Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Промушен без обсъждане законопроект накърнява правата на гражданите

Наскоро обществеността с изненада узна, че на 1 юни 2017 г. група депутати от управляващата партия ГЕРБ са внесли в парламента проект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Обществено обсъждане на проекта не е обявявано и провеждано, но въпреки това преди няколко дни той бе приет на първо четене от Народното събрание. Преди това текстът, предвиждащ сериозни изменения и допълнения, е бил скоростно изстрелян през пет парламентарни комисии, които са разгледали документа в обем от 97 страници в късия период от 7-ми до 21-ви юни 2017. На 22 юни законопроектът вече е приет на първо четене в пленарно заседание.

Повече за непрозрачното изменение и допълнение на АПК четете в текста на Александър Кашъмов, публикуван на 26 юни в блога на ПДИ „Точка на достъп“.


Правителството прие доклада „Състоянието на администрацията 2016 г.”

С решение №321 на Министерския съвет от 15.06.2017 г беше  приет  доклада „Състоянието на администрацията 2016 г.”  На състоянието на достъпа до обществена информация е посветен един раздел от този доклад.

Докладът следва структурата на досегашните доклади по отношение на достъпа до обществена информация, а именно:

1. Организация на достъпа до обществена информация

2. Административен капацитет за осигуряване на достъпа до информация

3. Процедури за разглеждане на искания за достъпа до обществена информация

3.1.  Решения и откази за ДОИ

4. Съдебна практика

В доклада не се разглеждат мерките за изпълнение на новите задължения за публикуване на информация в интернет страниците на отчитащите се органи на власт. Няма изведени проблеми, свързани с изпълнението на ЗДОИ, както и препоръки за работата на администрациите. И през 2016 година „няма регистрирани административни нарушения и наложени наказания за длъжностни лица по ЗДОИ.”   

Анализ на данните от докладите на Министерски съвет относно прилагането на ЗДОИ през годините може да видите в специалната секция в страницата на ПДИ "Прилагане на ЗДОИ".

 

19 години от приемането на Орхуската конвенция

На 25 юни 1998 г. в Орхус, Дания Икономическата комисия за Европа на ООН (UNECE)  приема Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда, известна като Орхуска конвенция.

България ратифицира Орхуската конвенция със закон, който е приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г.

Конвенцията свързва екологичните права и правата на човека; постановява, че устойчивото развитие може да бъде постигнато само чрез участието на всички заинтересовани страни; свързва отчетното управление и защитата на околната среда; фокусира се върху взаимодействието между обществеността и публичните институции.

Подробна информация за Орхуската конвенция може да намерите на интернет страницата на UNECE.   

 

Гражданското общество в Централна и Източна Европа: предизвикателства и възможности

Това е темата на изследователския проект, възложен от фондация „Ерсте“ и реализиран от Център за социално предприемачество към Университета за икономика и бизнес във Виена. Изследването е дело на екип от 27 изследователи от 16 държави в Централна и Източна Европа.

В изследването се посочва, че Програма Достъп до Информация е неправителствена организация с водеща роля в областта на застъпничеството и нейната пионерска работа поставя високи стандарти и разпространява добри практики както в региона, така и извън него.

Изследването показва какво е състоянието на гражданското общество в Централна и Източна Европа, в каква посока се развиват НПО-та в отделните държави, колко свобода имат гражданите, за да изразят мнението си и да се организират като гражданско общество, каква е правната рамка и какви са основните източници на финансиране.

Докладът на английски четете тук.

 

Закон за отворените данни в Германия

На 18 май 2017 г. германският Бундестаг прие Федерален закон за отворените данни. Новият закон слага началото на културна промяна в администрацията и задължава в бъдеще федералните власти да публикуват необработени данни.

Членове на Бундестага изтъкват, че приемането на такъв закон ще има редица положителни последици. Систематичното публикуване на административни данни в уеднаквен, машиночитаем формат създава възможност за стартиращия бизнес и малките и средни предприятия. Достъпът до отворени административни данни ще увеличи прозрачността, което ще укрепи легитимността на административните сделки и ще повиши доверието на гражданите в държавата. 

Източник: European Data Portal

 

Информирай жените. Промени живота им.

Картър Център сподели първото си анимирано видео, което показва усилията на Глобалната програма за  достъп до информация да овласти жените като им помогне да получават информация. В 90 секунди е направен кратък, но съдържателен преглед на битките, които водят жените по света поради липса на информация и промяната, до която води достъпът до информация.

Глобалната програма за достъп до информация на Картър Център работи в сътрудничество с правителства, гражданското общество, международни и регионални институции, за да подобри управлението и подобри живота чрез правото на достъп до информация.

Видеото може да се гледа в YouTube.

 

Норвегия – проблеми с архивирането и практиката за прозрачност в централната администрация

 Много министерства и правителствени служби в Норвегия имат не добра практика на архивиране и незадоволителни възможности за достъп до архивите. Това е един от изводите в проучването на главния одитор на Норвегия (Сметната палата), внесено на 30 май 2017 г. в Стортингет (The Storting - норвежкия парламент). Службата на главния одитор разглежда практиката на централната власт по отношение архивирането и регистрирането на публични документи и оценява доколко условията позволяват право на достъп.

Много министерства и правителствени агенции нито архивират, нито регистрират значителен обем от документи, за които се изисква да бъдат архивирани. В резултат на това документите не са публични и достъпът до тях е невъзможен.

Конституцията на Норвегия предвижда правото на достъп до правителствени документи и изисква властите „да създадат условия, които да улеснят открития и информиран публичен диалог“.  

Източник: Служба на Главния одитор на Норвегия (Riksrevisjonen)

 

Иран 1953: Държавният департамент на САЩ най-накрая оповести официалната история за преврата срещу Мохамед Мосадък

На 15 юни 2017 Държавният департамент (Министерство на външните работи) публикува дългоочаквания „ретроспективен“ том с декласифицирани документи на американското правителство относно преврата в Иран през 1953 година.  Разсекретени са записи, описващи планирането и осъществяването на секретната операция. Томът е част от серията на Държавния департамент – Външни отношения на САЩ (FRUS).

Десетилетия наред нито САЩ, нито Великобритания признават участието си в свалянето на Мосадък (ирански министър-председател) , въпреки че подробна информация се появява още през 1954 г. във вестник The Saturday Evening Post и от тогава ветерани от ЦРУ и МИ6, участвали в преврата, публикуват свои спомени.

Източник: Архив Национална сигурност

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.