Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Казарска

Нов закон за свобода на информацията в Албания. Офисът на фондация „Отворено общество” в Албания съобщи, че на 17 октомври 2014 в Държавен вестник е публикуван Закон №119/2014 „За правото на информация”. Той ще влезе в сила 15 дни след публикуването му и е в съответствие с международните стандарти. Приемането на закона е кулминация на съвместните застъпнически и лобистки усилия на Правна инициатива на Отворено общество и Център за развитие и демократизация на институциите, започнали през 2007. Новите моменти в закона са:

 • Създаване на орган, отговорен за мониторинга и контрола на прилагането на закона - Комисарят за защита на личните данни поема новите функции и се преименува на Комисар за правото на информация и защита на личните данни;
 • Срокът за отговора на заявленията се намалява на 10 дни;
 • Публичните институции са задължени активно да публикуват определени категории информация;
 • Разширява се кръга задължени субекти – като се включват търговски компании с мажоритарен брой държавни акции и физически или юридически лица с обществени функции (здравеопазване, образование, енергетика, телекомуникации); 
 • С цел ефективно изпълнение на новия закон, всяка институция трябва да определи Координатор за правото на информация, чиято задача е да контролира отговорите на институцията по заявленията за достъп до информация;
 • Предвиждат са строги административни санкции под формата на парична глоба за неизпълнение на закона.

Източник: FOIANET

 

Изменения в закона за свобода на информацията в Ирландия. На 14 октомври президентът на Ирландия подписа промените в Закона за свобода на информацията, съгласно които се разширява обхвата на задължените субекти. Разпоредбите на закона ще се прилагат спрямо полицията, публични финансови органи, включително Националната агенция за управление на приходите (NAMA), Централната банка.

Информационният комисар Петър Тиндал приветства и премахването на таксата от 15 евро за подаване на заявления.    

Източник: Freedominfo.org

 

Препоръка на Европейския омбудсман по жалба  2004/2013/ PMC срещу Европейската комисия. На 25 юни 2013 немски журналист иска от ЕК достъп до документи във връзка с интернет наблюдение, извършено от разузнавателната служба GCHQ ('Government Communications Headquarters') на Великобритания. На 14 август 2013 ЕК идентифицира четири документа, попадащи в обхвата на заявлението (писмо от Вивиан Рединг до Уилям Хаг, външен министър на Великобритания; писмо на Уилям Хаг до Вивиан Рединг от 3 юли 2013; писмо от Генерална дирекция Правосъдие до постоянния представител на Великобритания в ЕС). Комисията отговаря, че за да предостави писмото от 3 юли 2013 трябва да поиска съгласието на третото лице - Великобритания. За останалите документи ЕК твърди, че не може да предостави достъп, защото се отнасят до текущи разследвания на предполагаемо нарушение на основните права на гражданите на ЕС. На 2 октомври 2014 във връзка с процедурата по разследване на жалбата омбудсманът дава следните препоръки.

 • ЕК трябва да предостави писмото на външния министър от 3 юли 2013 до Вивиан Рединг.
 • ЕК трябва да предостави достъп до всички останали документи, поискани от журналиста във връзка с масовото следене по интернет от агенциите във Великобритания, или да се обоснове защо отказва да разкрие документите.

Източник: Европейски омбудсман

 

Европейският съюз оповести документ от търговските преговори със САЩ. На 9 октомври 2014 Европейската комисия излезе със съобщение до медиите, че Съветът на Европейския съюз публикува доскоро секретния мандат за преговори за Трансатлантическото търговско и индустриално партньорство със САЩ. Началото на преговорите е през юли 2013 и до момента са проведени 7 кръга. Публикацията е резултат от разследване на омбудсмана Емили О`Райли по жалби за лошо управление в европейските институции, внесени от неправителствени организации. Обвиненията са пазене в тайна на важни документи, закъсняло публикуване и предполагаемо изтичане на информация за трансатлантическото партньорство към бизнеса и корпоративни лобисти. Декласифицираният документът съдържа 17 страници и разяснява характера и обхвата на търговско-индустриалното партньорство между ЕС и САЩ, основни принципи, регулиране, институционална мрежа, разпоредби за достъп до пазара.

Източник: Европейска комисия

 

Президентът Обама да подкрепи промените в Закон за свобода на информация. Загрижени, че администрацията на Барак Обама мълчи за чакащия разглеждане двупартиен законопроект за изменение на Закона за свобода на информация, 50 неправителствени организации изпратиха на 23 октомври писмо до американския президент, с което го призовават да изрази своята подкрепа. Законопроектът е подкрепен от законодатели на републиканската и демократичната партия и вече е одобрен в Камарата на представителите. Писмото призовава за следните реформи:

 • Презумпцията за предоставяне на достъп трябва да бъде закрепена в закона. Иначе Законът за свобода на информацията ще продължи да е предмет на политически капризи;
 • Стандартът/тестът за предвидима вреда също трябва да бъде вписан в закона;
 • Достъпът до информация, създадена преди 25 или повече години от датата на заявление по закона, не трябва да бъде отказван съгласно сега съществуващото ограничение.
 • Следва да бъде засилена и разширена ролята на Бюрото на Правителствените информационни служби (БПИС). Всички заявители трябва да узнават възможността да търсят разрешение на споровете си с органите по FOIA пред БПИС.

България е 63-та в Индекса за прозрачност на помощите, изследващ 68 донорски организации. На 9 октомври организацията „Публикувай това, което финансираш” представи резултатите от годишно изследване на прозрачността при предоставянето на помощи от 68 организации, включващи, както държави като САЩ и Германия, така и институции като Световната банка и Фондация „Гейтс”. Въпреки констатирания прогрес, има държави и институции, които не изпълняват поетите ангажименти и не се придържат към общите стандарти по отношение на прозрачността и отчетността на средствата, които даряват. Малка група организации публикуват голям обем информация в отворени данни, които позволяват проследяване и сравнения, докато други не публикуват нищо. България, в лицето на Министерство на външните работи, е сред изследваните държави-донори с много нисък резултат. ПДИ бе поканена да направи независим преглед на резултатите и даде бележки по тях.

Източник: http://ati.publishwhatyoufund.org

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.