Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
ICIC2019

Международна конференция на информационните комисари (ICIC 2019). От 10 до 13 март 2019 в Йоханесбург, Южна Африка се проведе Международна конференция на информационните комисари, организирана от Информационния регулатор на Южна Африка и Центъра за права на човека към Университета в Претория. Тя бе посветена на международното сътрудничество за засилване на публичния достъп до информация.

Адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програма Достъп до информация, участва като модератор на панела „Гарантиране създаването на независими, надеждни и ефективни надзорни органи за законите за свобода на/достъп до информация“ (Ensuring the establishment of independent, credible and effective ATI/FOI oversight bodies).

Единадесетата по ред международна конференция на информационните комисари (с 200 участници от над 50 държави) постави акцент върху значението на правото на информация като основен елемент на демокрацията за насърчаване на прозрачността, доброто управление, свободата на изразяване, дигиталните права и свободи. Подчерта се ролята на активното публикуване не като привилегия за гражданите, а като задължение на всички институции. Беше обърнато внимание на факта, че лесната достъпност на информацията от обществените институции е пряко свързана с нивото на доверие в тях.

Участниците в конференцията обсъдиха и напредък по постигане Целите на ЮНЕСКО за устойчиво развитие и по-специално Цел 16.10.

Програмата на конференцията четете ТУК.

Съдът на ЕС постанови, че резултатите от изследванията на глифозат не могат да се пазят в тайна. Съдът на ЕС реши, че общественият интерес надделява над търговските интереси при достъпа до информация до проучванията на глифозат (неселективен системен хербицид, използван за борба с плевелите, на първо място в света по производство), проведени от Европeйската агенция за безопасност на храната (EFSA). Затова Съдът отмени отказа на EFSA да предостави достъп до проучванията за глифозат. Информацията бе поискана от изследовател и трима евродепутати от партията на Зелените, загрижени, че глифозатът може да се окаже канцерогенен.

Съобщение за решението на Съда на английски четете ТУК.

Източник: EUObserver   

 

Фейсбук публикува правила за прозрачност във връзка с европейските избори. Политическите реклами в ЕС трябва да имат етикет „платено от“ (paid for by) и да бъдат ограничени до държавите, от които произлизат. Това съобщи американският технологичен гигант Facebook в опит да спре злоупотребите преди изборите през май за европейски парламент. Етикетите, идентифициращи рекламодателя, както и нова база данни с допълнителна информация кои са рекламодателите, колко са платили, към кого е насочена рекламата, са достъпни онлайн от 29 март 2019. Всички реклами, които не отговарят на новите условия, ще бъдат сваляни от интернет от средата на април. Ограниченията означават, че политическите групи в ЕС няма да могат да ползват платформи на социалните медии за провеждане на пан-европейски кампании. Плановете на Фейсбук идват на фона на дебата как да се прави разлика между новини, политика, реклама и информация. Те са резултат и от това, че европейските лидери алармираха относно „вътрешните и външните аспекти на дезинформацията“ в Европа и необходимостта „да се защитят европейските и националните избори“.

Източник: EUObserver

 Архив „Национална сигурност“ за 17-ти път направи одит на федералните агенции на САЩ. Пет федерални агенции съхраняват заявления за достъп до информация, които са над 10-годишни, а една пази заявление над 25 години. Според проучването има връзка между агенциите с най-стари заявления и тези, които имат най-голям брой забавени отговори по заявления. Основна причина за закъсненията на отговорите е, че агенциите се обръщат една към друга и се консултират по всяко искане, за което се смята, че информацията принадлежи на друга агенция. От 2002 екип на Архив „Национална Сигурност“ е провел 17 одита. Одитният анализ е на базата на годишните доклади за изпълнението на Закона за свобода на информация (FOIA), които федералните агенции са длъжни да внесат в Службата за информационна политика към Министерство на правосъдието на САЩ. Прегледани са FOIA докладите за фискалната 2017, защото те са най-изчерпателни. Освен това затварянето на правителството доведе до забавяне на докладите от агенциите за 2018. Одитният доклад бе публикуван на 8 март 2019, за да отбележи началото на Седмицата на слънчева светлина (Sunshine Week) в САЩ.

Източник: Архив „Национална сигурност“ (National Security Archive)

 

Седмица на слънчевата светлина/ Sunshine Week. Създадена през 2005, Sunshine Week е ежегодна инициатива, която се провежда в САЩ в средата на март за насърчаване на отвореното управление и намаляване на прекомерната служебна тайна.

Какво се случи през Sunshine Week 2019?

  • Публикувани са успешни истории в резултат на използването на Закона за свобода на информация.
  • Обществото на професионалните журналисти (Society of Professional Journalists) и Проектът за отчетност на управлението (Government Accountability Project) обединяват усилията си с организации на служители, разкриващи нередности и медийни организации, за да информират как да работят безопасно с алармиращите за нередности в институциите. Така те създават сайта The Whistleblower Project, където се разглеждат правни аспекти и се споделят добри практики от организации, които защитават служителите, разкриващи нередности.
  • В интернет страницата на инициативата в специална рубрика SW Opinion 2019 са публикувани мнения на държавни служители и изтъкнати личности относно прозрачността и отчетността.
  • Организирани са различни събития (уебинари, обучения, срещи и дискусии) на тема прозрачно и отчетно управление и прилагането на FOIA.

Източник: http://sunshineweek.org/

 

Становище на 26 неправителствени организации от Черна гора. В Черна гора 26 неправителствени организации настояват с общо становище правителството да оттегли предложенията за изменение на Закона за класифицирана информация.

Проектозаконът е приет в средата на март без обществено и експертно обсъждане и предвижда въвеждане на нови правила за класифициране на информацията, които са в разрез с Конституцията на Черна гора и международните стандарти.

Основно възражение: проектозаконът предвижда класифициране на информация на основание „упражняване на власт на органа“ (exercising of the authority of a body). Евентуалното приемане на тези промени ще се отрази негативно на работата на медиите и гражданските организации и ще направи практически невъзможно журналисти и НПО да разкриват корупционни практики и други законови нарушения, да наблюдават изпълнението на различни правителствени политики и задължения, свързани с процеса на европейска интеграция.  

Източник: FOIAnet

 

Конвенция за достъп до официални документи – развитие.

На 6 март 2019 в рамките на финландското председателство на Съвета на Европа се проведе среща в Страсбург за обсъждане на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи (Конвенцията от Тромсо). Финландия е председател на Съвета на Европа до май 2019. В срещата участва и Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe (три неправителстени организации участваха като наблюдатели в работната група при изработването н текста на Конвенцията - Access Info Europe, Article 19 и Правна Инициатива на Отворено Общество). В поздравителния адрес към участниците Дарбишър се спира на три основни точки – история на правото на достъп до информация; положителното въздействие на конвенцията (макар и още невлязла в сила) и правото на достъп до информация и работата на Съвета на Европа.

Финландското председателство насърчава държавите да ратифицират Конвенцията, за чието влизане в сила са необходими 10 ратификации. На 16-17 май предстои министерска конференция в Хелзинки и целта е тогава да се присъединят още държави към Конвенцията. Подробности за Конвенцията за достъп до официални документи чете на страницата на ПДИ.   

Източник: FOIAnet

 

Нидерландия: Сайтовете трябва да позволяват на посетителите да отказват проследяване. Сайтове, които позволяват достъп на посетителите само ако приемат бисквитки или сходни начини за проследяване и записване на поведението на посетителите, не съответстват на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Това е основното послание на тълкуване, публикувано от Autoriteit Persoonsgegevens, нидерландският орган за защита на данните (DPA), на 7 март 2019. В тълкуването ръководителят на DPA подчертава, че когато хората се отказват от защита на личните си данни под натиск, това е незаконно. Потребителите не са длъжни да се съгласяват с технологии, необходими за функционирането на сайтове или които позволяват общ анализ на посетителите. Необходимо е разрешение, когато поведението на отделните посетители се анализира и проследява по по-задълбочен начин или ако тази информация се споделя с трети страни. Това разрешение трябва да се дава без никаква форма на натиск.

Накратко, свободното разрешение на потребителите трябва (1) да включва наистина информирана форма на съгласие и (2) да не се взема под натиск. Ако не се разрешава достъп до сайта, когато потребителите не приемат да бъдат проследявани, разрешението не се дава по свободен начин.  Не са приемливи практиките да се  насочват хората към „да“, без действително да знаят за какво са съгласни.

Източник: Блог „Медийно право“

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.