Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

Рекордният иск срещу Mediapool поставя принципни въпроси за защитата на медиите от SLAPP дела ("дела-шамари") у нас

 

Стояна Георгиева, главен редактор на Mediapool, Александър Кашъмов, изпълнителен директор на фондация „Програма достъп до информация“, и адв. Анастас Пунев, преподавател в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски“ обсъдиха във видеоподкаст делото на застрахователно дружество „Лев Инс“ срещу Mediapool.

 

Дискусията се проведе в офиса на ПДИ, а разговорът се фокусира върху темата какво е да те съдят за 1 млн. лева или какво представляват SLAPP делата и какъв е ефектът от тях.

 

Видеото е планирано като част от дискусии "Дела и демокрация", посветени на съдебните дела, съпътстващи демократичните процеси в България, с представяне на съдебната практика у нас и в Европейския съюз, развитие на законодателството и как върховенството на правото е условие за демократичното развитие на обществата.

 

* * *


Словения ратифицира Конвенцията от Тромсьо

 

На 20 март 2023 г. посланик Андрей Слапничар, постоянен представител на Словения в Съвета на Европа предаде документите за ратификация на конвенцията на Бьорн Берг, заместник-генерален секретар на Съвета.

 

Така Република Словения стана 14-ата държава-страна по Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи, известна като Конвенцията от Тромсьо (CETS № 205).

 

Конвенцията ще влезе официално в сила за Словения на 1 юли 2023 г.

 

Конвенцията от Тромсьо е първият международен правнозадължителен инструмент, който признава на всеки правото на достъп до официални документи, съхранявани от публичните институции, без дискриминация и независимо от статута на заявителя или мотивите му да търси достъп.

 

Повече за Конвенцията и кампанията на ПДИ за приемането й от страна на България четете ТУК.


Източник:  Съвет на Европа


* * *


Втора среща на Групата за достъп до информация към Съвета на Европа

 

От 22 до 24 март 2023 г. се проведе второто заседание на Групата на Съвета на Европа за достъп до информация.

 

Групата е един от двата органа за наблюдение, създадени съгласно член 11 на Конвенцията от Тромсьо. Тя отговаря за наблюдението на изпълнението на Конвенцията от страните.

 

По време на заседанието Групата обсъди подготовката на първия си доклад за основна оценка и постигна съгласие по предварителния график за финализирането му.

 

Докладът за основна оценка за 11 страни (Босна и Херцеговина, Естония, Финландия, Унгария, Исландия, Литва, Република Молдова, Черна гора, Норвегия, Швеция, Украйна) ще бъде въз основа на всеки член от раздел I на Конвенцията (подход член по член).

 

Проектът на доклада за основна оценка ще бъде представен на третото заседание на Групата (4-6 юли 2023 г.).


Източник: Съвет на Европа


* * *


Европейският омбудсман иска Европейската комисия спешно да се справи със системните забавяния при работата по заявления за достъп до документи

 

Европейският омбудсман Емили О`Райли настоява Европейската комисия (ЕК) да се заеме спешно със системните забавяния при разглеждането на заявленията за достъп до документи, като отбелязва, че е необходимо фундаментално преосмисляне на работата, за да се спазват сроковете, определени в регламента на ЕС относно прозрачността.

 

Проучване по собствена инициатива на омбудсмана установява, че когато хората поискат от ЕК да преразгледа първоначалното си решение за достъп – защото е отказала или е предоставила само частичен достъп до исканите документи – сроковете по

Регламент 1049/2001 не се спазват в 85% от случаите.

 

Над 60% от тези решения за преразглеждане са отнели повече от 60 работни дни, въпреки че максималният срок е 30 работни дни.

 

Омбудсманът признава, че нарастват както броят, така и сложността на заявленията, които Комисията обработва – над 8000 през 2021 г.

 

Но опитът на омбудсмана при разглеждането на жалби за достъп до документи показва, че често се случват дълги забавяния тъкмо в случаи, които са от значителен обществен интерес. Последиците от подобни забавяния са, че получената информация вече не е полезна за даден изследователски или журналистически цели. Забавянията могат също така да попречат на гражданите да изразят навреме мнението си в процеса на вземането на решения.

 

Според разследването на омбудсмана системните и значителни забавяния при разглеждането на заявленията за достъп са равнозначни на лошо администриране.

 

Отбелязвайки, че "забавеният достъп е отказан достъп", Емили О`Райли  посочва, че дългите забавяния може да възпрат хората да подават заявления за достъп до документи.

 

Пълният текст на препоръките на омбудсмана към Европейската комисия е достъпен на адрес: https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/167661


Източник: Европейски омбудсман

 

* * *


Решенията относно достъпа до информация в Латинска Америка

 

Регионалният офис на ЮНЕСКО за Латинска Америка и Карибския басейн със седалище в Монтевидео сподели английската версия на своя Дискусионен документ за комуникация и информация № 22 "Синтез на решенията относно достъпа до обществена информация в Латинска Америка".

 

Авторите Даниел Оспина и Каталина Ботеро, обобщават основните решения на надзорните органи за достъп до информация, както и решенията на съдилищата от Латинска Америка относно правото на информация.

 

Цялата публикация на английски четете ТУК.

 

* * *

Нека бъде достъп!“ или „Седмица на слънчевата светлина 2023“

 

„Седмицата на слънчевата светлина“ в САЩ се отбелязва всяка година между 16 и 23 март от 2005 г. насам по инициатива на тогавашното  Американското общество на редакторите на новините – сега Асоциация на лидерите в новините. Целта й е да насърчава отвореното управление.

 

Събитието започна на 16 март, когато е рожденият ден на президента Джеймс Мадисън (четвъртият президент на САЩ, 1809-1817 г.) – смятан за баща на американската конституция и най-голям защитник на откритостта в управлението.

 

Тазгодишните събития, организирани от Службата за правителствени информационни услуги (OGIS) и Националната администрация на архивите и записите (NARA), са под надслов "Направете така, че достъпът да се случи" (Make Access Happen), което е и стратегическа цел на NARA.

 

През тази седмица много от офисите на Националната администрация на архивите и записите споделят информация и програми за това как изпълняват мисията си като средство за "осветляване" на правителствените архиви. По-долу са представени някои акценти:


Източник: Блог на OGIS

 

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.