неуспешно определяне на персонал, лошо финансиране и неяснота спрямо кого се прилагат правилата. Най-големите проблеми са свързани с непрозрачност на законотворчеството и лобирането, несправяне с конфликтите на интереси, недостатъчна защита на служителите, разкриващи нередности, и символични санкции за корумпирани компании. За повишаване нивото на прозрачност в ЕС, докладът препоръчва:

  • ЕК, Парламентът и Съветът трябва да записват и предоставят всички предложения от лобисти/представители на интереси за проекти на политики, закони и изменения
  • Всички документи, свързани с всяка стъпка от процеса на изготвяне на проектозакони, следва да се публикуват
  • Институциите и органите на ЕС трябва активно да публикуват документи, свързани с процеса на взимане на решения

Източник: Freedominfo.org

 

Европейският омбудсман призовава Комисията да предостави документите за екскомисаря Дали. Европейският омбудсман Емили О`Райли е поискала ЕК да публикува писма и вътрешни бележки, засягащи оставката на бившия комисар Джон Дали през октомври 2012. Дали бе представител на Малта в ЕК и заемаше поста Комисар на здравеопазването и потребителска политика. Оставката е в резултат на разследване на OLAF (Европейска служба за борба с измамите).  Омбудсманът проверява документите като част от разследване на жалба от неправителствена организация, чието заявление за достъп  било отхвърлено от Комисията. Според О`Райли аргументите на Комисията да откаже достъп до исканите документи не са убедителни. Предоставянето на достъп би потвърдило на обществеността, че ЕК се отнася сериозно със случая и би служило за пример на прозрачност при бъдещи случаи от висок обществен интерес. През януари 2013  Corporate Europe Observatory внася жалба при омбудсмана, че ЕК отказва да предостави писмата на бившия комисар Дали до председателя на ЕК Барозо и две вътрешни бележки относно среща между Барозо и Дали. Комисията обяснява отказа с необходимостта да защити разследването на малтийските власти и своите по-нататъшни действия. До 14 юли 2014 Европейската комисия трябва да отговори как предоставянето на документите може да навреди на разследването на случая в Малта.

Още по случая – на страницата на европейския омбудсман

Източник: Europa.eu

 

Carter Center обяви инструмент за оценка на прилагането на свободата на информация. На 23 април Carter Center публикува инструмент за оценка на прилагането на законите за достъп до информация. След 5-годишна разработка методът, наречен „Инструмент за оценка на изпълнението” (Implementation Assessment Tool - IAT), се изпробва в 3 пилотни фази в Бангладеш, Мексико, Южна Африка, Чили, Индонезия, Шотландия, Уганда, Грузия, Гватемала, Йордания и САЩ.

Инструментът за оценка използва 65 въпроса, разпределени в четири области: основни функции; възможност да се получават заявления и да им се отговаря; активно предоставяне и управление на записите. Методът изследва дали лидерите са ангажирани с достъпа до информация и дали има създадени правила и административни системи. Тестват се и адекватността на ресурсите, и наличието на системи за мониторинг.     

Източник: Freedominfo.org

 

Световната банка започва да публикува обобщена информация за постъпилите заявления за достъп до информация. От май 2014 Световната банка (СБ) започва да публикува обобщена информация за получените заявления. За да гарантира анонимността на заявителите, банката ще публикува обобщение на заявленията. 

Практиката е резултат от жалба на Freedominfo.org през април 2014 срещу нежелание на Световната банка да предостави частичен достъп до информация. В жалбата пред вътрешната Комисия за достъп до информация на СБ Freedominfo.org подчертава, че първият принцип, на който се основава политиката за достъп на Световната банка, е „максимизиране на достъпа до информация”, а заличаването на защитена информация е универсално прилаган инструмент за максимално разкриване.

Подробности:  http://www.freedominfo.org/2014/03/world-bank-declines-use-redaction-procedures/ 

 

Партньорство за открито управление: как 43 държави изпълняват ангажиментите по инициативата. Партньорство за открито управление (OGP) изготви бета версия на данните от оценките на независимия отчетен механизъм (IRM) на 43 държави. Едната база данни обхваща 958 ангажимента или действия, които са част от процеса IRM. Втората база данни показва нивото на напредък на правителствата, включени в инициативата, както и съществуващите институционални  договорки във връзка с OGP. Приложен е и Наръчник към данните (Data Guide) с обяснение на променливите величини, произхода и потенциалните употреби.     

Източник: OGP

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.